48 38 14 88 post@dingruppen.no
En mann som skriver på datamaskinen om en avslutning

Hvordan skrive avslutning?

Hvordan skrive avslutning til en tekst? Det å lage en god avslutning er først og fremst en fin måte å runde av teksten på. I tillegg vil en velskrevet avslutning bidra til å øke tekstkvaliteten i sin helhet.

Å skrive avslutning til teksten kan være utfordrende i alle tekstsjangre, men kanskje spesielt om du skriver artikler.

Vi skal nå se nærmere på hvordan skrive avslutning i en artikkel. Artikkelen er blant de mest populære sjangrene, både innen undervisning og arbeidsliv.

Å kunne skrive en bra avslutning er derfor nyttig å kunne – uansett kontekst. Visste du at det finnes mange måter å skrive en avslutning på i artikkelsjangeren? Få noen gode tips her!

Motta gratis 500 ord!

Lag en tekstdisposisjon

Når du skal skrive en artikkel bør du først planlegge tekstens oppsett og innhold. Ved å lage en såkalt tekstdisposisjon, kan du planlegge hvor mye som skal skrives i hver del av teksten.

Slik kan du unngå at artikkelens innledning eller hoveddel spiser opp all plassen til avslutningen. Mange ender opp med å måtte fjerne tekst for å skvise inn en avslutning.

Dårlig planlegging er din største fiende dersom du er usikker på hvordan skrive avslutning eller konklusjon i en artikkel.

En tekstdisposisjon kan lages ved å skrive ned sentrale stikkord og idéer, både til innledning, hoveddel og avslutning.

Du kan gjerne legge inn temasetninger også, altså den første setningen i hvert avsnitt. Disse beskriver hva avsnittet skal omhandle.

Tekst på ark

Ulike avslutninger

Så, hvordan skrive avslutning til en artikkel egentlig? Her har du flere valgmuligheter. Felles for de ulike variantene er at de alle markerer artikkelens sluttpunkt.

I avslutningen vil du som regel også besvare problemstillingen med en konklusjon. Blant de mest populære formene for avslutninger finner vi sirkelkomposisjon og sammendrag.

Sirkelkomposisjon

En sirkelkomposisjon innebærer at teksten startes og avsluttes på samme måte. Hvis du innledet artikkelen med en påstand, er det for eksempel ofte naturlig å avslutte den på samme vis – ved å kommentere påstanden.

Poenget med sirkelkomposisjon er å slutte en ring, slik at artikkel fremstår som mer helhetlig.

Sammendrag

Hvis du presenterte en problemstilling eller et spørsmål helt i starten av teksten, bør dette besvares avslutningsvis. I den sammenheng kan du gjerne presentere et lite sammendrag av artikkelens hovedargumenter.

Unngå å bli for repetitiv – da kan teksten fort bli kjedelig og uinteressant.

Hint om fremtiden

Lurer du på hvordan skrive avslutning som lar leseren se fremover i tid? Da kan du med fordel lage en avslutning som sier noe om fremtiden.

Skriver du for eksempel en tekst om ungdom og deres bruk av sosiale medier, kan avslutningen si noe sånt som; «Mye tyder på at norsk ungdom vil være minst like opptatt av mobilen i årene som kommer».

Få skrivehjelp

Trenger du skrivehjelp?

Har du ikke tid eller ork til å lage en god artikkel på egen hånd? Din Tekstforfatter hjelper deg gjerne med både innledning, hoveddel og avslutning.

Vi gjør hele jobben for deg, og da selvfølgelig i tråd med dine instruksjoner og ønsker.

Hvordan skrive avslutning, sa du? Kontakt oss i dag, og få en artikkel med en fengende og inspirerende avslutning!

Motta gratis 500 ord!