48 38 14 88 post@dingruppen.no
Portrettintervju

Hvordan skrive portrettintervju?

Det er ikke alltid like lett å vite hvordan man skal skrive et portrettintervju. Det å skulle beskrive en person på et så åpent og dypt vis kan være krevende, men også veldig givende. Man vil at leseren skal stå igjen med mange følelser og god forståelse av hvem personen er i sin helhet.

Ettersom det er et såpass personlig intervju, er det viktig å være respektfull overfor intervjuobjektet og å komme forberedt. Les deg opp og lær deg å kjenne hvilke temaer som kan være interessante samt hvilke man bør holde seg unna. Hvor forberedt du stiller vil reflekteres i det ferdige intervjuet.

Det finnes mange gode portrettintervjuer, men det finnes også et hav av dårlige. Det å kjenne igjen hva som utgjør om intervju er gode eller dårlige vil være essensielt når du skriver ditt eget. Så les mange portrettintervjuer før du starter og sett deg litt inn i det.

Her vil vi gå over hva et portrettintervju er for noe, uten å være for konkrete. Med hovedfokus på spørsmål og research prøver vi å forklare prosessen og alt rundt som vil føre til gode resultater.

Portrettintervju

Hva er et portrettintervju?

Et portrettintervju er en ærlig, personlig presentasjon av en person. Intervjuformen tar i bruk mange forskjellige språklige virkemidler og gir et godt innsyn, ikke bare i overflaten, men godt inn i personligheten til intervjuobjektet. Det kan være alt fra sårt og følelsesladd til morsomt og tullete.

Her er det kun selve personligheten til objektet som setter grenser. I et skriftlig portrettintervju vil man forvente å finne sitater, fullskrevne svar på spørsmål og gjerne en slags historie som beskriver personens væremåte eller svarene på spørsmålene du har stilt.

Man kan også ta i bruk andre medier og/eller blande dem for å få en helhetlig og interessant vri på intervjuet. Da det skal være en helhetlig og dyp presentasjon av personen er det ikke alltid nok å kun bruke tekst. Noen foretrekker å uttrykke seg gjennom film, mens andre vil bruke lyd eller bilder.

Portrettintervju spørsmål

Når man skriver portrettintervju spørsmål finnes det få regler. Man vil holde seg unna ja/nei spørsmål og temaer man har funnet ut på forhånd at ikke vil gjøre seg noe bra. Mye ligger altså i researchen når man skal skrive spørsmålene sine. Hold dem åpne og relater dem til funnene dine.

Har man forberedt seg og gjort den researchen som trengs er det på tide å skrive spørsmål. Ettersom det er et intervju, er spørsmålene selvfølgelig kjempeviktige. De vil utgjøre veldig store deler av det du skriver og sette stemningen for utførelsen av intervjuet. Her får man det man gir.

Intervjuobjektet må føle seg komfortabelt. God flyt i samtalen, god atmosfære og en tillit må oppnås for at man skal få den råe og ærlige informasjonen man gjerne ønsker for et portrettintervju. Derfor vil gode spørsmål og flittig og nøye research utgjøre stor forskjell.

Intervju og tekstforfatting

Portrettintervju eksempel

Eksempler på portrettintervjuer ser vi i alle medieformer. Digitalt og i fysiske medier. I aviser og andre tidsskrifter finner vi ofte gode portrettintervjuer av eksperter som har vært involvert i noe nylig eller som man vet lite om.

Disse finner man selvfølgelig også på internett, men her er det ofte kjendiser som står i fokus. Her er det store forskjeller fra tidsskrift til tidsskrift, både på nettet og i fysiske medier. Man vil finne mange gode portrettintervjuer i alle kanaler.

Mange journalister har et godt omdømme og det er nesten en ære å få bli intervjuet av dem. Her ser man ofte gode, og ekstra ærlige intervjuer. De vil utstråle tillit, og man vet at det som skrives er reelt og sant. Her blir det lettere for intervjuobjekter å stole på at de blir godt og ærlig fremstilt.

Vi hjelper deg med intervjuer og tekstforfatting

Det er mange utfordringer med å skrive intervjuer og tekstforfatting generelt. Vi hjelper deg med å formulere din tekst slik at den passer til ditt formål. Vi vil kunne gi deg og din tekstforfatting et løft. Vi vil hjelpe deg med å fange de følelsene du vil skildre og du vil sitte igjen med et godt produkt.

Portrettintervjuer kan være spesielt krevende. De krever innsikt og forståelse for beskrivende tekstforfatting, i tillegg til at de er fakta tunge. Man må kunne fange følelser, samtidig som man holder seg saklig. Så er man litt usikker, vil det lønne seg å få hjelp av en av våre skribenter.