48 38 14 88 post@dingruppen.no
God kommunikasjon handler om mye, men å fjerne støy er hvert fall veldig viktig.

Hva er god kommunikasjon?

Hva er god kommunikasjon?  For de fleste av oss er kommunikasjon en del av hverdagen, enten det er i forbindelse med samtaler eller markedsføring.

Innimellom fungerer ikke kommunikasjonen slik det var tiltenkt, noe som kan føre til at budskapet du ønsker å formidle ikke når fram.

Vi skal nå se nærmere på hva som kjennetegner god kommunikasjon!

Kommunikasjon til allmennheten, eller store grupper, er spesielt viktig for bedrifter.

Husk kommunikasjonsmodellen!

Dersom du har jobbet etter en kommunikasjonsmodell, som for eksempel prosessmodellen, husker du sikkert at det finnes visse huskeregler for god kommunikasjon.

Først og fremst må du ta hensyn til støyfaktorer, altså elementer som kan forhindre at budskapet når fram til mottaker.

Støy er ikke nødvendigvis lyd. Det kan også handle om dialekt, språk, ulik kulturell bakgrunn eller lignende – faktorer som kan gjøre at budskapet ikke når fram til målgruppen.

Dersom du sender ut reklame på et språk mottaker ikke forstår, vil selvfølgelig ikke reklamen få tiltenkt effekt. Dette kan igjen føre til at kjøp og salg uteblir.

Kommunikasjonsmodellen beskriver viktigheten av at kommunikasjon kodes og dekodes slik at budskapet når fram.

Kommuniser på et språk eller en måte som mottakeren forstår, og utvis tålmodighet om vedkommende trenger hjelp til å forstå det du ønsker å kommunisere.

Innen markedsføring, må du bestemme deg for hvilke kanaler du velger å kommunisere i.

Hva er god kommunikasjon innen markedsføring?

Har du en reklamekampanje på svensk eller engelsk, mens målgruppen kanskje er norsk? Dette kan føre til at deler av informasjonen ikke forstås av mottakerne.

Du kan her ende opp med å få mange spørsmål fra mottakerne, eller oppleve at markedsføringen blir mindre effektiv.

Du kan for eksempel løse dette ved å oversette reklameteksten til norsk, noe som gjør at mottakerne forstår alt du prøver å formidle.

Det er også viktig å ta hensyn til innholdet du markedsfører. Sørg for eksempel for å kartlegge hvilke interesser målgruppen har, slik at du lettere kan kommunisere budskapet ditt.

Bevissthet rundt situasjon og hvem mottakerne faktisk er, vil hjelpe deg langt på vei når du skal kommunisere.

Du vil for eksempel kommunisere annerledes med ungdom enn med godt voksne. Både alder, kjønn, geografi og kultur er viktig å ta hensyn til for å oppnå god kommunikasjon.

Tenk også over hvilke virkemidler du benytter deg av når du lager reklame. Skal for eksempel produktet eller tjenesten bidra til å gjøre mottakeren glad?

Da bør du benytte virkemidler som setter det du skal selge i et positivt lys. Anvend farger, lyd og ord som skaper positive assosiasjoner.  

Telefonsamtaler gir sjeldent god kommunikasjon, da kroppspråk ikke er involvert.

Tips for god kommunikasjon

Kommunikasjon blir som regel best dersom du følger visse spilleregler – uansett kontekst. Et viktig tips er å lytte til mottakeren av budskapet.

Delta aktivt og lytt til hva motparten har å si underveis. Husk at du kan lære mye av mottakeren.

Skal du for eksempel selge et produkt, vil konstruktive tilbakemeldinger være gull verdt. Slik kan produktet ditt bli bedre.

 

  • Lytt til mottakeren
  • Lær av mottakeren
  • Still spørsmål
God kommunikasjon handler om å tenke nøye over det en skal si.

Vi hjelper deg!

Så, hva er god kommunikasjon? I store trekk handler det om å kommunisere på en måte som er forståelig og appellerende for mottakeren.

Din Tekstforfatter hjelper deg å skrive markedsføringstekster, nyhetsbrev og reklame som treffer målgruppen.

Vi kan også hjelpe med å oversette tekst til flere forskjellige språk. Slik når du ut til akkurat din målgruppe!

Uansett hva ditt behov for god kommunikasjon er, kan du prøve oss gratis i dag. Fyll ut skjemaet nedenfor, og motta de første 500 ordene gratis!

Motta gratis 500 ord!