48 38 14 88 post@dingruppen.no
Hvordan skrive masteroppgave

Hvordan skrive masteroppgave?

Hvordan skrive en masteroppgave best mulig? Det å skrive masteroppgaven kan føles både tungvint og vanskelig. Med noen gode tips i ermet er imidlertid sjansen stor for at du lykkes.

En masteroppgave skal ha en spesifikk struktur, og er gjerne på 35 000 ord. Det ligger mye hardt arbeid bak oppgaven, og det er derfor viktig å sikre en god språklig kvalitet.

Ved å få noen til å korrekturlese din masteroppgave, sørger du for at skrivefeil og grammatiske feil ikke ødelegger sensorens helhetsinntrykk. Ifølge Universitetet i Bergens retningslinjer for skriving av masteroppgaver, blir rettskriving og grammatikk vektlagt.

Her kan du lære mer om hvordan du kan skrive en masteroppgave på mest mulig effektivt vis, og sikre et best mulig resultat!

Hva er en masteroppgave?

Før vi går videre, kan det være greit å forklare hva en masteroppgave faktisk er. En masteroppgave er en oppgave som leveres for at en skal kunne motta en mastergrad.

Som regel skrives masteroppgaven over to semestre, så det er ingen tvil om at det ligger mye blod, svette og tårer bak.

En mastergrad tas gjerne etter at en bachelorgrad er fullført, men det finnes også integrerte femårige studier som fører til mastergrad. 

Masteroppgave lengde

Lengden på en mastergrad kan variere noe fra utdanningsinstitusjon til utdanningsinstitusjon, men den er ofte på mer enn 30 000 ord. Som regel ligger antall ord et sted mellom 20 000 og 40 000.

Husk at litteraturlister, forord, innholdsfortegnelser og vedlegg ikke skal telles med når antall ord beregnes.

Masteroppgave struktur

Masteroppgave – oppbygging og struktur

Hvordan skrive masteroppgave? Dette er det mange studenter som lurer på. Du vil ofte få gode instruksjoner fra veilederen du tildeles. Spør vedkommende underveis dersom du lurer på noe angående masteroppgavens oppbygging eller innhold.

Det å skrive en masteroppgave krever at du følger et visst oppsett. Dersom du har skrevet en bacheloroppgave tidligere, vil du allerede ha en viss anelse om oppbygging. En bacheloroppgave og masteroppgave bygges nemlig opp veldig likt!

Her har du en oversikt over hvordan en typisk masteroppgave er strukturert:

 • Forside
 • Sammendrag (abstract)
 • Forord
 • Innholdsfortegnelse
 • Innledning
 • Litteraturgjennomgang / teoridel
 • Metodedel
 • Resultater
 • Diskusjon
 • Konklusjon
 • Referanseliste
 • Vedlegg
 • Eventuelle tabeller og figurer

Vi rekker ikke å lage en detaljert gjennomgang av hvert av punktene, men skal se nærmere på noen av de viktigste:

Sammendrag (abstract)

Hvordan skrive en masteroppgave innledningsvis? Noe av det første som møter leseren, er masteroppgavens abstract – også kjent som sammendrag.

Denne delen av oppgaven kan betraktes som en konsentrert versjon av oppgaven i sin helhet. Sammendraget er rett og slett en kortversjon av masteroppgaven din. Her skal du nemlig inkludere alt fra metode og resultater til konklusjon. 

Poenget med sammendraget er at leseren skal kunne avgjøre hvorvidt han eller hun vil fordype seg i oppgaven din. Vekker den interesse?

Diskusjonsdel i masteroppgave

Masteroppgaven din skal også ha en diskusjonsdel. Her vil du diskutere resultatene du har analysert, og nevne hvorvidt disse avviker fra tidligere studier. Inkluder en metodekritisk del, der du vurderer om metodene du anvendte var riktige. 

Funnenes pålitelighet kan også diskuteres. Ellers kan du benytte diskusjonsdelen til å forklare hvordan studiet har bidratt til ny innsikt teoretisk sett. Du kan også bekrefte eller avkrefte eventuelle hypoteser.

Denne delen av oppgaven er gjerne på mellom 10 og 15 sider alene, og utgjør derfor en stor del av totalen.

Best mulig masteroppgave

Slik blir masteroppgaven din best mulig

Hvordan skrive masteroppgave og lykkes med det? Det finnes ikke noe klart fasitsvar på dette, men noen gode råd kan du få. Først av alt bør du lage en struktur. Dette kan du se på som oppgavens «skjelett».

Lag gjerne alle overskriftene som skal være med i oppgaven. Inkluder gjerne noen stikkord under dem etter hvert som idéene dukker opp.

Et annet godt tips når du skal skrive masteroppgave, er å begynne i god tid. Siden oppgaven er svært lang, vil du garantert bli stresset dersom du setter i gang sent. Da risikerer du å sitte våken til langt på natt for å skrive.

Pass på at du ikke lar deg distrahere mens du skal skrive masteroppgaven. Slå av mobiltelefonen slik at du ikke lar deg friste av sosiale medier eller innkommende anrop. Det er fort gjort å miste fokus hvis ikke.

Korrektur eller språkvask av masteroppgave

Hvordan skrive masteroppgave med god språklig flyt? Dersom rettskriving og grammatiske regler ikke er din sterke side, kan det være greit å la noen andre se over den. Siden oppgaven er på kanskje 40 000 ord, er ikke dette gjort på et blunk.

Det å be noen du kjenner lese over oppgaven er kanskje litt mye å be om. Mange velger derfor å la et tekstbyrå ta seg av korrektur. Med språkvask av masteroppgaven sørger du for at oppgaven har best mulig flyt før levering.

Når oppgaven din gjennomgår språkvask, vil grammatiske feil, tegnsettingsfeil og skrivefeil tas hånd om. Setninger som er for lange vil dessuten kortes ned eller skrives om. Selve innholdet i oppgaven vil naturligvis ikke endres. Det er kun snakk om språklige forbedringer. 

Hva koster korrektur av akademisk tekst?

Korrektur av masteroppgave er utvilsomt en god investering. Dersom oppgaven din skulle inneholde mange skrivefeil, vil dette fort trekke ned helhetsinntrykket. Som regel vil det koste litt å få oppgaven gjennomgått, noe som skyldes lengden på oppgaven.

Jo lenger oppgaven er, jo lenger tid tar det tross alt å korrekturlese den. For nøyaktig prisoverslag anbefaler vi å kontakte tekstbyrået direkte. Husk at prisoverslag som regel er helt uforpliktende.

Oppsummering

Hvordan skrive masteroppgave? Det ligger ofte svært mye tid og arbeid bak en masteroppgave. Oppgaven skal ha et spesielt oppsett, med både abstract, teoridel, metodedel, analyse og konklusjon – for å nevne noe.

Siden dette er en oppgave du mest sannsynlig bruker mye tid på, er det smart å la noen se over den før levering. Hvis oppgaven din har mange skrivefeil eller grammatiske feil, kan nemlig dette trekke ned helhetsinntrykket.

Dersom du lar noen ta korrektur av masteroppgaven din, sørger du for at den blir klar for «take-off»! Din Tekstforfatter hjelper deg gjerne, og sørger for at masteroppgaven din får god språklig flyt. Dette sørger for at budskapet enklere når frem til leseren.

Fyll ut kontaktskjemaet på denne siden, og motta 500 ord gratis!

Motta gratis 500 ord!