48 38 14 88 post@dingruppen.no
Gjeldsbrev

Gjeldsbrev

Et gjeldsbrev er et skriftlig dokument som uttrykker et spesifikt pengekrav. Som regel uttrykker dokumentet en erkjennelse av at du skylder penger, samt løftet om å tilbakebetale disse.

Gjeldsbrevet kan betraktes som et verdipapir, og er dermed også en formuesgjenstand for kreditoren. Her presiseres det at du skylder et visst pengebeløp, og at pengene skal betales tilbake.

Mange er usikre på hvordan et gjeldsbrev skal utformes. Det finnes nemlig visse elementer som alltid bør inkluderes i dokumentet. Her kan du finne ut hvordan et gjeldsbrev bygges opp!

Motta gratis 500 ord!

Hva er et gjeldsbrev?

Et gjeldsbrev kan defineres som en skriftlig og selvstendig erklæring på at du skylder noen en spesifikk pengesum. Dokumentet gir altså uttrykk for et bestemt pengekrav.

Man skiller ofte mellom to ulike former for gjeldsbrev: Omsetningsgjeldsbrev og enkle gjeldsbrev. I en omsetningsgjeldsbrev er reglene som beskytter erververen mer omfattende enn i et enkelt gjeldsbrev.

Hvordan skrive gjeldsbrev?

I gjeldsbrevloven fra 1939 defineres det ikke hva et gjeldsbrev er, men i lovens forarbeider kommer det frem at enkelte vilkår må oppfylles for at dokumentet skal kunne defineres som et gjeldsbrev: 

  • Et gjeldsbrev må være skriftlig
  • Forpliktelsen skal gjelde penger
  • Forpliktelsen skal være ubetinget (den skal ikke være basert på en motytelse – slik en leiekontrakt eller kjøpskontrakt er)
  • Det skyldige beløpet skal presiseres
  • Dokumentet skal være signert

Dersom du er usikker på hvordan du skal strukturere et gjeldsbrev, finnes det noen smarte hjelpemidler som kan benyttes.

Gjeldsbrev mal

Motta gjeldsbrev mal på e-post

Et gjeldsbrev er et juridisk dokument, og bør ha en ryddig og oversiktlig struktur. Dersom du ikke er sikker på hvordan dokumentet skal lages, kan vi anbefale å ta i bruk en gjeldsbrev mal.

Du kan motta en gjeldsbrev mal på e-post ved å kontakte oss. Da kan du enkelt legge inn aktuelle opplysninger, uten å måtte bekymre deg for oppsett og struktur.

Vi hjelper deg med å skrive!

Et gjeldsbrev er en selvstendig og skriftlig erklæring på at du skylder penger. Det er visse krav til hva dokumentet skal inneholde. Forpliktelsen skal for eksempel være ubetinget, og beløpet som skyldes må presiseres.

Din Tekstforfatter hjelper deg med å skrive gjeldsbrev. Vi sørger for at dokumentet inneholder alt av nødvendig informasjon, og at oppsettet blir strukturert og oversiktlig.

Kontakt oss i dag for hjelp!

Motta gratis 500 ord!