48 38 14 88 post@dingruppen.no
Gjentakelse

Gjentakelse

Gjentakelse er når ord blir sagt igjen og igjen. Dette er, mer eller mindre underbevisst, det første språklige virkemiddelet vi lærer oss. I tillegg er det det virkemiddelet vi bruker desidert oftest.

Gjentakelse er noe som brukes til flere forskjellige formål. Det brukes like mye i dagligtalen, som det brukes i andre formål som tekstskriving.

Motta gratis 500 ord!

Hvilken funksjon har gjentakelse?

Forfattere og andre skribenter bruker gjentakelse for å få leseren til å huske teksten deres.

I hverdagen, derimot, fungerer som regel gjentakelse som en måte å få den du snakker med til virkelig å forstå hva det var du sa.

Dikt med gjentakelse

Det er veldig vanlig å bruke virkemidler som gjentakelse i dikt. Dette er et virkemiddel som hjelper deg med å binde sammen teksten på en god måte.

I tillegg til at det bidrar med å understreke viktigheten av det som gjentas, så vil det også være enklere å huske å gjenfortelle selve diktet.

Det finnes en rekke eksempler på dikt med gjentakelse, og eksemplene har ofte ulik vanskelighetsgrad.

Et enkelt dikt med gjentakelse er barnediktet om Lille Trille og Aust-Vågøy som er skrevet av Inger Hagerup.

Gjentakelse i tekst

Bør du bruke gjentakelse i tekst?

Hvor vidt du bør bruke gjentakelse i tekst eller ikke, kommer an på hvilken type tekst du bruker og hva formålet med teksten er. Gjentakelse i tekst kan nemlig være både positivt og negativt.

Hvis du skrive en skoleoppgave, for eksempel, er grensen mellom akkurat passe og for mye gjentakelse hårfin. Det å gjenta noe på ulike steder i teksten viser at spekteret av din faglige kompetanse, men det er like viktig at du ikke overdriver det.

Hvis du, derimot, skriver et noe der hensikten er å få leseren til å huske det de leser, så vil gjentakelse uten tvil være et godt virkemiddel.

Gjentakelse og effekt i markedsføring

Også i markedsføring er gjentakelse et vanlig virkemiddel. Poenget med markedsføring er å selge en tjeneste eller et produkt.

For å kunne kjøpe det som selges, må naturligvis den potensielle kjøperen huske det spesifikke produktet. Det er her gjentakelse kommer inn i bildet, for gjentakelse får deg til å huske.

Det er ikke alltid en setning som blir gjentatt. Det kan være et fengende slagord, eller til og med aktøren sitt navn. Et ypperlig eksempel på dette er Coop Extra sitt slagord – Extra stort utvalg til Extra lave priser.

Det er noe du har hørt før, ikke sant? Det er det som er poenget!

Motta gratis 500 ord!