48 38 14 88 post@dingruppen.no
Hva er en pressemelding?

Hva er en pressemelding?

En pressemelding er en melding om et eller annet som skjer i din bedrift. Det kan for eksempel være en nyhet, et godt tilbud dere nettopp har lansert eller en annonsering av en ny samarbeidspartner.

En pressemelding kan, hvis den brukes riktig, være et nyttig redskap i markedsføringen av bedriften. Det er derfor lurt å investere tid i å utarbeide denne så godt som overhodet mulig.

Historisk sett ble pressemeldingene sendt til papiravisene og eventuelt TV-kanalene. I dagens gjennomdigitaliserte verden finnes det et hav av muligheter til å markedsføre bedriften.

Dette betyr at du i praksis ikke lenger er avhengig av å selge inn budskapet til en journalist, som igjen deler pressemeldingen videre.

Du kan i stedet droppe mellomleddet og fokusere direkte på de menneskene du egentlig vil nå ut til – potensielt nye og allerede eksisterende kunder.

Motta gratis 500 ord!

Hva er hensikten med pressemeldingen?

Den generelle hensikten med en pressemelding er å styrke bedriftens ansikt utad. Den mer spesifikke hensikten for den enkelte pressemelding, er det du selv som må finne ut av. 

For å kunne svare på det, er du først nødt til å spørre deg hva du ønsker å formidle. Når du har et godt svar på det, er neste spørsmål hvem du vil at budskapet skal nå ut til.

Dette gir igjen konsekvenser for hvilken kanal du skal bruke for å fremme budskapet ditt. I utilitarismens nytteetikk med Immanuel Kant i spissen, snakkes det om størst mulig nytte for flest mulig mennesker. 

Denne tanken kan adapteres til pressemeldingen din. Hvordan kan du gi flest mulig mennesker mest mulig nytte av det du har på hjertet? Og kanskje enda viktigere; hvordan kan du nå ut til de menneskene du vil skal få med seg budskapet ditt.

Her er det tre ting som er viktig å kartlegge: Målgruppe, målgruppe og målgruppe. Arrangerer din bedrift et arrangement for pensjonister nå til helgen, hjelper det ikke å markedsføre det på TikTok. Det er ikke der pensjonistene er.

Du må bestemme deg for hensikten med pressemeldingen, hvem du vil nå ut til, og velge riktig kanal deretter.

Pressemelding struktur

Pressemeldingens struktur

Måten du velger å strukturere pressemeldingen din på, er helt avgjørende for om du greier å nå ut med det budskapet du ønsker, til de menneskene du ønsker. Da er strukturen på pressemeldingen helt avgjørende.

Du kan være like god til å skrive som Lionel Messi er til å spille fotball, og du kan briljere med den ene metaforen bedre enn den forrige, men du vil ikke klare å oppfylle hensikten med pressemeldingen hvis den ikke er godt strukturert. 

Lionel Messi scorer heller ikke mål hvis han dribler seg bakover i banen. En godt utarbeidet struktur hjelper deg derimot å dekke de elementene som skiller en dårlig pressemelding fra en veldig god en. En god struktur kan se slik ut:

 

  1. Tittel: Tittelen er leserens første møte med budskapet ditt, og har to formål: Å fange leserens oppmerksomhet og interesse, og å si noe om hva det videre skal handle om.

 

  1. Ingress: Ingressen er en kort innledning, der du viderefører det du har begynt å fortelle med tittelen, og gir leseren et bilde av hva som kommer videre. Ingressen bør ikke være lang, det er tross alt ikke her du skal gi all informasjon.

 

  1. Hoveddel: Gjennom en god tittel og en likeså ingress, har du nå fanget leserens oppmerksomhet, og det er på tide å nyansere. Det vil si at det er i denne delen du kommer med hovedtyngden av informasjon. Den må selvsagt ha en klar sammenheng med det som kommer før og etter, men du bør også gi leseren noe mer enn han/hun fikk vite av tittelen og ingressen.

 

  1. Informasjon om bedriften: Denne delen kunne godt føyd seg inn under hoveddelen, men jeg mener den er såpass viktig at den fortjener et eget punkt. En feil mange gjør er at de ikke tydelig nok får frem hvem det er som kommer med pressemeldingen, og hvor potensielle kunder eventuelt kan ta kontakt.

 

Derfor er det helt essensielt å så tydelig som mulig informere kunden om nettopp dette. Det kan gjerne gjøres like etter du er ferdig med å presentere hovedtyngden av budskapet ditt i hoveddelen.

 

  1. Oppsummering: Denne delen er like viktig som de foregående. I oppsummeringen samler du trådene, og reduserer risikoen til det minimale for at leseren sitter igjen med noen spørsmål, bortsett fra hvor raskt han/hun kan melde seg på arrangementet ditt, kjøpe produktet du lanserer eller kan abonnere på magasinet ditt.

En rask gjennomgang av hovedpunktene i pressemeldingen, samt det siste av utfyllende informasjon, er det som bør være med i denne delen.

Gode råd til pressemelding

Noen gode råd til din pressemelding

Det hjelper ikke at du synes det du formidler er strålende, derfor virker selvskryt mot sin hensikt. Det er ikke av interesse om du synes din egen bedrift er Norges beste på digital markedsføring, dersom leseren ikke synes det samme. 

En pressemelding skal være informativ og skape interesse. Det du eventuelt kan gjøre for å forsterke budskapet er å legge ved et sitat fra en tidligere fornøyd kunde. Dette gir “skryten” mer tyngde enn hvis det er du selv som sier det. 

Et annet godt råd er å ikke skrive for mye. Da vil du miste mange av leserne før du har fått kommet med hovedargumentet ditt. Det siste rådet er selve prikken over i-en, nemlig et bilde.

Bildet har den hensikt å supplere det du allerede har skrevet og gi leseren det siste lille “dyttet” for å benytte seg av det tilbudet du kommer med, melde seg på arrangementet ditt eller besøke nettstedet ditt for å lese mer om den interessante og innovative bedriften din.

Hjelp til å skrive pressemelding

En pressemelding er en viktig del av en bedrifts ansikt utad, og det bør derfor vektlegges å skrive gode pressemeldinger. 

I Din Tekstforfatter har vi erfarne tekstforfattere, like ivrige som 7-åringer på jakt etter isbilen, klar for å hjelpe din bedrift å skrive en best mulig pressemelding, om det temaet du måtte ønske.

Ta kontakt med oss i Din Tekstforfatter, så hjelper vi deg å skrive en pressemelding som gir deg det resultatet du ønsker!

Motta gratis 500 ord!