48 38 14 88 post@dingruppen.no
Språkvask av tekst innebærer ofte å bokstavelig talt vaske bort (med viskelær) mye tekst!

Hva koster språkvask?

Hva koster språkvask, og hva avgjør prisen? Dette er det mange som lurer på. Dersom du har en viktig oppgave eller tekst til publikasjon eller som skal leveres inn, vil ofte språkvask være nyttig i forkant. Og da er du gjerne villig til å betale litt for en slik tjeneste.

En viktig innlevering – som for eksempel en masteroppgave – vil for eksempel kunne være med å avgjøre hvorvidt du får en fremtidig drømmejobb. Derfor er språkvask en tjeneste som er verdt å investere i.

Det er imidlertid viktig at prisen på språkvask er rettferdig, og at du får det du betaler for. Etter gjennomført språkvask bør teksten din være fri for skrivefeil, flyte godt og ha en ryddig struktur.

Så, hva koster språkvask? Dette skal vi nå forklare deg. Uansett får du de første 500 ordene helt gratis hos oss, dersom du fyller ut skjemaet nedenfor!

Motta gratis 500 ord!

Hva er korrekturlesing?

Før vi kan besvare det store spørsmålet – «hva koster språkvask?» – er det greit å forklare hva korrekturlesing og språkvask faktisk innebærer. Enkelt forklart er språkvask en omfattende korrekturlesing av teksten din.

Det betyr at en korrekturleser vil lese gjennom og rette opp teksten din der det er behov for dette.

Hvis teksten inneholder dårlig formulerte setninger, vil for eksempel dette rettes opp i. Skrivefeil rettes, og grammatiske feil blir redigert.

Etter språkvask vil teksten din få bedre fly og være enklere å lese. I tillegg vil den utstråle mer profesjonalitet, siden teksten ikke inneholder typiske amatørfeil. Perfekt når du vil imponere en sensor eller andre!

Korrektur er en viktig del av jobben for en språkvasker.

Hva koster språkvask eller korrekturleser?

Prisen på språkvask vil ofte variere en del. Dette skyldes at ulike bedrifter tar ulike priser, og at prisstrukturene kan være forskjellige.

Noen tar betalt per time, mens andre tar betalt per ord. I bunn og grunn er det én hovedfaktor som avgjør pris: Lengde.

En lang tekst på flere titalls sider vil ta mye lengre tid å korrekturlese enn en tekst på 500 ord. Tekstens lengde vil med andre ord være avgjørende, uansett hva slags prisstruktur tekstbyrået opererer med.

Hva koster språkvask dersom kvaliteten i utgangspunktet er dårlig? Noen tekstbyråer vil da ta ekstra betalt, siden en tekst med lav kvalitet ofte tar mye lengre tid å redigere.

Dersom skrivefeil skal fjernes, setninger omstruktureres og lignende, innebærer dette mye jobb.

Det kan være mye å rette opp under korrektur av en tekst.

Akademisk språkvask

Hva koster språkvask av en akademisk tekst? Mange studenter lurer på dette! Kanskje du har behov for korrekturlesing av bachelor- eller masteroppgaven din?

Det er en smart investering. Sørg for at oppgaven din er lettlest og at den utstråler faglig tyngde.

Pris på akademisk språkvask kan variere noe. Korrektur av en bacheloroppgave er som regel billigere enn tilsvarende korrektur av en masteroppgave. Dette fordi førstnevnte som regel er en del kortere!

Til syvende og sist handler tekstforfatting kun om penn og papir som lager magi sammen.

Dette koster språkvask

Hvor mye som må betales for språkvask varierer altså fra tekstbyrå til tekstbyrå, og avhenger av en rekke forskjellige faktorer.

Både lengde, prisstruktur og kvalitet bestemmer pris. Finn et tekstbyrå som gjennomfører språkvask til en god og rettferdig pris!

Så, hva koster språkvask? Din Tekstforfatter gjennomfører språkvask til 1,400 kr per time.

Dette inkluderer omfattende korrektur, samt omskriving av deler av teksten dersom dette er nødvendig.

Kontakt oss i dag hvis du vil ha mer informasjon om språkvask. Samtidig kan du motta en gratis vask av 500 ord!

Motta gratis 500 ord!