48 38 14 88 post@dingruppen.no
AIDA

Hva er AIDA?

I dagens samfunn møter vi på reklamer overalt. Markedet er enormt, det er utallige produkter, og konkurransen mellom aktørene er skyhøy.

Av den grunn er aktørene nødt til å tilpasse sin markedsføring for å overbevise forbrukerne om å velge nettopp deres produkter. Spørsmålet er: Hvordan?

Motta gratis 500 ord!

AIDA-modellen

For å oppnå dette er AIDA-modellen et godt hjelpemiddel. AIDA er nemlig en forbrukerteori innen markedsføring som omhandler hvilken effekt reklame skaper hos mottakeren. Modellen består av fire trinn:

  • Attention (Oppmerksomhet)
  • Interest (Interesse)
  • Desire (Ønske)
  • Action (Handling)

Disse trinnene inngår i en påvirkningsprosess overfor forbrukeren, og kan brukes til å utforme reklame, salgstilbud og annen markedspåvirkning. Målet er altså å synliggjøre produkter og tjenester på en måte som gjør forbrukere om til kunder. 

Trinn 1: Oppmerksomhet

Det første trinnet handler om å fange forbrukerens oppmerksomhet. Her tar man i bruk virkemidler tilpasset målgruppen, som sterke farger, flotte bilder, en populær melodi eller kanskje en kjendis?

Ideelt sett vil man oppnå at forbrukeren ikke kan ta blikket fra reklamen.

Trinn 2: Interesse

I det neste trinnet skal man vekke interesse. Vi har skaffet forbrukerens oppmerksomhet, og nå gjelder det å beholde den.

For å oppnå dette kan det være lurt å presentere produktet på en spesifikk måte, for eksempel ved å spille på hva produktet kan gjøre for kunden. Målet er altså å gi kunden en følelse av at de har behov for produktet.

Trinn 3: Ønske

Ved behov, oppstår nemlig et ønske. Om forbrukeren genuint føler at produktet vil skape muligheter, løse et problem eller gi status og anerkjennelse, vil dette så skape et ønske om å eie produktet.

For eksempel, om man reklamerer for en ny mobiltelefon kan man spille på at den vil løse kommunikasjonsproblemer, gi nye muligheter i form av funksjoner og et bedre kamera, og at den kan skape misunnelse blant kjente og anerkjennelse blant de som har peiling på mobiler.

Trinn 4: Handling

Fra et ønske er det kort vei til handling. Vi er nå på siste trinn i modellen, og har geleidet forbrukeren frem til det som er selve hensikten med reklamen. Dette kan være å kjøpe et produkt, delta i en aktivitet eller lignende.

Her er det altså lurt at informasjonen som kreves for å handle er tilgjengelig for kunden, da for eksempel adresse, nettside og telefon.

Konvertering

En prosess for konvertering

Ved gjennomført prosess er forbrukeren forvandlet til en kunde. Forbrukeren ble gjort oppmerksom på produktet, som ledet til interesse, ønske og til slutt handling.

Reklamen har dermed påvirket kunden til å utføre en ønsket handling. Som man kan se, er selve teorien relativt enkelt, men det betyr på ingen måte at enhver reklame lykkes. AIDA-modellen fungerer nemlig som en trakt.

Av alle som blir gjort oppmerksomme på produktet, vil kun et visst antall bli interessert, og igjen vil kun et utvalg av disse faktisk ønske seg produktet. Helt til slutt gjenstår de som har et sterkt nok ønske om å eie produktet til at de kjøper det.

Slik kan du bruke AIDA

Å drive markedsføring er altså lettere sagt enn gjort, og da spesielt i dagens digitale samfunn. Forbrukere blir møtt med annonser og reklamer i alle kanaler, da spesielt på sosiale medier, og det er vanskelig å skille seg ut i mengden.

Dagens markedsførere møter derfor på et betydelig press. I større grad enn noen gang må de tenke utenfor boksen, og holde tritt med et marked som er i evig vekst og endring.

AIDA-modellen er med andre ord mer aktuell enn noen gang, og kan være et viktig hjelpemiddel til å lykkes innen markedsføring.

Motta gratis 500 ord!