48 38 14 88 post@dingruppen.no
Mann som skriver samboerkontrakt på datamaskin

Hvordan skrive samboerkontrakt?

Hvordan skrive samboerkontrakt? I Norge er det mange par som lever som samboere. Ved et eventuelt brudd vil det ofte oppstå økonomiske konflikter dersom samboeravtale ikke foreligger.

Ektepar som skiller seg har ofte felleseie, noe som medfører at eiendeler fordeles likt mellom partene ved samlivsbrudd. Er du samboer derimot, finnes det ikke noen overordnet «samboerlov» som regulerer en rettferdig fordeling av verdier.

Med en kontrakt slipper samboere unna misforståelser og uenighet når godene skal fordeles dem imellom. Vi skal nå se nærmere på hvordan du kan skrive samboerkontrakt!

Eksempel på samboerkontrakt

Hva er en samboerkontrakt?

En samboerkontrakt eller samboeravtale er et juridisk bindende dokument som forteller hvilke plikter og rettigheter som gjelder mellom samboere ved brudd.

Samboeravtalen bør optimalt sett avklare alle eierforhold og eventuelle gjeldsforpliktelser for hver av partene. Det skal for eksempel fremgå hvordan eiendeler og formue skal fordeles dersom samlivet skulle ta slutt.

Avtalen bør være skriftlig. Dette gir paret en konkret kontrakt å forholde seg til, og rettslige konflikter kan forebygges. En muntlig avtale vil også være bindende, men det vil ofte være problematisk å bevise hva som faktisk ble avtalt partene imellom ved uenighet.

Hvordan skrive samboerkontrakt? Det finnes ferdigutfylte samboerkontrakter, men disse må som regel tilpasses i stor grad til det enkelte paret. Det er derfor vanlig å skrive en kontrakt fra bunnen av. Dette kan gjøres privat eller med hjelp fra advokat eller tekstbyrå.

Hvorfor bruke samboerkontrakt?

En samboerkontrakt er noe ethvert samboerpar bør ha. Hvorfor? Jo, fordi det ikke finnes noen lov som regulerer det økonomiske forholdet mellom samboerpar. Skulle samboerskapet ta slutt eller den ene parten dø, vil dette kunne føre til økonomiske konflikter relatert til fordeling eller arveoppgjør.

Enkelte elementer ved samboerforholdet vil kunne reguleres av husstandsfellesskapsloven og sameieloven, men dette er ikke sidestilt med rettighetene gifte par har.

En samboerkontrakt vil med andre ord være en «forsikring» for begge parter i et samboerskap. Med en skriftlig avtale trenger dere ikke å bekymre dere for uenigheter rundt fordeling av goder ved brudd.

Gruppe som lærer om å skrive samboerkontrakt

Slik kan du skrive samboerkontrakt

Hvordan skrive samboerkontrakt på en oversiktlig og korrekt måte? Du kan som nevnt bruke en mal for samboerkontrakt, men det kan være vanskelig å vite hvordan disse eventuelt skal fylles ut. En mal kan dessuten være mangelfull, og er gjerne ikke tilpasset dine krav.

En samboerkontrakt bør inneholde informasjon om hvem som eier hva, og hvor stor gjeld hver av partene har. Her er en oversikt: 

  • Eierandel i bolig
  • Eierandel i fritidsbolig
  • Gjeld: Fordeling av lån og andre løpende utgifter (ta hensyn til særgjeld og fellesgjeld)
  • Testamente og arvefordeling
  • Fordeling av eierskap for ulike eiendeler
  • Beskrivelse av hvordan ting skal fordeles ved et eventuelt brudd. Skal dere for eksempel ha bilen annenhver uke, eller selge den og dele pengene?
  • Hva brakte dere med dere av verdier inn i forholdet?

Husk at mange verdigjenstander sannsynligvis vil skaffes etter at dere har flyttet sammen.

Bli enige om hvorvidt ting som anskaffes i løpet av samboerskapet skal eies 50/50, eller fordeles på annet vis. Det kan også være hensiktsmessig å gjøre endringer i avtalen om dere får barn sammen.

Vi hjelper deg med å skrive kontrakten

En samboerkontrakt er noe alle samboerpar bør ha. Avtalen forhindrer nemlig konflikter og uenighet relatert til fordeling av eiendeler eller arv om samboerskapet skulle ta slutt.

Regulering rundt fordeling av eiendeler fungerer ikke på samme måte for samboere som for ektepar. En samboerkontrakt kan fungere som en forsikring for samboerpar, og kan forhindre uenighet om fordeling i etterkant. Men hvordan skrive samboerkontrakt, egentlig?

Din Tekstforfatter hjelper samboerpar med å lage tilpassede samboerkontrakter. Kontakt oss i dag om du ønsker mer informasjon!