48 38 14 88 post@dingruppen.no
Hvordan skal en søknad se ut blant de mange alternativene?

Hvordan skal en søknad se ut?

En jobbsøknad består av en CV og et søknadsbrev. I CV-får rekrutterer et sammendrag av hvem du er basert på tidligere jobberfaring, utdanning og kompetanse.

I et søknadsbrev skal du fortelle rekrutterer om hvorfor akkurat du er den beste kandidaten til stilling, og det er viktig å holde interessen til leseren gjennom hele søknaden.

Målet med en jobbsøknad vil i første omgang være å lande det første intervjuet ved å vekke interessen til den potensielle arbeidsgiveren.

Vi har ingen fast løsning på hvordan verken CV eller søknadsbrev skal se ut i Norge. Allikevel er det noen tips og råd du kan følge for å lage en god søknad.

Ofte skal det små justeringer til fra en søknad blir oversett, til den blir ansett som en god og relevant søknad.

Vi skal se nærmere på hvordan en søknad skal se ut for å sikre deg en plass i intervjurundene!

Jobbsøknad eksempel

Skal du skrive en jobbsøknad for første gang? Eller kanskje det er lenge siden du har skrevet søknader og du er usikker på hvor du skal starte.

På nettet finnes det mange gode jobbsøknad eksempler du kan ta utgangspunkt i. Her kan du se på selve oppsettet så vel som hvordan søkeren har formet innholdet.

Etter å lest gjennom noen søknader, vil du sikkert merke at noen bruker det vi kaller for standardiserte innledninger og avslutninger.

Det er ingenting i veien med å bruke standardiserte fraser, men du vil nok merke at de søknadene som skiller seg positivt ut, benytter seg av unike og skreddersydde løsninger.

Det er viktig at søknaden svarer på stillingsutlysningen og fremmer deg og din kompetanse på den beste måten. Det kan være lettere å få frem dette ved å skreddersy søknaden din.

Du kan gjerne starte med å se på eksempler og deretter ta elementer du likte fra disse og implementere dem inn i din egen søknad.

Det er flere måter å skrive en søknad på.

Jobbsøknad skisse

Når du skal skrive en jobbsøknad bør du først og fremst ta utgangspunkt i selve stillingsannonsen.

Hvis du skal skrive en jobbsøknad som virkelig treffer rekrutterer, er det viktig at du svarer på det utlysningen spør om.

Hvordan du velger å sette opp søknaden er helt opp til deg, men du kan gjerne se på eksempler og skisser på nett for å få en viss peiling.

Generelt sett bør en søknad ha en god innledning, utfyllende hoveddel og en sterk avslutning.

Det er også mulig å bryte opp søknaden med andre elementer som en punktliste og lignende. En søknad skal ikke være for tekst tung, og helst bør du prøve å holde denne til en side.

Dette vil dog avhenge alt ettersom hvilken type jobb du søker på og hvor mye du mener er viktig å få frem i teksten.

Når du har skrevet en jobbsøknad du er fornøyd med, kan du bruke denne som utgangspunkt for de neste søknadene du skriver.

Husk at hver søknad bør være unik og skreddersydd for stillingsutlysningen, men det er likevel greit å ha en inspirasjonstekst å skrive etter.

CV-en er et bilde av din erfaring

Jobbsøknad mal nav

NAV har gode eksempler og maler tilgjengelig hvis dette er noe du ønsker å benytte deg av.

Som førstegangssøker kan det være lurt å hvert fall ta en titt på hvordan disse ser ut, slik at du kan skape deg et bilde av hvordan en vanlig jobbsøknad ser ut.

Der ingenting i veien med å bruke en mal, men ettersom du blir mer selvsikker i jobbsøket vil det lønne seg å skreddersy søknaden din.

En mal vil som regel benytte seg av en standardisert innledning, men ønsker du å skille deg ut må du fange interessen til leseren.

Du kan gjerne starte med å fortelle rekrutterer om hvorfor du søker på nettopp denne stillingen og hva motivasjonen din er. Har noen anbefalt deg å søke denne jobben?

Ta dette med. En slik innledning kan potensielt gi et bedre inntrykk enn en standardisert innledning som: «Jeg søker herved på stillingen som».

Sørg for å knytte din bakgrunn opp mot det som arbeidsgiver er på jakt etter. Den største feilen jobbsøkere gjør, er å kun fokusere på sin egen kompetanse og bakgrunn uten å begrunne hvorfor.

Fortell den potensielle arbeidsgiveren om hvorfor din bakgrunn er relevant, og du kan gjerne vise til spesifikke eksempler og tidligere prestasjoner.

Til syvende og sist handler tekstforfatting kun om penn og papir som lager magi sammen.

Søknad lederstilling eksempel

Om du skal søke på en lederstilling, kan du også finne gode eksempler på slike jobbsøknader på nett. Du vil nok oppleve at disse søknadene ikke skiller seg så mye fra andre søknader med tanke på oppsett og innhold.

Igjen er det viktig med en innledning som fenger, en god hoveddel og en avslutning som gir et godt sisteinntrykk.

Du vil kanskje merke at en søknad til en lederstilling gjerne bruker et mer aktivt og direkte språk for å fremme søkers motivasjon. Dette er positivt og kan gjerne benyttes i alle jobbsøknader.

I hoveddelen skal du fortelle nærmere om hva det er du kan tilby den potensielle arbeidsgiveren.

Her er det viktig å fremme de kvalifikasjonene du har som er relevant for stillingen, og det kan være lurt å grunne disse med eksempler. Har du relevante personlige egenskaper?

Ta gjerne disse med i hoveddelen. Dette kan være med å støtte argumentene dine om hvorfor du er den rette kandidaten for rollen.

Avslutningen på søknaden kan gjerne oppfordre rekrutterer til et konkret møte. Mange velger å benytte seg av en standardisert avslutning, hvilket ikke nødvendigvis er negativt, men det skiller deg ikke ut i søknadsbunken.

I avslutningen kan du minne leseren på hva motivasjonen din er, og gjerne komme med spesifikke opplysninger om hvor fort du kan starte i stillingen.

Vi har ingen fasitsvar på hvordan en jobbsøknad skal se ut, men det er viktig å dele denne opp i en tydelig innledning, hoveddel og avslutning.

Benytt den verdifulle plassen godt, og sørg for at du hele tiden skriver med utlysningen i bakhodet.

Få frem den kompetansen du har som matcher med annonsen og skreddersy hver søknad. Slik skaper du en spisset søknad som gjør deg til en relevant kandidat.

Du kan få hjelp av andre til din jobbsøknad.

Hjelp til jobbsøknaden!

Trenger du hjelp til din jobbsøknad? Din Tekstforfatter har lang erfaring i å hjelpe arbeidssøkere med både søknad og CV!

Vi er et team med profesjonelle tekstforfattere. I hverdagen skriver vi tekster som hjelper næringslivet å omsette for flere millioner i året. De samme ferdighetene kan du dra nytte av.