48 38 14 88 post@dingruppen.no
GDPR hjelp

GDPR hjelp

Mange bedrifter trenger GDPR hjelp for å ha kontroll over sine egne og kunders personopplysninger. Skal en behandle data, må GDPR tas hensyn til.

Tidligere har EU brukt personverndirektivet. I motsetning til personverndirektivet, krever GDPR ikke nasjonal lovgivning, og er gjeldende i og for seg selv i alle landene i EU/EØS.

Her går vi gjennom hva det konkret er for noe, hvilke konsekvenser det kan ha og litt hva du må tenke på når du behandler personopplysninger. Dette kan være essensielt for norske bedrifter som ønsker GDPR hjelp.

Motta gratis 500 ord!

Hva er GDPR?

GDPR Står for General Data Protection Regulation og heter personvernforordningen på norsk. Det er en forordning som gjelder beskyttelse av personopplysninger. Dette gjelder alle opplysninger tilknyttet en person både privat og profesjonelt.

I april 2016 ble EU enige om et felles regelverk for GDPR eller personvernforordningen som det heter på norsk. Dette ble gjort for å gjøre det enklere å vite hva som gjelder både hjemme og utover sitt eget land i et stadig voksende globalisert samfunn.

I ditt daglige liv kommer du nok over dette oftere enn du aner. I 2019 ble det uttalt at cookies også gjelder under GDPR-reglementet. En cookie er en informasjonskapsel brukt av datamaskiner til å huske dine detaljer når du besøker en nettside.

GDPR krav i Norge

GDPR trådte i kraft i Norge 20. Juli 2018 etter nøye gjennomgang. Alt måtte tilpasses norske lover og vi fant gode løsninger som førte til at personvernet ble opprettholdt, samtidig som ytringsfrihet og andre relevante lover ikke ble glemt eller endret for drastisk.

Da GDPR er uavhengig av nasjonalt lovverk, er alt som er oppført gjeldende også i Norge. Det kreves tillatelse om man skal bruke enkeltpersoners personopplysninger. Det er også 13 års aldersgrense for samtykke.

Det finnes selvfølgelig unntak. Handler det om kriminalitet eller nasjonal sikkerhet er det, kanskje litt selvsagt, fritt fram å ta i bruk personopplysninger. Her kan det være viktig å leve loven om personopplysninger, da rettspleielovene også er gjeldende.

GDPR-tekst

Hva må du gjøre?

Det er ikke alltid så godt å helt konkret vite hva man du må gjøre. Det aller viktigste er å spør om tillatelse, uansett tilfelle. Spør om lov til å både lagre og bruke personopplysninger. Dette gjelder også cookies, for selv om de lagres lokalt er det ikke bare du som har tilgang til dem.

Er du i en situasjon hvor du skal bruke personopplysninger i jobbsammenheng kan det være lurt å konsultere HR eller lese seg opp selv. Les gjerne gjennom forordningen og lovverket som omhandler personvern og personopplysning.

Er det snakk om mindre situasjoner kan det være du slipper unna med en del. For eksempel er det lov å dele personopplysninger i familiesammenheng, men også her er det uansett viktig å vite hva som gjelder. Det er et omfattende tema, med voksende viktighet.

Vi hjelper deg med GDPR-tekst

Her kommer vi inn. Vi kan hjelpe deg med GDPR-tekst i alle sammenhenger. Kravene kan være vanskelige å forstå og finne frem til ettersom lovtekst er tungt materiale.

Da dette er såpass viktig kan det da være lettere å gi det fra seg til noen andre for å spare både tid og ressurser som kunne blitt brukt andre plasser. La oss gjøre den tungvinte biten for deg, og sitt igjen med en forståelig og godt skrevet GDPR-tekst.

Skal du for eksempel ta i bruk informasjonskapsler kan vi hjelpe deg med å skrive en omfattende og god tekst. Våre skribenter har god kjennskap til lover, regler og normer som omhandler personvern og vil kunne gi deg og dine kunder/kollegaer et bedre innblikk.

 

Motta gratis 500 ord!