48 38 14 88 post@dingruppen.no
Disposisjon

Hva er en disposisjon?

Hva er en disposisjon? Med en disposisjon kan du sikre at teksten din blir mer oversiktlig og strukturert, takket være et forhåndsdefinert oppsett og stikkord.

Mange skriver tekst uten å planlegge oppsettet på forhånd. Dette kan i mange tilfeller fungere bra, men det er fort gjort at teksten blir uoversiktlig og rotete. Når du er ferdig å skrive teksten kan det også hende at du oppdager at du glemte å inkludere viktig informasjon.

Ved å sette av et par minutter til å lage en disposisjon for teksten din, kan du sørge for at den får god struktur og at all viktig informasjon kommer med. Men hva er en disposisjon? Dette skal vi nå se nærmere på!

Verktøy

Disposisjon definisjon

En disposisjon kan betegnes som en skriftlig oversikt bestående av stikkord, og danner utgangspunktet for den endelige teksten. 

Når du lager en disposisjon for teksten din vil du som regel skrive ned ulike stikkord for ting du ønsker å gjennomgå. Etter at du har funnet aktuelle stikkord eller overskrifter, skal disse sorteres i en gunstig rekkefølge.

Et flott verktøy for å gi oversikt

Hva er en disposisjon godt for? Enkelt forklart er det et supert verktøy som kan gi deg mer oversikt når en tekst skal lages. Med disposisjon øker du også sjansen for at du holder deg til tema, og at du besvarer en eventuell problemstilling.

Kontroller at alle underoverskrifter er relevante for overskriften du har laget. En disposisjon kan være enkel og kun bestå av stikkord, eller mer detaljert med ferdiglagde overskrifter og punkter.

Skriveprosess

En god disposisjon gjør skriveprosessen raskere

En disposisjon er også nyttig fordi den forenkler hele skriveprosessen, slik at du bruker mindre tid på oppgaven. Lag gjerne disposisjonen i et kreativt øyeblikk, slik at du får flest mulig idéer ned på papiret.

Med en god disposisjon slipper du å lure på hva du skal skrive i oppgaven din. Disposisjonen fungerer enkelt og greit som en mal, og du trenger bare å fylle på med informasjon.

Kontakt oss for hjelp til å skrive disposisjon

Hva er en disposisjon? Jo – en skriftlig oversikt med stikkord som er sortert i en gunstig rekkefølge. Disse stikkordene vil fungere som en mal for videre skriving, og kan både forenkle og effektivisere skriveprosessen.

Det å lage en disposisjon er ikke nødvendigvis så enkelt – spesielt om du ikke er i det kreative hjørnet. Hvis du står fast, kan vi hjelpe deg i gang. Vi lager disposisjonen for deg, slik at teksten din får et best mulig utgangspunkt.

Kontakt oss i dag for mer informasjon!