48 38 14 88 post@dingruppen.no
Tekst

Hva er en tekst?

Tekst kan være så mangt, og presenteres på mange ulike vis – både gjennom bøker, nettsider og gamle håndskrevne skrifter.

Ved hjelp av en god tekst kan en videreformidle viktig informasjon, påvirke lesernes følelser og oppfordre dem til å utføre handlinger.

Dette er viktige prinsipper å tenke på dersom bedriften din har en nettside.

Det er imidlertid viktig at teksten er utformet på en god og relevant måte, og at den videreformidler ditt budskap best mulig.

Dette er ikke alltid så enkelt å få til dersom du ikke har erfaring med tekstforfatting fra før. Heldigvis kan vi skrive teksten for deg, slik at du får en tekst med korrekt språk som engasjerer leseren.

Motta gratis 500 ord!

Vi definerer tekstbegrepet

En tekst kan være både trykte eller håndskrevne ord eller setninger som sammenføyes til en helhet.

Tekst dukker opp i mange varianter, og finnes både i form av romaner, fortellinger, dikt, skildringer, brev og reklame.

Selve ordet «tekst» stammer fra det norrøne ordet «textr», samt latinske «textus», som helt enkelt betyr «sammenføyning».

Innen språkvitenskap blir tekst definert som en sammenhengende og helhetlig ytring av språklig karakter, gjerne med mål om å kommunisere et budskap.

Tekst kan ikke bare uttrykke skribentens følelser eller gi viktig informasjon – den kan også oppfordre leseren til å utføre en handling.

En slik handling kan for eksempel være å kjøpe et produkt fra din nettbutikk, eller å melde seg på et nyhetsbrev.

Informative tekster er også viktige på nett, for eksempel dersom du skal informere kundene dine om hvordan ulike produkter virker eller lages.

Tekst er med andre ord helt essensielt for enhver bedrift som vil videreformidle sitt budskap online.

En mann som skriver på notatblokk

Hvordan lages en tekst? 

Enhver tekst består av språklige tegn, og disse tegnene har ulike betydninger. Slik kan skribenten videreformidle referensielt innhold – altså innhold av fiktiv, reell eller hypotetisk karakter.

En novelle vil gjerne inneholde fiktivt innhold, mens en reklametekst inneholder reell informasjon om et produkt.

Tegnene i en tekst er for eksempel bokstaver fra et alfabet, samt diverse skrifttegn som også er med på å forme teksten.

Vanlige skrifttegn er for eksempel komma, punktum, utropstegn og bindestrek. Disse tegnene føyes så sammen på meningsfullt vis, slik at et budskap kan formidles gjennom ulike medier som internett, TV, bøker og aviser.

De forskjellige språklige tegnene og tekstsymbolene skal danne en koherent – altså sammenhengende – tekst, som har både en begynnelse og en slutt.

For at en tekst skal være best mulig fra begynnelse til slutt, er det viktig at det benyttes et godt språk der god flyt og rettskrivning vektlegges. På dette området trenger mange litt hjelp!

En mann og en dame som ser på innhold sammen

Få hjelp til å forme en god tekst 

Du kan ikke bare presentere en hvilken som helst tekst på nettbutikken eller bloggen din dersom du ønsker å ivareta bedriftens image og tiltrekke nye kunder.

Det er viktig å ha velskrevne tekster på siden, noe som krever god kunnskap om både grammatikk, rettskrivning og søkemotoroptimalisering.

Vi i Din Tekstforfatter skriver tekster av høy kvalitet innen en rekke ulike sjangre.

Trenger du hjelp med en markedsføringstekst, bloggtekst, GDPR-tekst eller en hvilken som helst annen form for tekst? Kontakt oss i dag for en prat!

Motta gratis 500 ord!