48 38 14 88 post@dingruppen.no
Endringsledelse

Hva er endringsledelse?

Endringsledelse handler om å bruke modeller og metoder for å gå i en ny retning og møte nye krav. Det handler om å implementere og iverksette beslutninger gjennom endring.

Endringsledelse er å lede mennesker og organisasjoner gjennom en endringsprosess, fra start til slutt. Dette er en strukturert metode som blir brukt for å håndtere endringen, og for å skape en aksept blant de involverte.

Skal bedriften ta i bruk nye regnskapssystem eller bruke andre nye verktøy? Da kreves det en endringsledelse som sørger for at overgangen går sømløst, og at sluttresultatet av endringen blir som ønsket.

For å endre den nåværende situasjonen og komme frem til en ønsket situasjon, må vi gjennom en endringsprosess. Hvordan kommer vi oss til målet fra den nåværende situasjonene? Det er dette endringsledelse handler om.

Motta gratis 500 ord!

Endringsledelse teori

Vi bruker i hovedsak to endringsmodeller: Endring gjennom en planlagt prosess og endring gjennom en kontinuerlig prosess.

I begge modellen må vi gå gjennom flere faser for å komme til det ønskede resultatet. 

En planlagt prosess starter med å legge planene og grunnlaget for endringen. Alle må være enig i at det behov for en endring, og alle må være villig til å gå med på endring. Endringen blir deretter foretatt i en undersøkelses- og bearbeidingsfase.

Til slutt må vi sørge for at endringen blir fryst og er varig. Den nye situasjonen er nå standarden, ettersom dette ikke er en kontinuerlig prosess. 

I en kontinuerlig prosess handler det om å justere seg etter markedet og tilpasse seg nye krav. Organisasjonen må legge til rette for å kunne tilpasse seg, og de ansatte må gjøre endringer for å være produktive med nye tiltak. 

Derfor er endringer så vanskelige

Endringer trenger ikke å være vanskelig, så lenge det blir gjort grundig planlegging, forarbeid og tilstrekkelig opplæring. Som oftest blir endringer gjort for å optimalisere arbeidsprosesser, og dette er tross alt en positiv vending. 

Alle i bedriften må kunne se behovet for den nødvendige endringen, og se det positive utfallet.

Det er naturlig å reagere med motstand eller usikkerhet i starten, men her er det viktig å jobbe med de menneskelige sidene. 

Når ledelsen og sjefen fronter endringene, blir det lettere for de ansatte å følge etter. Det er viktig å inkludere i organisasjonen, men start gjerne på toppen. Opplæring, støtte og motivasjon er viktige stikkord underveis i prosessen.

Det finnes ikke én metode som passer for alle bedrifter, og her er det viktig å se an hver unike situasjon.

Men legger du vekt på de menneskelige siden og god kommunikasjon, blir ikke endringene like vanskelig å svelge blant de ansatte.

Endringsledelse

Takle endringsledelse med tekst

Et av de viktigste verktøyene du kan bruke for å lykkes med endringsledelse, er å kommunisere budskapet gjennom tekst.

Mange endringsledere går i fellen og antar at alle i bedriften forstår situasjonen – dette stemmer sjeldent.

Selv om endringsleder selv ser et endringsbehov, positive utfall og en klar retning fremover, er det ikke gitt at de andre i bedriften gjør dette.

God kommunikasjon er viktig her, og gjerne i form av tekst slik at det ikke oppstår misforståelser eller dobbeltkommunikasjon.

Det er naturlig at folk vil spørre om retningen egentlig er riktig, og om det virkelig foreligger et endringsbehov.

Da er det lurt å ha en formell og skriftlig forklaring på situasjonen. En skriftlig visjon gjør det lettere å formidle budskap og beskrive fremtidige mål.

Når du kommuniserer skriftlig, må du beskrive virkeligheten, men bruke de rette ordene for å gjøre endringsbehov forståelig for alle.

Hvordan er situasjonen nå? Hva kan endres og hvilket utfall får dette? I skriftlig form kan du være sikker på at alle får budskapet med seg.

Motta 500 ord gratis

Det er en kunst å skrive gode tekster som formidler budskap på en forståelig og formell måte.

Dette er gjerne ikke det du prioritere i starten av endringsfase, men det er viktig ledd for å sikre en vellykket og sømløs prosess.

Vi i Din Tekstforfatter kan hjelpe deg med å få orden på det formelle gjennom en skriftlig visjon.

Dette sikrer at alle får en forståelse for endringsbehovet, og enklere kan se den positive effekten endringen vil ha for fremtiden.

Kontakt oss i dag for en uforpliktende prat. Vi sørger for å eliminere usikkerhet, misforståelser og forvirring under endringsprosesser.

Nå får du de første 500 ordene gratis ved å fylle ut skjemaet nedenfor.

Motta gratis 500 ord!