48 38 14 88 post@dingruppen.no
Sikkerhet er viktig når du surfer på PC-en din!

GDPR norsk oversettelse

GDPR norsk oversettelse er perfekt for alle bedrifter som ønsker å nå ut til kunder på det norske markedet.

Kanskje du har en personvernerklæring på svensk eller engelsk, og har behov for å oversette denne til norsk?

Det er viktig at målgruppen din forstår informasjon om behandling av personopplysninger, og en GDPR-tekst bør derfor være på mottakerens morsmål.

Vi skal nå se nærmere på GDPR norsk oversettelse, og forklare deg hvordan du kan gå fram!

Motta gratis 500 ord!

Hvorfor er GDPR med norsk oversettelse så viktig?

Før vi forklarer deg hvorfor en GDPR norsk oversettelse er viktig, skal vi se nærmere på hva GDPR (General Data Protection Regulation) er.

GDPR – eller personvernforordningen – er en forordning som gjør seg gjeldende i samtlige EU- og EØS-land, og tredde i kraft i 2018.

En forordning står over nasjonal lovgivning, og kan sees på som en lovbestemmelse.

 

Hvem gjelder GDPR for?

Personvernforordningen er implementert i «Lov om behandling av personopplysninger» i Norge, også kjent som «personopplysningsloven».

Denne loven gjelder med andre ord for alle bedrifter i Norge som behandler personopplysninger.

Det stilles krav til at forbrukere informeres om hvordan personopplysninger behandles – og hvorfor.

Derfor skal alle selskaper som behandler informasjon om forbrukerne ha en såkalt GDPR-tekst, eller en personvernerklæring.

Denne må naturligvis være av forståelig karakter for dem som besøker nettsiden din, da forbrukere skal gi sitt samtykke til at persondata behandles.

 

Mottakeren skal forstå teksten

Har du GDPR-teksten din på et annet språk en leserens morsmål, er sjansen stor for at deler av teksten ikke er forståelig for vedkommende.

Selv om de fleste nordmenn har en viss forståelse av språk som engelsk og svensk, kan deler av teksten være vanskelig å tolke.

På grunn av dette er en GDPR norsk oversettelse svært viktig!

GDPR er ikke bare i Norge, da det gjelder hele EU.

Hvordan oversette en personvernerlæring?

Et komplisert og nokså teknisk språk kan være utfordrende nok å forstå på sitt eget språk. Det å oversette en komplisert tekst fra for eksempel engelsk til norsk, kan derfor være utfordrende!

Det kreves ofte mye research for å finne de riktige norske begrepene, for eksempel for ulike informasjonskapsler. En GDPR norsk oversettelse kan derfor ta tid.

Dersom du føler at det å lage en GDPR norsk oversettelse blir i overkant komplisert, finnes det heldigvis hjelp å få.

Et spesialisert tekstbyrå med kunnskap om GDPR og personvern kan oversette personvernerklæringer på en effektiv og korrekt måte.

Dermed kan du føle deg sikker på at viktig informasjon ikke utelates eller oversettes feil.

 

Maskinoversettelse av GDPR-tekst?

Det er «fy-fy» å benytte seg av automatiske oversettelsesprogrammer til kompliserte oversettelsesoppgaver som dette.

Din GDPR-tekst vil dessuten fremstå som uprofesjonell for norske forbrukere dersom den ikke inneholder et godt språk og har god flyt.

En GDPR norsk oversettelse bør alltid overlates til noen med ekspertise på området.

Din sikkerhet står i sentrum ved alt du foretar deg på nett.

Vi hjelper deg!

Dersom du har behov for en GDPR norsk oversettelse, kan Din Tekstforfatter hjelpe deg.

Våre tekstforfattere har lang erfaring med denne type oversettelser, og sørger for at din oversettelse av personvernerklæring blir 100 % korrekt.

Vi sørger for at oversettelsen er så god at den ser ut som den ble skrevet på norsk i utgangspunktet.

Kontakt oss i dag for mer informasjon om GDPR norsk oversettelse, og motta 500 ord gratis!

Motta gratis 500 ord!