48 38 14 88 post@dingruppen.no

Hva er en god tekstforfatter?

Ordet «tekstforfatter» knyttes umiddelbart til utarbeidelse av tekster, noe som i prinsippet er helt riktig. Men tekstforfatteren har imidlertid fått en utvidet betydning i forbindelse med digital markedsføring, noe vi kommer mer inn på i denne artikkelen.

Hva betyr det å være tekstforfatter?

I markedsføringen spiller tekstforfatteren en viktig rolle, spesielt i forhold til søkemotoroptimalisering. Tekstforfatteren har til hensikt å lage tekster som vil forbedre nettstedets rangering på Google, trafikken til nettstedet og ikke minst øke konverteringsfrekvensen. På nettet er det noen bransjer som helt klart er bedre enn andre, og som vi alle kan lære noe av.

Kles- og reisebransjen og ikke minst spillindustrien er mestre når det kommer til søkeordsoptimering, og dette er en av de viktigste årsakene til den enorme suksessen bransjene opplever på nettet. Det er ikke uten grunn at tekster om nye casinoer, billige flybilletter og klær får så mange klikk.

Hvordan jobber en tekstforfatter?

For å oppnå det ovennevnte som blant annet skal føre til en bedre rangering i Google, er det viktig å fokusere på søkeord. Noen tekstforfattere ser tekstforfattingen an slik at de kan inkludere relevante søkeord, mens andre tekstforfattere skriver all sin tekst basert på spesifikke søkeord.

Vi anbefaler at man gjør en søkeordanalyse før teksten som skal skrives påbegynnes, samt at man skriver teksten basert på bestemte søkeord. Når det arbeider på denne måten kan søkeord innlemmes i alt fra sidens URL og tittel til overskrifter og metatekst – i stedet for at søkeordene bare inngår i teksten.

Bilder er viktig

Det er alltid en god idé å ta med bilder i teksten som kan være med til å understøtte innholdet i teksten. Det er noe som leseren setter pris på, siden det gir øynene en pause fra teksten og ikke minst får det teksten til å se mer innbydende ut. 

Bilder er ikke kun bra for leseren, men det kan også være en fordel når Google «leser» teksten. Her er det viktig å navngi bildet. For selv om leseren utmerket godt kan se hva som skjer på bildet, har ikke Google noen anelse om hva bildet skal forestille. Derfor er det viktig å huske å navngi bildet, og det er helt klart en fordel hvis man inkluderer de aktuelle søkeordene.

Hva er en god tekstforfatter?

Noen ganger kan det gå litt fort når man sitter og skriver. Derfor er det viktig å lese korrektur på tekstene sine før man bestemmer seg for å publisere dem. Noen mennesker tror feilaktig at stavefeil og grammatiske feil ikke betyr så mye, siden man som regel kan se hva som skal stå uansett.

Selv om leseren sannsynligvis forstår en dårlig skrevet tekst, gir tekster fylt med feil et dårlig inntrykk. Det virker slurvete og uprofesjonelt, og kan se ut som noe som bare har blitt skriblet ned uten nevneverdig innsats. Det kan fort ha en negativ innvirkning på en bedrifts omdømme, og selvsagt konverteringsraten.