48 38 14 88 post@dingruppen.no

Hvordan skrive introduksjon til innholdet ditt?

Hvordan skrive introduksjon til innholdet? Det er et veldig viktig spørsmål. I introduksjonen blir tross alt leseren enten fanget eller fortapt. Det er ikke til å legge under en stol at oppmerksomhetsspennet er veldig lavt hos folk flest.

Hvordan jobber du da med introduksjonene dine for at brukeren skal lese lengst mulig? Vi skal i denne artikkelen gå gjennom hvordan du skriver introduksjon for best mulig effekt.

Hvordan skrive introduksjon som fanger leserens oppmerksomhet? En lovnad om noe som kommer, slik som "en gang i tiden", er en god start.

1. Bruk nøkkelordet umiddelbart

Nøkkelordet bør brukes umiddelbart. Enten den besøkende kom gjennom Google eller en annonse, så har de visse forhåpninger til innholdet ditt. Den mest naturlige er selvfølgelig at artikkelen er ytterst relevant.

Dersom de første setningene ikke nevner emnet den besøkende ser etter, vil de mest sannsynlig forlate nettsiden. Da har du mistet kredibiliteten med en gang. Dropp unødvendig lange introduksjoner.

2. Før leseren inn i emnet

Selv om du skal droppe unødvendig lange introduksjoner, og nevne nøkkelordet tidlig, er det viktig at du fører leseren inn i emnet. Dette handler om at introduksjonen tross alt skal introdusere emnet.

Ikke gi bort all informasjon med en gang. Sørg for å holde interessen oppe, men la nerven fortsatt være tilstede i teksten. Dette gjør du best ved å gi bort et par problemstillinger, slik at leseren må finne svarene i artikkelen.

3. Appeller direkte til leseren

Du skal helst appellere direkte til leseren din. Kom leseren fra en annonse på Facebook som var emosjonell? Sørg for at introduksjonen spiller på de samme emosjonene. Glemmer du dette, mister du effekten annonsen hadde.

Når introduksjonen ikke samsvarer med den appellen som har fått leseren inn på siden, mister du kredibilitet. Dessuten skal du videre appellere med emosjoner, tall, logikk, og så mye mer!

Et kjærlighetsbrev med hjerte på er et godt eksempel for hvordan du kan skrive introduksjon.

Hvordan skrive introduksjon best mulig?

Der konklusjonen gir bort alle svarene, ofte i en oppsummering, skal introduksjonen påpeke alle problemstillingene. Det er som nevnt altså viktig å bruke nøkkelord, føre leseren inn, og appellere til følelser.

Gjør du dette kan du på best mulig måte utvikle en introduksjon som faktisk får den besøkende til å lese videre! Du leste jo tross alt til slutten her, gjorde du ikke?