48 38 14 88 post@dingruppen.no
God kommunikasjon

Hva kjennetegner god kommunikasjon?

I veldig mange tilfeller er god kommunikasjon en avgjørende faktor, men hva er det egentlig som kjennetegner dette? Noen mennesker er flinke til å kommunisere, men det finnes også mennesker som ikke synes at det er så enkelt.

Kommunikasjon er et begrep som på overflaten ser ut til å være veldig enkelt, men når du begynner å gå i dybden på det, så er det ikke så enkelt likevel. Slik er det også når det skal slås fast hva som er god kommunikasjon, for det er noe som varierer fra person til person.

I denne artikkelen skal vi se nærmere på kommunikasjonsbegrepet. Vi skal forsøke å gi en definisjon på hva kommunikasjon er, samt hvilken rolle god kommunikasjon spiller i sammenheng med psykologi og hvilke konsekvenser dårlig kommunikasjon kan ha.

Motta gratis 500 ord!

Hva er kommunikasjon?

Begrepet kommunikasjon handler om at mennesker kommuniserer. Når du kommuniserer med en annen person, så snakker du og denne personen med hverandre.

Det er imidlertid mulig å kommunisere på flere måter, så det finnes faktisk to typer kommunikasjon. Når vi snakker om kommunikasjon, så skiller vi mellom verbal kommunikasjon og ikke-verbal kommunikasjon.

Med verbal kommunikasjon mener vi det som kommer ut av munnen til den som snakker. Ordene som blir sagt, med andre ord. Ikke-verbal kommunikasjon er all annen form for kommunikasjon, men som likevel spiller en rolle i den aktuelle situasjonen. Ansiktsuttrykk og volum, for eksempel.

Målet med kommunikasjonen kan naturligvis variere, men det er uansett viktig at den verbale og den ikke-verbale kommunikasjonen samsvarer med budskapet. Det er for eksempel ikke vanlig å fortelle noen at du har blitt diagnostisert med en uhelbredelig sykdom mens du smiler fra øre til øre.

God kommunikasjon spiller på psykologi

Når du kommuniserer med en annen person, så utveksler dere informasjon og erfaringer vedrørende et tema med hverandre. Det foregår et samspill mellom dere, rett og slett.

Hver enkelt person har ulike roller i en kommunikasjonssituasjon, og i en slik situasjon så bytter de roller en svært rask frekvens. Når du snakker, så har du rolle som avsender, og personen du snakker med, er mottaker. Dere bytter på rollene med utgangspunkt i hvem det er som snakker.

Dette virker ganske enkelt, men det er imidlertid slik at du aldri vet helt sikkert hvordan personen du snakker med oppfatter det du sier. Oppfatning baserer seg altså på egne tanker og følelser. Personen kan altså både forstå og misforstå deg, så sjansen for kommunikasjonssvikt er definitivt til stede.

For å forhindre at det forekommer kommunikasjonssvikt, så er det viktig med god kommunikasjon. Når du har rollen som avsender, er altså viktig at du er så tydelig som overhodet mulig.

Kommunikasjon

Dårlig kommunikasjon har store konsekvenser

Det er ingen tvil om at dårlig kommunikasjon kan få store konsekvenser. Det er ikke sikkert at det får konsekvenser umiddelbart, men det vil definitivt kunne få det på lang sikt.

Uansett hva situasjonen er og hvilken rolle du har i den aktuelle situasjonen, så er det viktig å være i stand til å kommunisere på en god måte.

Dårlig kommunikasjon kan faktisk være veldig ødeleggende. Hvis du ikke klarer å kommunisere, så kan det få konsekvenser på alle plan i livet.

Som du sikkert vet, så bygger ethvert kjærlighets- og vennskapsforhold på kommunikasjon. Uten det er på så godt som umulig å få det til å fungere i det lange løp.    

Motta 500 ord gratis

Dersom du ikke har benyttet deg av våre tjenester før, så betyr det at du er en ny kunde. Hvis du attpåtil driver med B2B, så har vi i Din Gruppen et knallbra tilbud til deg.

Hos oss får alle nye B2B-kunder muligheten til å motta 500 ord gratis.

Det er et uforpliktende tilbud, så de første 500 ordene vil altså være helt kostnadsfritt for deg!

Motta gratis 500 ord!