48 38 14 88 post@dingruppen.no

Hvordan skrive gjeldsbrev?

Av og til kan man oppleve at det er litt trangt økonomisk. Men selv om man jobber hardt for å finne en løsning på problemet, så er det enklere sagt enn gjort.

Folk som befinner seg i en økonomisk knipe, ender ofte opp med å låne penger opp. De fleste har flere alternativer når det gjelder å låne penger. Man kan for eksempel henvende seg til banken, og da er «hvor mye kan jeg låne» et vanlig spørsmål.

Et annet alternativ man har, er å spørre venner og familie om man kan man låne penger fra dem. Da kan det i så fall være lurt å skrive et gjeldsbrev. 

Hva er et gjeldsbrev?

Et gjeldsbrev er et dokument som inneholder informasjon om den økonomiske avtalen som långiver og låntaker har inngått.

Både långiver og låntaker må signere gjeldsbrevet, og på den måten så forsegler de hver sin del av avtalen. Långiver gir låntaker sitt ord på at de skal hjelpe vedkommende, mens låntaker lover at de skal betale låntaker tilbake over tid.

I slike situasjoner er det enkelt å hoppe over dette steget, fordi det kan bidra til at en av partene setter spørsmålstegn ved tilliten mellom dem. Men når man låner eller låner bort penger privat, så bør man alltid skrive gjeldsbrev.

Om man låner penger i banken, så er det låntakers betalingsevne og inntekt som avgjør hvor mye vedkommende kan få låne. De fleste banker har en lånekalkulator som kan gi en pekepinn på dette. Men i en privat låneavtale, er det långivers godvilje som er avgjørende.

Hva skal et gjeldsbrev inneholde?

Om du har prøvd å finne en slags oppskrift på gjeldsbrev, så har du sikkert oppdaget at dette ikke finnes. Grunnen til det er at det ikke foreligger noen formell definisjon på hva et gjeldsbrev.

Det betyr at «oppskriftene» på utformingen av gjeldsbrev man finner på nettet, er basert på at folk har delt erfaringer med hverandre. Det finnes ingen offisiell fremgangsmåte, men på sett og vis har det blitt utformet en liste over formkrav som et gjeldsbrev bør ha:

  • For at gjeldsbrevet skal være gyldig, så må det være skriftlig.

  • Det skal gå frem av brevets ordlyd at både långiver og låntaker er sitt ansvar bevisst, og at långiver bekrefter at de kommer til å betale tilbake det skyldige beløpet.

  • Gjeldsbrevet skal inneholde all relevant informasjon, deriblant hvor mye penger långiver har lånt bort til låntaker. Om de involverte partene har blitt enige om noen spesifikke vilkår, så skal de også inkluderes i brevet.

  • Både långiver og låntaker må underskrive gjeldsbrevet, da det er en annen forutsetning for at det skal være gyldig.

Tenk smart og langsiktig

Selv om det er enklere sagt enn gjort i noen tilfeller, så bør man tenke langsiktig og ta smarte valg til enhver tid.

Det å ha et rotete forhold til økonomi kan stikke kjepper i hjulene for et mulig boliglån i fremtiden. Selv om det virker ganske fjernt nå, så vil det lønne seg senere når livssituasjon har endret seg og du kanskje trenger det mer enn noe annet.