48 38 14 88 post@dingruppen.no
Hva står egentlig CV for på toppen av dette dokumentet?

Hva er CV?

En CV er et dokument som viser hvilken arbeidserfaring og kompetanse du sitter på.

Når du søker på jobber i Norge er det vanlig å sende inn både CV og et søknadsbrev – dette anses som en jobbsøknad.

Det er ikke alltid like lett å vite hva som bør inkluderes i en CV og hva som skal skrives under i de ulike seksjonene.

Vi skal nå se nærmere på dette og komme med noen tips slik at du er et steg nærmere drømmejobben.

Hva er egentlig nødvendig å ha med og hvordan kan du være sikker på at CV-en din blir lest? De fleste arbeidsgivere vil få inn mange søknader og CV-er.

Derfor bruker de minimalt med tid når de ser over hver enkelt søknad. Sørg for at du ikke er en av dem som blir oversett med disse tipsene!

Fyll ut for CV-hjelp i dag!

Hva betyr CV?

Ordet CV er en forkortelse av det latinske ordet Curriculum vitae. Dette betyr «livsløp» eller «livets løp».

En CV skal fortelle en potensiell arbeidsgiver om hvilken relevant utdannelse, arbeidserfaring og kompetanse du har.

I tillegg skal du oppgi personlige opplysninger som adresse, fullt navn, e-post og telefonnummer.

Sørg nøye for at denne informasjonen er korrekt, da det ofte er gjennom disse opplysningene du blir kontakt for et intervju.

Du kan også legge ved andre opplysninger som er direkte knyttet til din erfaring og kompetanse.

Dette burde du gjøre om det er relevant for stillingen du søker på. Du kan for eksempel legge inn diverse kursbevis og språkkunnskaper, samt opplysninger om hvilke programvarer du mestrer.

Husk å tenke relevans her og ikke inkluder unødvendige og irrelevante opplysninger. De fleste arbeidsgivere forventer at du mestrer Word, og derfor er det unødvendig å sløse verdifull plass på å nevne dette.

Når du skriver en CV vil det alltid være lurt å matche denne opp mot det arbeidsgiver er ute etter av kvalifikasjoner.

Juster derfor CV-en din for hver stilling du søker på, slik at den er skreddersydd og spisset mot den spesifikke rollen.

Dette kan du gjøre ved å for eksempel endre vinklingen av arbeidsoppgaver og prestasjoner, slik at det mer tilpasset hver stilling.

Det finnes hundrevis av ulike søknader der ute.

Hva skal en CV inneholde?

En CV skal være et sammendrag av den relevante bakgrunnen du har, for jobben du søker.

De mest vanlige seksjonene vil bestå av personlige opplysninger, utdanning og arbeidserfaring.

I tillegg kan du legge ved ekstra opplysninger om som viser til relevant kompetanse og erfaring som språkkunnskaper og beherskelse av ulike data og IT-verktøy.

Det er ikke et fasitsvar på hva en CV skal inneholde utover de overnevnte punktene. Hvordan du velger å forme CV-en og hva du vil ha med er helt opp til deg.

Mange velger gjerne å inkludere andre seksjoner som en «om meg», «nøkkelkvalifikasjoner» og en tittel.

Det er også mulig å legge ved et bilde av deg selv, slik at det er en større sjanse for arbeidsgiver husker akkurat din søknad.

Det er viktig å vite hva en CV er før du sender denne til arbeidsgiver.

Om meg CV

En «om meg» seksjon er ikke alltid nødvendig å inkludere på en CV. Er du en ung jobbsøker på jakt etter din første sommerjobb eller deltidsjobb?

Da kan det være lurt å få CV-en til å handle mer om deg selv. Som ung uten mye erfaring, er det målet å selge selv inn til en potensiell arbeidsgiver.

Etter fullført utdannelse vil det være et større fokus på erfaring og relevant kompetanse.

I stedet for å skrive om deg selv og dine interesser, kan du inkludere en tittel som gir rekrutterer et innblikk i hvem du er, hva du gjør på og hva du ønsker å oppnå.

Dette kan for eksempel være «initiativrik kommunikasjonsrådgiver på jakt etter nye utfordringer».

Se gjerne på eksempler for å se hvordan andre søkere har valgt å løse sine titler. I stedet for å skrive om interesser, kan du heller vise hvem du er gjennom en tittel.

Har du interesser som er relevant for stillingen går det selvfølgelig an å nevne dette også, men da gjerne i selve søkerbrevet.

Hvordan lage en CV som fanger oppmerksomheten på nett?

Nøkkelkvalifikasjoner CV

For å vise den potensielle arbeidsgiveren hva dine viktigste egenskaper, erfaringer og kompetanseområder er, kan du inkludere nøkkelkvalifikasjoner.

Dette er et lite segment på 4-6 linjer som skal plasseres tidlig i søknaden, gjerne etter personlige opplysninger alt ettersom hvilket oppsett du velger.

Med nøkkelkvalifikasjoner tidlig i CV-en kan du styre hvordan leseren ser på CV-en din og hva de har i bakhodet når de går gjennom den.

Her kan du trekke frem det du mener er viktigst at arbeidsgiver vet om deg, og dette kan være særlig nyttig for de med mye forskjellig arbeidserfaring.

Da kan du sile ut den kompetansen og erfaringen du mener er mest relevant for stillingen, og tydeliggjøre dette. Vær objektiv og direkte.

Nøkkelkvalifikasjoner er ofte et blikkfang for leseren, så sørg for å benytte denne verdifulle plassen godt.

Nøkkelkvalifikasjoner er definitivt noe en CV bør inneholde.

CV vedlegg

En CV blir som regel lagt ved som et vedlegg. Dette vil variere stort alt ettersom hvilken jobb du søker på og hvordan selskapet behandler søknader.

Søker du for eksempel i det offentlige, vil dette skje gjennom en spesiell jobbsøkerportal. Her blir du ofte bedt om å legge informasjonen din direkte inn i deres systemer.

Av og til er det mulig å legge CV-en med som et vedlegg. Når du sender en jobbsøknad over e-post, er det viktig å tenke på hvordan du velger å lagre CV-filen.

Det lureste og sikreste alternativet, er å lagre CV-en din som en PDF-fil. Dette er en fil som kan åpnes på de fleste nettlesere og enheter, og du kan derfor være sikker på at rekrutterer får sett og lest din CV.

Det beste tipset når det gjelder CV, er å holde den relevant og spisset mot den jobben du søker på.

Sørg også for at all informasjon er oppdatert slik at du kan bli kontaktet uten problem når det er tid for intervjurunder!

Gode søknad tips sørger for at arbeidsgiver ser deg.

Motta hjelp i dag!

Det er mye du skal tenke på når CV-en skal utvikles. Allikevel er det ingen vei unna, da denne tross alt er en inngangsbillett til intervjuet. Derfor bør CV-en være godt utarbeidet!

Din Tekstforfatter har god erfaring med å lage fine CV-er. Vi kjenner til de beste tipsene i dagens marked. Ønsker du søknad og LinkedIn-tekst, kan vi hjelpe deg med disse også.

Nedenfor kan du se våre CV-pakker. Fyll ut skjemaet med det alternativet du ønsker, så hører du fra oss innen kort tid!

Fyll ut for CV-hjelp i dag!