48 38 14 88 post@dingruppen.no
Saktekst

Hva er en saktekst?

En saktekst er en tekstform som holder seg til fakta. Den skal fortelle noe fra virkeligheten. De fleste fagtekster og tekster utenom det fiktive faller under paraplybegrepet saktekst. Man møter dem i alle kanaler og sammenhenger.

De finnes i mange former og kan ha forskjellige vinklinger. Det er ikke alltid like lett å skille de forskjellige formene fra hverandre, men vi vil prøve å definere dem og skille dem på et grunnleggende nivå med eksempler for å gi bedre innsyn i hva det handler om.

Definisjon på saktekst

Saktekst definisjon

Selve definisjonen på saktekst er at det er tekster som omhandler virkeligheten og inneholder sannhet. Saktekster kan finnes på nettet og i trykte medier og kan være både muntlige og skriftlige. Man vil finne mye fakta, og direkte ytringer og meninger.

Man finner ofte saktekster i lærebøker, og annen informativ tekst da dette er en av hovedgruppene av saktekst. Det å formidle informasjon gjennom et skriftlig medium er et eksempel på en saktekst innenfor denne gruppen.

Saktekster er viktige for ytringsfriheten. De kan brukes til å begrunne meninger med fakta, eller legge frem en hendelse, med en fremvisning av virkelige hendelser som er en del av problemstillingen. Dette vil da komme frem i en fortelling, men omhandle virkeligheten.

Hvis man vil skape engasjement kan man bruke en saktekst. I politikken finner man mange eksempel på dette. Valgprogrammer faller også under denne saklige tekstformen. Sosiale medier har gjort det enklere enn noen gang før å dele meninger og ytringer, og å skape debatt.

Hva er forskjellen på saktekster og skjønnlitteratur?

Det er mye som utgjør forskjellen på hva saktekster og skjønnlitteratur er. Skjønnlitteratur trenger ikke å holde seg innenfor rammene av virkeligheten. Man kan dikte, og finne opp ting, i motsetning til i saktekster og sakprosa.

Saktekster formidler faktiske hendelser og ytringer av meninger. De gjenforteller noe som har skjedd, eller en virkelighet som man står i for øyeblikket eller som man står overfor i fremtiden. De holder en viss standard for seriøsitet, men kan også være morsomme. Rammen som skiller er virkeligheten.

Skjønnlitteratur er ikke hindret av å måtte være basert på virkeligheten. Man kan pynte på den, eller skrive den helt om. Den kan også brukes til å fremheve et poeng og kan også være skrevet veldig seriøst og være basert på virkelige hendelser.

Fiktive tekster kan ofte brukes for å forsterke poeng, men må alltid skilles fra saktekster i den forstand at de ikke er holdt tilbake av virkelighetens rammer. I saktekster må man huske på å danne og basere meningene sine på fakta, mens i skjønnlitteratur kan man skrive seg bort fra dem.

Virkemidler i saktekst

Virkemidler i saktekst

Mange virkemidler blir tatt i bruk i saktekster. De Litterære virkemidlene som blir brukt i saktekster vil i hovedsak være med å forsterke argumenter, eller informasjon du vil dele. Man kan skrive på dialekt, bruke humor eller sammenligninger for å forsterke og forklare poengene sine.

Det er viktig å appellere til din målgruppe. Skal man ytre en mening for å skape debatt, er det viktig at de man ønsker å debattere blir interesserte nok til å delta. Overdrivelser kan brukes for å trekke inn, men pass på at de holdes saklige og er sånn passe i tråd med virkeligheten.

Bruk gjerne retoriske spørsmål for å forsøke å skape enighet og forståelse, allerede før argumentasjonen har begynt, eller for å provosere for å skape engasjement.

Hvordan skrive saktekst?

Det er ikke alltid like lett å vite hvordan man skal skrive saktekst. Det er vanskelig å formidle informasjon når man ikke kan pynte, og gjerne skal argumentere for noe eller legge frem noe man vil skal bli forstått.

En saktekst kan bygges opp på mange forskjellige vis ettersom det er en veldig overbærende kategori for tekster. Man bør passe på å ha god tegnsetting, og at man holder seg til fakta. Legg frem meningene dine på en god måte, og prøv å enten nå en konklusjon, eller stille et spørsmål.

Bruk temasetninger for å holde teksten din ryddig og oversiktlig. Utdyp i avsnittene under. Bruk avsnitt for å dele opp informasjonen og ha en klar og tydelig avslutning.