48 38 14 88 post@dingruppen.no
Mann skriver offentlig brev.

Hvordan skrive offentlig brev?

Et offentlig brev må skrives på en helt annen måte enn private brev. De fleste av oss vil komme i situasjoner hvor vi må sende et offentlig brev i løpet livet.

Da er det greit å ha en viss forståelse av hva som er nødt til å være inkludert i brevet. Uansett om du skal skrive et offentlig brev for hånd eller på en datamaskin, er det enkelte aspekter som må bli inkludert.

Det er ikke ofte vi skriver brev for hånd nå lengre, og i de fleste tilfeller mener vi som regel en e-post når vi snakker om formelle og offentlige brev.

Brev i konvolutt.

Hva er et formelt brev?

Et offentlig brev blir ofte kalt et formelt brev. Dette er tekster som blir produsert i et bestemt format med et formelt språk.

I motsetning til uformelle brev, er ikke mottakeren en slektning, venn eller bekjent. Det er viktig at du skiller mellom skrivemåten når du skal henvende deg til en kommune og når du skal snakke til en venn.

For å bli tatt alvorlig er det viktig å være saklig, få med rett informasjon og følge et satt format. Eksempler på mottakere kan være kommune, regjering, organisasjoner, NAV, banken og andre offentlige etater.

Et fransk brev.

Slik starter du et offentlig brev

Når du skal skrive et offentlig brev bør du starte med å skrive inn din personlige informasjon.

Benytt deg av høyre hjørnet på dokumentet og før inn fullt navn og adresse. Under postadressen kan du også inkludere eventuelle e-postadresser eller telefonnummer.

På samme linje som du skriver poststedet, skal du også føre inn datoen for brevet. Skriv denne inn i midten mot høyre.

La noen linjer holdes åpne, før du skrive ned navnet og adressen til mottakeren. Deretter kan du begynne å tenke på overskriften.

Overskriften skal fortelle mottakeren hva ditt brev dreier seg om. Unngå understrekning, men marker gjerne overskriften i fet skrift.

Det skal ikke være punktum eller skilletegn etter overskriften. Igjen kan du holde noen linjer åpne for å gjøre brevet luftig, før du starter med innledningen.

Postkort som skal fylles ut.

Dette må et offentlig brev inneholde

Hold innledningen kort og utdyp hva du ønsker å ta opp med mottakeren. Skal du derimot skrive et offentlig svarbrev, kan du starte med å vise til brevet eller annonsen du besvarer.

Etter innledningen er det på tide å starte med hoveddelen av brevet. Dette er delen hvor du forklarer detaljert om den aktuelle saken, eller tar opp eventuelle spørsmål.

Husk å formuler deg presist og nøyaktig, og unngå unødvendig eller irrelevant informasjon

Hold deg saklig gjennom hoveddelen og avslutt gjerne med et konkret ønske om hva mottakeren skal gjøre videre. Selve avslutningen skal også være kort og høflig.

Du kan gjerne avslutte med «Med vennlig hilsen», eller «Med hilsen», etterfulgt av navnet ditt. Husk alltid å signere brevet for hånd, eller ved hjelp av en digital signatur.

Et klassisk brev.

Slik skriver du brev på PC

Som sagt blir de fleste brev skrevet på PC. Det er like viktig å følge formatet her. Benytt deg gjerne av Word eller et annet skriveprogram, og hold fonter og tekststørrelser normale. Skal du legge ved et vedlegg, kan du gjerne vise til dette i det formelle brevet.

Du skriver på samme måte som om du skriver et brev for hånd, og følger retningslinjene for et offentlig brev. Skal du snakke til en navngitt person i brevet?

Da kan du referere til personen som «du». Er det derimot en organisasjon eller bedrift du skriver til, kan du bruke «dere».

Søk rundt på nettet og finn maler, dette er et godt hjelpemiddel om du skal skrive ditt første offentlige brev.

Hvis du for eksempel skal skrive til en spesifikk organisasjon som NAV, er det også viktig å få med eventuell informasjon de krever.

To personer jobber sammen.

Din Tekstforfatter hjelper deg med offentlige brev

Et offentlig brev må bli produsert etter et formelt format. Det er viktig å få med alt av viktig informasjon og følge oppsettet nøye.

Noen organisasjoner og etater har gjerne spesifikke maler de ønsker at henvendelsene skal komme i.

Det er alltid lurt å benytte seg av en mal, uavhengig av om mottakeren har oppgitt et ønske om dette eller ikke. En god mal, riktig oppsett og formelt språk gjør at du blir tatt alvorlig og seriøst av mottakeren. 

Et offentlig brev krever at du følger et fast oppsett og bruker saklige argumenter i tillegg til et formelt og godt språk. Dette er det ikke like alltid lett å få til på egenhånd, og da kan vi i Din Tekstforfatter hjelpe deg.

Dersom du trenger hjelp med å skrive et offentlig brev, tilbyr vi nå 500 ord helt gratis og uforpliktende. Kontakt oss i dag, og vi bistår deg gjerne med å få frem saken din!