48 38 14 88 post@dingruppen.no

Gode reklamer baserer seg på god tekst

Realiteten er at gode reklamer i 2020 baserer seg på reklametekst som fenger publikum. Naturligvis må det god filming, effekter, og mye annet til også. Men til syvende og sist er disse bare å forvente, mens det er god tekstforfatting som virkelig kan ta en god del tid.

Gode reklamerer baserer seg på god tekst. Men hvordan kommer en opp med slike tekster? I denne artikkelen skal vi kort se på hvordan gode reklamer kan skapes med tekst.

Gode reklamer kommer fra god tekst, som blir produsert på et kontor lenge før reklamen spilles inn.
God video og effekter vel så viktig, men en tekstforfatter med «svung» regjerer!

Aktuelle reklamer er gode reklamer

Det høres kanskje åpenbart ut, men det er viktig å spille på aktuelle emner. En skal passe seg, slik at en ikke tråkker i salaten, men til syvende og sist må en være i synkroni med kulturen. Hva er det som skjer i 2020 som en kan skrive gode reklamer om?

En reklame i 2020 kan blant annet spille på solidaritet. Det å hjelpe hverandre har blitt viktigere dette året enn noen andre år. Et annet godt punkt for en reklame er fremtidsutsikter. Det å se fremover er viktig under en krise.

Målgruppen må komme først

Det er en gjenganger innenfor markedsføring, men allikevel svikter så utrolig mange her. Målgruppen må stå i sentrum av gode reklamer. Dette trumfer til og med produktet i seg selv!

Du kan være så informativ eller selgende som du vil. Dersom du ikke treffer målgruppen med språket ditt, så har derimot ikke dette noe å si. Gode reklamer tar utgangspunkt i statistisk analyse av målgruppen din, slik at en kan skreddersy budskapet og kommunikasjonen.

Din målgruppe må være hovedfokuset for å kunne lage gode reklamer.
For mange sikter bredt med reklamer. Du bør styre reklamen midt i blinken for målgruppen!

Profesjonell tekstforfatter til reklamer

Du kjenner din bransje, ditt produkt, og din målgruppe best. Allikevel er sjansene store for at du ikke innehar flere års erfaring med å produsere tekst til reklamer. Dette er veldig viktig for at du skal kunne skrive best mulig.

Erfaring gir god avkastning, og for eksempel er kreativ tekst veldig viktig her. Som idemyldrere har vi i Din Tekstforfatter kommet opp med mye spennende gjennom årene.

Trenger du bistand til å produsere tekster til dine reklamer, så kan vi bistå deg i dag!