48 38 14 88 post@dingruppen.no
Hvordan skrive anbud?

Hvordan skrive anbud?

Hvordan skrive anbud som vekker kundens interesse? Anbudsteksten din bør blant annet være tydelig, presis, velformulert og ha et gunstig oppsett dersom du skal vinne anbudsrunden.

Mange benytter seg av anbudstjenester dersom de har større eller mindre oppdrag som skal utføres. Dette kan for eksempel være snømåking, flyttehjelp eller andre tjenester. Når anbudsrunden starter, vil oppdragsgiveren ofte få mange tilbud. Hvordan skrive anbud som skiller seg ut?

I denne guiden skal vi se nærmere på hvordan du kan skrive anbud som utstråler seriøsitet, kunnskap, erfaring og faglig tyngde.

Motta gratis 500 ord!

Hva er et anbud?

Et anbud er et juridisk bindende tilbud på utførelse av tjenester eller arbeid. Betingelsene for leveransen, tjenesten eller det fysiske arbeidet angis av oppdragsgiveren (kjøperen) selv.

Kjøperen legger ut oppdraget med den hensikt å innhente et anbud som er forsvarlig både pris- og kvalitetsmessig. Noen oppdragsgivere vektlegger kvalitet og utførelse, mens andre først og fremst ser på prisen. Andre igjen benytter bestanbudsprinsippet, der alle faktorer vurderes under ett.

Enkelte blander «tilbud» og «anbud». Det er imidlertid forskjeller mellom de to. Anbud benyttes oftere i profesjonell eller offentlig sammenheng, og det er ikke mulig å endre på tilbudets karakter i etterkant. Tilbud brukes oftere av private, og har ikke samme juridisk bindende effekt.

Som regel vil et anbud gis skriftlig, selv om de også kan være muntlige. Når du skriver et anbud, er det viktig å lage et ryddig og forståelig oppsett. Dette gjør det lettere for oppdragsgiver å vurdere hvorvidt du er rett person for jobben.

Motta anbud mal

En anbud mal er et nyttig verktøy for alle som planlegger å kontakte aktuelle kunder via anbudssider. Skal du vinne en anbudsrunde, bør anbudet være utformet på en tydelig og velformulert måte. Dette vil utstråle profesjonalitet, kunnskap og pålitelighet.

 Har du en anbud mal, trenger du i prinsippet bare å fylle ut aktuell informasjon. Oppsettet er klart, slik at du slipper å bruke tid og energi på strukturen.

Mann som viser en annen mann hvordan en skal skrive tilbudsbrev til kunde

Slik skriver du tilbud til kunde

Hvordan skrive anbud til kunde? Når du skal skrive anbudet er tekstkvalitet og leselighet viktigere enn du kanskje tror. Dersom du er velformulert og presis, vil oppdragsgiveren lettere kunne sammenligne ditt anbud med andre anbud. 

Et ryddig oppsett er også viktig, og dette kan som nevnt en mal hjelpe deg med. Malen viser deg også i hvilken rekkefølge ulik informasjon bør presenteres.

Du kan gjerne ha en litt personlig tone i anbudet du skriver. Innled gjerne med «Hei, NN». Opplyser du om hvor langt unna du bor, vet dessuten oppdragsgiveren at anbudet er laget spesifikt for dem. 

Få også frem at du er innforstått med oppdragets omfang og karakter. Tydeliggjør at du har kompetanse på det aktuelle området, for eksempel ved å belyse tidligere erfaring. Her er noe av det du bør inkludere i anbudet ditt:

·       Kompetanse

·       Erfaring

·       Tidspunkt for utførelse

·       Sertifiseringer

·       Eventuelle fagbrev

·       Utdannelse

·       Tilholdssted

·       Kostnader (pris)

Eksempel på tilbudsbrev

Et eksempel på et tilbudsbrev kan være nyttig å se på før du skriver ditt eget anbudsbrev. La deg gjerne inspirere av andre, og få et inntrykk av hvordan oppsettet på et anbudsbrev bør se ut.

Dersom du er veldig usikker på anbudsbrevets oppsett eller utforming, kan det være greit å benytte seg av en anbud mal. Husk at du også kan få hjelp til å skrive anbudsbrevet ditt dersom du føler at du står fast.

Mann som skriver anbud på datamaskin

Slik skriver du tilbud til kunde

Hvordan skrive anbud til kunde? Når du skal skrive anbudet er tekstkvalitet og leselighet viktigere enn du kanskje tror. Dersom du er velformulert og presis, vil oppdragsgiveren lettere kunne sammenligne ditt anbud med andre anbud.

Et ryddig oppsett er også viktig, og dette kan som nevnt en mal hjelpe deg med. Malen viser deg også i hvilken rekkefølge ulik informasjon bør presenteres. 

Du kan gjerne ha en litt personlig tone i anbudet du skriver. Innled gjerne med «Hei, NN». Opplyser du om hvor langt unna du bor, vet dessuten oppdragsgiveren at anbudet er laget spesifikt for dem. 

Få også frem at du er innforstått med oppdragets omfang og karakter. Tydeliggjør at du har kompetanse på det aktuelle området, for eksempel ved å belyse tidligere erfaring. Her er noe av det du bør inkludere i anbudet ditt:

·       Kompetanse

·       Erfaring

·       Tidspunkt for utførelse

·       Sertifiseringer

·       Eventuelle fagbrev

·       Utdannelse

·       Tilholdssted

·       Kostnader (pris) 

Eksempel på tilbudsbrev

Et eksempel på et tilbudsbrev kan være nyttig å se på før du skriver ditt eget anbudsbrev. La deg gjerne inspirere av andre, og få et inntrykk av hvordan oppsettet på et anbudsbrev bør se ut.

Dersom du er veldig usikker på anbudsbrevets oppsett eller utforming, kan det være greit å benytte seg av en anbud mal. Husk at du også kan få hjelp til å skrive anbudsbrevet ditt dersom du føler at du står fast.

Motta gratis 500 ord!