48 38 14 88 post@dingruppen.no
Hva er skildring?

Hva er skildring?

Hva er skildring? En skildring er et annet ord som brukes om det å beskrive noe. Verbet å skildre er rett og slett et synonym for verbet å beskrive. Det er to begreper med samme betydning.

Når du skal skildre noe, så er det bare fantasien som setter grenser. Du kan egentlig skildre hva enn du har lyst til å skildre.

Motta gratis 500 ord!

To måter å skildre på

Skildring kan faktisk deles inn i to hovedkategorier, basert på hva det er du skildrer.

Hovedkategoriene av det å skildre, er personskildring og miljøskildring. Fellesnevneren for disse to begrepene, er at det betydningen gjenspeiles i selve ordet.

Personskildring

Personskildring er når du skildrer eller beskriver en person. Du maler rett og slett et bilde av den aktuelle personen.

Det finnes utallige eksempler på hvordan du kan skildre en person. Her er et av våre eksempler:

Hun er en veldig smart, ung dame.

En personskildring forteller oss ikke bare hvordan den aktuelle personen ser ut. Det er også et viktig virkemiddel i ulike former for analysearbeid.

Miljøskildring

Miljøskildring er nesten det samme som personskildring. Men i dette tilfellet skildrer du miljøet i stedet for en person.

Hensikten er imidlertid den samme. Miljøskildring vil være nyttig i de samme situasjonene som en personskildring. Samtidig vil det være med å plassere teksten i riktig kontekst.

I likhet med personskildring, finnes det svært mange eksempler på miljøskildringer. Nedenfor ser du et hyggelig eksempel fra oss:

Jenta og gutten holdt rundt hverandre, mens de stod og så på sola som forsvant ned i havet.

Direkte og indirekte skildring

Direkte og indirekte skildring

Men det er ikke alt. Det skilles nemlig også mellom direkte og indirekte skildring. Dette forekommer som regel i sammenheng med personskildring.

Definisjonen ligger egentlig i selve begrepet i begge tilfeller. Direkte skildring er rett og slett det å beskrive en person direkte, og da er eksempelet vårt på en personskildring et godt eksempel.

I en indirekte skildring ville vi derimot ikke sagt det på samme måte. Da ville vi heller fortalt om hvordan personen oppførte seg, tenkte, snakket og kanskje til og med kledde seg. På den måten ville du kunne dra slutningen om at dette er en smart person på egen hånd.

Skildring av følelser styrker teksten

Det å skildre følelser til karakterene i en tekst er et utelukkende positivt virkemiddel. Det vil gi teksten det lille ekstra som den ellers ville manglet.

En tekst i sort/hvitt ville fort blitt litt platt og kjedelig, mens en tekst full av følelser vil være det motsatte. Skildring av følelser vil engasjere leseren på en uvurderlig måte:

Alt håret på kroppen min reiste seg, når jeg hørte et dunk i annen etasje.

Dette er en skildring som har potensial til å oppnå ønsket effekt umiddelbart, i hvert fall hvis du er engasjert i teksten!

Motta gratis 500 ord!