48 38 14 88 post@dingruppen.no
Fagtekst

Hvordan skrive fagtekst?

Det å skrive en fagtekst er noe de fleste av oss gjorde på skolen. Der blir denne sjangeren hyppig brukt i forskjellige skoleoppgaver. Det finnes mange temaer som du kan skrive en fagtekst om.

Det er flere begreper som brukes om denne sjangeren, og valg av begrep henger ofte sammen med nivået du studerer på. På grunnskolen brukes begrepet ‘’fagtekst’’. Dette begrepet er også ganske vanlig på videregående skole, men på universitet og høyskole kalles det gjerne en akademisk tekst.

Noen kan oppleve at det å skrive en fagtekst er litt vanskelig, og det er noe vi selvsagt har forståelse for. Det å skrive en fagtekst er jo noe helt annet å skrive en liten notis i dagboken som du har liggende på nattbordet ditt.

Motta gratis 500 ord!

Hva er en fagtekst?

Fagtekst er noe alle skoleelever har blitt bedt om å skrive en eller annen gang i løpet av skolegangen, ofte på tentamen og eksamen. Det er en fagprosasjanger, og det betyr at du skal ta utgangspunkt i fakta når du skriver denne teksten.

En fagtekst er en tekst som krever mye forarbeid. Som nevnt så er dette en tekst som bygger på fakta, så det er viktig at du leser deg opp på det aktuelle temaet. Her er det lite rom for å inkludere det du tenker og føler personlig.

Det hjelper altså ikke bare å lese seg opp på forskjellige temaer. Du må også huske de spesifikke kildene, for det er en viktig del av fagteksten. Kildene er faktisk noe av det som danner grunnlaget for fagteksten din.

Du må også være bevisst på hvordan du formulerer teksten din. Som nevnt er det lite rom for personlige tanker og følelser, og grunnen til det er at dette er en formell tekst. Når du skriver en fagtekst, skal du være objektiv – ikke subjektiv.

Fagtekst eksempel

Du kan altså skrive en fagtekst om ulike emner i de fleste skolefag. Her er noen eksempler på hva du kan bli bedt å skrive en fagtekst om:

  • Vi lever for tiden i en pandemi. Skriv en fagtekst der du drøfter Regjeringen sin håndtering av situasjonen.
  • Hva er egentlig forskjellen på det å være ‘’religiøs’’ og det å være ‘’spirituell’’? Skriv en fagtekst hvor du diskuterer dette.
  • Skriv en fagtekst om hvordan nynorsk og bokmål ble likestilte skriftspråk.
Oppbygging er nøkkelen

Fagtekstens oppbygging er nøkkelen

En fagtekst skal være en velskrevet tekst om et spesifikt tema, men det er ikke det eneste som er viktig. Fagtekstens oppbygging er like viktig. Her kan skrivemodeller være et nyttig verktøy, og fisken er et godt eksempel på dette. Den inneholder en innledning, en hoveddel og en avslutning.

Du kan starte en tekst på mange måter, så her gjelder det å velge den som passer best for teksten du skal skrive. Enten du velger å gjøre dette med et spørsmål, et sitat eller en avgrensning, så er poenget med innledningen å presentere temaet for den som leser.

I hoveddelen av fagteksten din skal du fordype deg i det teksten handler om. Du skal vise til ulike kilder, samt drøfte og argumentere med utgangspunkt i kildene dine. Her kan også eksempler være et nyttig verktøy.

Deretter kommer avslutningen. Her skal du oppsummere teksten i sin helhet, for så å komme med en konklusjon. Også dette er noe som kan gjøres på forskjellige måter, og noen eksempler på det er gjennom en tradisjonell oppsummering eller en påstand som får leseren til å tenke.

Nå kan du skrive fagartikkel!

Med denne informasjonen i bagasjen, gjenstår det bare å finne enten penn og papir eller en datamaskin, og så er det bare å skrive fagartikler så det suser!

Motta gratis 500 ord!