48 38 14 88 post@dingruppen.no
Fremtidsfullmakt mal

Fremtidsfullmakt mal

En fremtidsfullmakt mal kan hjelpe deg langt på vei med å utrette din fullmakt. Trenger du en fremtidsfullmakt? Det kan være en flott måte å ivareta dine egne interesser på!

Selv om du her og nå klarer å fatte valg i din beste interesse, er ingen av oss garantert dette i morgen. Når en blir litt eldre, innser en hvor viktig nettopp dette kan være.

For hva om du for eksempel ble dement? Hvem skulle tatt vare på din bankkonto, dine forsikringer, og andre forpliktelser i livet ditt? Mange demente fortsetter å ta vare på dette, uten å vite hva som er i deres beste interesse.

Men før en opplever å få demens, sinnslidelser, og andre tilstander som svekker evnen til å handle i sin beste interesse, kan en lage en fremtidsfullmakt.

Din Tekstforfatter kan levere fremtidsfullmakt mal, slik at du selv kan skrive denne og spare penger!

Fremtidsfullmakt

Hvorfor fremtidsfullmakt?

En fremtidsfullmakt er viktig for å ivareta dine egne interesser. Skulle du ende opp med å bli dement, vil du ikke være i stand til å oppnevne den vergen du ved normal sinnstilstand ville ha oppnevnt.

Dessverre ender mange demente og personer med sinnslidelser opp med å behandle forpliktelsene sine selv. Dette ser vi gang på gang at ikke er noen god ide.

Resultatet blir at personen selv, de nærmeste, eller til og med legen, anbefaler at det oppnevnes verge. Da er det derimot Fylkesmannen som bestemmer, og ikke deg selv!

Ved å lage en fremtidsfullmakt, kan du tidlig i livet bestemme hvem som skal ha rett til hva om du skulle miste evnen til å ivareta egne interesser.

Gi ektefeller, barn, og de nærmeste myndigheten når du ikke lenger kan ta vare på deg selv!

Fremtidsfullmakt for ektefeller

En fremtidsfullmakt for ektefeller, sikrer at parten som fortsatt er ved en normal sinnstilstand kan ta over forpliktelser til den andre parten. Enten du får fremtidsfullmakt til Sparebank 1 kontoen, eller legejournal, får du god kontroll.

Som ektefelle, vil det ikke være et problem å til slutt få fullmakt og bli oppnevnt som verge. Allikevel er det kjedelig å gå gjennom de mange hindrene. En fremtidsfullmakt sikrer deg rask ikrafttredelse.

Fremtidsfullmakt

Fremtidsfullmakt pris

Hva koster så en fremtidsfullmakt? Dersom du velger et advokatbyrå, vil kostnaden mest sannsynlig havne på rundt 3,000 kr. Dette er en ganske stiv pris basert på hva du egentlig får.

For med en fremtidsfullmakt mal, kan du faktisk skrive denne selv. Malen hjelper deg med å fylle ut de aller viktigste feltene i fullmakten, slik at du dekker de fleste områder.

Naturligvis kan det fortsatt være lurt å ha en støttende hånd. Din Tekstforfatter tilbyr både fremtidsfullmakt mal, og ferdigstillelse av hele fullmakten. Du velger selv!

Motta din fremtidsfullmakt mal!

Alt du trenger å gjøre for å motta din fremtidsfullmakt mal er å kontakte oss på e-post. Du kan sende en e-post til partner@dintekstforfatter.no