48 38 14 88 post@dingruppen.no
Mann som lærer annen mann om hvordan en skriver samtykkeerklæring

Hvordan skrive samtykkeerklæring?

Hvordan skrive samtykkeerklæring? En erklæring for samtykke kan være relevant i flere situasjoner. Finn ut hvordan erklæringen bør utformes, og hvordan du går frem.

Samtykke betyr «aksept» eller «tillatelse», og er relevant på flere områder. Ved å gi ditt samtykke til noen, gir du dem tillatelse til å utføre spesifikke handlinger for deg.

Er du usikker på hvordan du kan skrive en samtykkeerklæring? Vi skal nå se nærmere på hva en samtykkeerklæring er, og hvordan den lages.

Gruppe som lærer om samtykkeerklæring

Hva er samtykkeerklæring?

En samtykkeerklæring er en erklæring på at én part gir sitt samtykke for visse handlinger utført av annen part. Dette er spesielt vanlig når det er snakk om vergemål, der personen som mottar verge i utgangspunktet må gi sitt samtykke.

Hvordan skrive samtykkeerklæring? Når det gjelder vergemål er det et eget skjema hos Altinn som skal fylles ut.

I andre tilfeller skriver du samtykkeerklæring fra bunnen av. Dette kan du få hjelp til av et tekstbyrå eller en advokat. Det er viktig at en samtykkeerklæring er både leselig og oversiktlig, slik at misforståelser unngås.

Det kan også være relevant med en samtykkeerklæring dersom en bedrift trenger hjelp til arbeidsoppgaver eksternt. Dette kan bidra til at sensitiv informasjon må deles, noe bedriften må gi sitt samtykke til.

Eksempel på samtykkeerklæring

Samtykkeerklæring eksempel

En samtykkeerklæring kan for eksempel være relevant dersom det er snakk om forvaltning av finansielle eiendeler.

I vergemålsloven paragraf 48 opplyses det for eksempel om at finansielle eiendeler som skal bli forvaltet av fylkesmannen krever samtykkeerklæring. Dette gjelder kun når personen det gjelder ikke er fratatt sin rettslige handleevne.

I vergemålsloven paragraf 20 opplyses det også om vilkår for vergemål. Her kommer det frem at personer som ikke er i stand til å ivareta egne interesser grunnet for eksempel rusmiddelbruk, psykisk utviklingshemming, demens eller sinnslidelse, kan settes under vergemål.

Den som blir satt i vergemål skal samtykke til dette skriftlig gjennom en samtykkeerklæring. Dette gjelder ikke dersom vedkommende ikke er i stand til å forstå hva dette samtykket innebærer.

Trenger du hjelp til å skrive samtykkeerklæring?

En samtykkeerklæring er relevant for alle som har behov for å gi sitt samtykke til en annen part. Dette kan for eksempel handle om disponering av økonomiske midler eller vergemål.

Hvordan skrive en samtykkeerklæring? Dette kommer helt an på hva slags erklæring det er snakk om. Noen samtykkeerklæringer lages ved å laste ned et skjema fra offentlige etater, mens andre skrives fra bunnen av. 

Din Tekstforfatter hjelper deg med å skrive samtykkeerklæring for ulike formål. Kontakt oss i dag om du vil vite mer!