48 38 14 88 post@dingruppen.no
Språkvask av tekst innebærer ofte å bokstavelig talt vaske bort (med viskelær) mye tekst!

Hvor mye koster språkvask?

Hvor mye koster språkvask, og hvilke faktorer avgjør prisen? Mange lurer på dette. Hvis du har en viktig tekst, bok eller annen publikasjon, er det sannsynligvis viktig for deg at den endelige teksten er av høy kvalitet.

Dette kan språkvask eller korrektur bidra til. Språkvask handler om at teksten din blir gjennomgått av en med kompetanse innen norsk grammatikk og rettskriving.

Vedkommende vil dessuten kunne forandre på setninger som ikke er formulert optimalt. Dette resulterer i en tekst som er lettlest og av høy kvalitet.

Mange er villige til å betale litt for tjenester som dette. De færreste er imidlertid villige til å betale mer enn de må. Så hva bør egentlig prisen for språkvask eller korrekturlesing være?

Motta gratis 500 ord!

Mange faktorer spiller inn

Det er flere variabler som spiller inn når et tekstbyrå avgjør prisen på korrekturlesing eller språkvask.

Først og fremst er det forskjeller i hvordan tekstbyrået prissetter tjenesten. Noen tar betalt per time, mens andre tar betalt per ord. Så, hvor mye koster språkvask?

Uansett om tjenesten baseres på pris per time eller antall ord, vil tekstens lengde være den mest avgjørende faktoren for pris.

Hvis du har en lang masteroppgave eller lignende som skal korrekturleses, vil selvfølgelig dette koste mer enn en liten artikkel på to sider.

I noen tilfeller kan også språklig kvalitet i originalteksten spille inn. En tekst med svært mange tegnsettingsfeil, skrivefeil, grammatikkfeil og lignende vil naturligvis ta lengre tid å korrekturlese.

Dermed vil den også kunne koste mer.

 

  • Prisstruktur
  • Tekstens lengde
  • Kvalitet på originaltekst
Det kan være mye å rette opp under korrektur av en tekst.

Hva er korrekturlesing?

Språkvask er det samme som omfattende korrekturlesing, og handler om å forbedre kvaliteten på en tekst.

Eventuelle skrivefeil vil rettes opp i, og om teksten har grammatiske feil – som orddelingsfeil – vil også dette rettes opp i.

Under språkvask vil også setninger som er formulert dårlig bli rettet opp i. Dette betyr for eksempel at en lang og tunglest setning kan deles opp i to kortere setninger.

Hele målet med korrekturlesing er å sørge for at budskapet når fram til leseren enklest mulig.

En penn, teksten, og en kaffekopp er perfekt for språkvask.

Korrekturlesing på norsk og engelsk

Hvor mye koster språkvask på engelsk sammenlignet med norsk? Også her er det store forskjeller fra tekstbyrå til tekstbyrå.

Du kan risikere at prisen for språkvask av engelskspråklige tekster er noe høyere enn språkvask av norske tekster.

I mange tilfeller vil imidlertid prisen være akkurat den samme. Her gjelder det å finne et tekstbyrå med rettferdige priser og tjenester av høy kvalitet.

En god språkvask sikrer at blyantene vaskes før skriving!

Akademisk språkvask

Mange er på jakt etter tjenester innen akademisk språkvask, og er nysgjerrige på prisen.

Hvor mye koster språkvask av en akademisk tekst – som for eksempel en avhandling eller masteroppgave?

Siden språket ofte er faglig avansert, kan dette koste litt mer enn språkvask av enklere tekster.

Til syvende og sist handler tekstforfatting kun om penn og papir som lager magi sammen.

Vi hjelper deg med språkvask

Språkvask er nyttig for alle som har en tekst som trenger en siste finpuss før den publiseres eller leveres inn.

Enkelt forklart er språkvask det samme som omfattende korrekturlesing, der både skrivefeil, grammatikkfeil og eventuelle setninger med dårlig formulering fikses.

Din Tekstforfatter utfører språkvask og korrektur. Vi sørger for å gjøre teksten din profesjonell og av høy kvalitet, til en hyggelig og rettferdig pris.

Nå kan du motta 500 ord gratis – kontakt oss for mer informasjon!

Motta gratis 500 ord!