48 38 14 88 post@dingruppen.no
Skrive kronikk

Hvordan skrive kronikk?

En kjapp gjennomgang av hvordan man kan skrive kronikk og hva en kronikk er. Det handler om å finne ekspertisen og å få spisset faktaene og å bruke godt språk. Tydelige budskap og godt begrunnede konklusjoner vil prege denne skriveformen.

Ettersom det ikke er redaksjonen selv som produserer kronikkene, får man muligheten til å være ærlig og å ytre personlige meninger. Så lenge man holder seg saklig og klart skiller mellom fakta og meninger vil dette også bidra til debatt, men kan også gi godt innsyn i noe man ikke visste så mye om.

Om du sitter med en enorm mengde kunnskap om et emne, og har klare og tydelige meninger som du kan dra en konklusjon ut av som du kan støtte opp under med fakta og personlig erfaring, er du på god vei til å bli krøniker.

Kronikk

Hva er en kronikk?

En kronikk er en saklig og informativ artikkel man finner i aviser eller magasiner. Den vil være skrevet av en ekspert eller noen som kjenner emnet godt. Den vil omhandle et emne og bli en del av en debatt hvor andre kan bidra med innlegg.

Den skal likevel være skrevet på en måte som gjør at vanlige folk kan lese den og forstå den, og den bør omhandle noe som er relevant for dem for tiden. Her vil det gjerne oppstå debatt, med motinnlegg, og det er en del av poenget med en kronikk.

En kronikk kan være vinklet på en måte du ikke hadde tenkt på før, eller informere om deler av saker du ikke er klar over, og vil stille seg kritisk og være tankevekkende. Den kan omhandle store politiske spørsmål, eller samfunnsproblemer vi står ovenfor.

Slik velger du kronikk tema

Når du velger tema for kronikken du skal skrive må du finne ut av et par ting, som må være klare før du kan begynne. Jo mer forberedt du er og jo spissere argumentasjon og konklusjon du har, jo bedre.

Du må vite hva du er god på. Hva kan du mye om, og hva kan du formidle på en god måte. Har du tillit innenfor temaet eller emnet du skal skrive om? Du kan ikke gå inn med en overfladisk kjennskap, du må spisse det inn og ha god nok kjennskap til å klare å formidle det.

Som bringer oss til neste del, vil du egentlig formidle noe, eller vil du bare skrive en kronikk? En god kronikk bør komme fra at én har lyst til å formidle noe, og dermed velger å skrive den. Man bør ha et godt budskap, innenfor rammene i temaet du valgte.

Budskapet ditt bør være kurant. Det bør være aktuelt. Snakk om noe som folk kan relatere til og allerede har en generell kjennskap til. Sett en ny vri på noe man hører om i mediene for tiden eller noe som er påfallende viktig i tiden du skal skrive. Eksempel: Korona i april.

Det er også viktig å ikke skryte av seg selv og å holde seg saklig og objektiv. Selv om man har lov til å ytre meningene sine, skal hovedpoenget være objektivt og spørrende, fremfor å være en argumentasjon for poenget ditt. Ikke skryt og ikke tigg.

Kronikk

Hvordan skrive en god kronikk?

Det er et par ting som bør være med når man skal skrive en god kronikk. Her er det lov å være kreativ, men våre tips er:

  • Tittel – en god tittel vil skape umiddelbar interesse
  • Ingress – vær saklig og introduser problemstillingen og saken/temaet du fremlegger
  • Mellomtitler – mellomtitler gir leserne en pause og klarere overblikk
  • Konklusjon – begynn med konklusjonen din
  • Underbygg konklusjonen din
  • Skill mellom fakta og egne meninger
  • Klart språk

Hvor kan du sende inn kronikk?

De fleste aviser samt enkelte magasiner og andre tidsskrifter tillater innsendelse av kronikk. De blir brukt som en form for debatt blant folket og blir godt tatt imot. De forskjellige avisene vil ha forskjellige regler for innsendelse som man må huske på.

Det finnes også andre former for innlegg, som hører til sammen med en kronikk. Man kan svare på en kronikk med enten en replikk eller et innlegg. Disse vil være kortere blant alle avisene og vil være på rundt 200-2500 ord, basert på hvor stor plass tidsskriftene har egnet kronikkene.

Selve hovedinnlegget, eller kronikken vil være lenger og kommer på rundt 3000-6000. Her også avhenger det veldig av tidsskriftene sine individuelle regler.

Vi hjelper deg med alt av tekst!

Det er mange ord som skal skrives og  det er ikke alltid like lett å finne dem. Vi hjelper deg med alt du trenger av tekst. Vi har flittige skribenter som kan skrive for deg uansett hvilket behov du skulle ha. Om det skulle være en informativ tekst til din nettside eller en godt formulert kronikk.

Vi har gode vaner og erfarne skribenter som skriver tekster på fulltid. Vi kan også oversette og tilbyr språkvask om du skulle trenge hjelp, men har innholdet selv.