48 38 14 88 post@dingruppen.no
GDPR er ikke bare i Norge, da det gjelder hele EU.

GDPR på norsk

GDPR på norsk er viktig å ha dersom du har en bedrift som behandler personopplysninger fra nordmenn.

Alle bedrifter som driver med behandling av personopplysninger – som for eksempel IP-adresser, e-postadresser og navn – skal ha en GDPR-tekst.

Du kan her lese mer om hva en personvernerklæring er, samt hva den skal bestå av. Vi skal også forklare deg hvordan du kan få en GDPR på norsk skreddersydd for din bedrift.

Motta gratis 500 ord!

Hva er GDPR på norsk?

GDPR er en forkortelse for «General Data Protection Regulation», og blir ofte kalt for «personvernforordning» på norsk. Tidligere ble sikkerhet rundt personopplysninger regulert gjennom personverndirektivet, men fra sommeren 2018 har GDPR overtatt.

GDPR gjelder i hele EU og EØS, samt for land som samler inn personopplysninger fra disse områdene. Bedrifter som behandler kundeopplysninger, skal ha en GDPR-tekst på nettsiden sin – og det er viktig at denne teksten er forståelig.

En GDPR-tekst kalles også for personvernerklæring, og skal forklare besøkende på nettsiden din hvilke rettigheter som gjelder. I tillegg skal teksten forklare hvorfor, hvordan og hva slags informasjon som samles inn. Derfor bør du ha GDPR på norsk på siden din.

Din sikkerhet står i sentrum ved alt du foretar deg på nett.

GDPR sjekkliste – hva inneholder en personvernerklæring?

En GDPR på norsk skal inneholde informasjon om hvordan bedriften håndterer sensitive opplysninger. Slike opplysninger kan for eksempel være navn, adresse, IP-adresse, e-postadresse eller noe annet. Dette bør din tekst for GDPR på norsk inneholde:

 

 • Forklaring av sentrale begreper
 • Kontaktinformasjon
 • Definering av hvem som er behandlingsansvarlig
 • Type informasjon som samles inn
 • Informasjon om forbrukerens samtykke og rett til å trekke tilbake samtykke
 • Informasjon om innhenting av personopplysninger fra andre kilder
 • Formålet med å behandle personopplysninger
 • Samtykke til markedsføring via e-post, direkte markedsføring etc.
 • Lagringstid for opplysninger
 • Informasjon om hvem opplysningene deles med (tredjeparter?)
 • Hvor opplysningene oppbevares
 • Rett til innsyn, flytting og sletting
 • Eventuelle andre formål med databehandlingen
 • Informasjon om informasjonskapsler (cookies)

 

GDPR på norsk stiller med andre ord de samme krav til innhold som i alle andre EØS-land, så vel som EU-land.

En sjekkliste kan være veldig hjelpsom.

GDPR krav

Det er mye som skal huskes på når GDPR på norsk skal lages. Mange bedriftseiere synes dessuten at det er utfordrende å skrive en GDPR på norsk. Dette skyldes kanskje at språket er noe avansert, og at teksten er forholdsvis lang.

Heldigvis finnes det hjelp å få. Et tekstbyrå med kunnskap om GDPR på norsk kan lage en skreddersydd GDPR-tekst til bedriften din. Du kan da være sikker på at teksten har god flyt og er forståelig for dine norske besøkende på nettsiden.

Det finnes også mulighet for å benytte seg av en GDPR-mal. Dette er en enkel og rask måte å få GDPR på norsk, men du kan ikke være sikker på at alle opplysninger blir skreddersydd for bedriften din.

GDPR er Europas regelverk for håndtering av data.

Få hjelp med GDPR på norsk!

GDPR på norsk er noe alle bedrifter som samler inn informasjon om besøkende på nettsiden sin bør ha. Teksten skal informere brukerne av nettsiden om deres rettigheter, og forklarer dessuten hvordan og hvorfor spesifikk informasjon samles inn.

Dersom du synes det er vanskelig å lage GDPR på norsk på egen hånd, kan Din Tekstforfatter gjøre jobben for deg. Vi kan også oversette personvernerklæringer fra språk som svensk og engelsk til norsk.

Kontakt oss i dag for mer informasjon om GDPR på norsk, og få en gratis prøvetekst på 500 ord!

Motta gratis 500 ord!