48 38 14 88 post@dingruppen.no
Disposisjon

Hvordan skrive en disposisjon?

Hvordan kan du skrive en disposisjon som forenkler videre skriving av teksten? Vi skal her forklare deg hvordan du skriver en tekstdisposisjon som gjør det enklere å lage tekst av høy kvalitet.

Mange opplever at det å skrive tekst kan være utfordrende. Kanskje du har opplevd å spore av midtveis i teksten, eller at du har glemt å inkludere viktige elementer?

Ved å skrive en disposisjon kan du unngå mange av de vanligste fallgruvene. Finn ut hvordan du går frem!

Disposisjon

Hva er en disposisjon?

En disposisjon er en skriftlig oversikt over hva en tekst skal inneholde. Disposisjonen består typisk sett av stikkord og overskrifter. Disse stikkordene gir deg en indikasjon på hva du skal skrive om når skriveprosessen starter for fullt.

Når du skal skrive en disposisjon er det smart å rangere stikkordene i en gunstig rekkefølge (samme rekkefølge som ting skal gjennomgås i teksten). Du kan med andre ord se på en disposisjon som en slags mal for videre skriving. 

Få oversikt i tekstens helhet umiddelbart

Hva er egentlig formålet med å skrive en disposisjon? Først og fremst vil disposisjonen gi deg oversikt over tekstens helhet. Dersom du begynner å skrive en tekst helt uten å ha en plan, er det fort gjort å spore av underveis.

Med en disposisjon har du en konkret plan å forholde deg til. Dersom du for eksempel har overskriftene klart for deg, trenger du bare å fylle inn relevant informasjon i hvert avsnitt. 

Du kan også notere ned hvor mange ord som skal inkluderes i hvert av avsnittene. Slik kan du unngå at introduksjonen blir for lang, og at hoveddelen kanskje blir for kort. Dette er kanskje spesielt relevant for studenter og andre som må begrense seg til et visst antall ord i teksten.

Disposisjon

Bruk en disposisjon for å slippe feilsteg

En annen grunn til å skrive en disposisjon før du starter å skrive selve teksten din, er at du kan unngå vanlige fallgruver. Mange forhaster seg når teksten skal skrives, og oppdager gjerne at de har glemt noe viktig etter at teksten er levert inn eller publisert.

Ta deg derfor god tid når du skriver en disposisjon. Ha en liten idémyldring for deg selv, og finn inspirasjon i andre lignende tekster. Da får du et klart overblikk over elementer som bør tas med i teksten.

Det blir også enklere å lage god struktur på teksten om du skriver en disposisjon først. Innledningsvis bør du gjerne ha underoverskrifter som «Hva er …», mens de neste underoverskriftene graver dypere i temaet. 

Vi hjelper med å skrive en disposisjon

Hvordan skrive en disposisjon til teksten din? En disposisjon er en oversikt over ulike overskrifter og stikkord, og danner grunnlaget for videre skriving av en tekst. Ved hjelp av research og litt inspirasjon kan du lage en gunstig disposisjon som forenkler den videre skriveprosessen. 

En disposisjon kan være gunstig å ha enten du skal skrive en artikkel, bok, masteroppgave eller andre former for tekst. Dersom du er usikker på hvordan du kan skrive en disposisjon, kan Din Tekstforfatter hjelpe deg.

Kontakt oss i dag og få en oversiktlig og strukturert disposisjon!