48 38 14 88 post@dingruppen.no
Skrive tilbud på anbud

Hvordan skrive tilbud på anbud?

Når det legges ut et anbud vil oppdragsgiver som regel motta mange tilbud. Hvordan kan du skrive tilbud på anbud som blir lagt merke til, slik at du får oppdraget?

Hvordan skrive tilbud på anbud? Dette er noe mange er usikre på. Kampen om oppdrag som legges ut på anbud er ofte intens, og det gjelder derfor å ha et godt tilbud til oppdragsgiver.

Noen oppdragsgivere tenker primært på kostnadene, mens andre også vektlegger erfaring, tidspunkt for utførelse av oppdrag eller lignende. Vi skal nå se nærmere på hvordan du kan vinne anbudsrunden!

Utforming av anbud

Hva er et anbud?

Et anbud er et juridisk bindende tilbud for utførelse av tjenester eller arbeid, og utlyses gjerne av større bedrifter, kommuner, statlige instanser eller til og med private.

Skal det for eksempel anlegges en park i en bydel, vil kommunen legge dette arbeidet ut som et anbud. Ulike bedrifter med kompetanse på området vil da sende sine tilbud til kommunen, der de gir en oversikt over kostnader, tidsbruk og lignende.

Kommunen vil gå gjennom tilbud på anbud, før de velger ut den mest velegnede kandidaten for arbeidet. Anbudsjobber kan være en viktig inntektskilde for mange bedrifter, og det er derfor viktig å kunne skrive gode tilbud på anbud.

Utforming av tilbud tar tid

Dersom bedriften din får øye på et anbud som er av interesse, starter som regel jobben med å utforme et tilbud på anbudet. Dette kan være en tidkrevende prosess, siden tilbudet bør appellere best mulig til oppdragsgiver.

Hvordan skrive tilbud på anbud som faktisk vekker oppdragsgiverens interesse? Her er det flere faktorer som skal klaffe.

Husk at oppdragsgiver ikke nødvendigvis bare ser på prisen du skal ha for arbeidet. Også antatt tidsbruk, hvor bedriften din holder til og hvor høy kvalitet du leverer spiller inn.

  • Kostnader
  • Tidsplan
  • Tilholdssted
  • Kvalitet
  • Erfaring

Det kan ta tid å skrive et tilbud på anbud. Bruker du for lang tid risikerer du at oppdragsgiver allerede har mottatt mange gode tilbud, at ditt tilbud havner i skyggen av disse. Det gjelder å være rask om du skal vinne anbudsrunden, og da kan det hjelpe å ha en mal klar.

Fyll ut malen på 1-2-3, og sørg for at tilbudet ditt når frem i tide. Det kan også hjelpe å ha et ferdigskrevet tilbud liggende, og tilpasse dette til de ulike anbudene du byr på.

Vinne anbud

Hvordan vinne anbud?

Skal bedriften din vinne et anbud, gjelder det å lese nøye gjennom anbudet fra oppdragsgiver. Finn ut hva nøyaktig de ser etter, når jobben skal være utført (frist), hvor mye jobben maksimalt kan koste – og lignende.

Tilpass deretter tilbudet ditt slik at det oppfyller oppdragsgiverens krav. Det kan være fristende å sende tilbudet før du engang har lest anbudsbeskrivelsen, i håp om å være den første som tar kontakt. Ta deg heller tid til å lese anbudet skikkelig, slik at du viser at du har satt deg inn i saken.

Dersom oppdragsgiver synes at tilbudet ditt er bedre enn konkurrentenes tilbud, vil du mest sannsynlig vinne anbudet. Dette krever at prisen ikke er for høy (men heller ikke avskrekkende lav), og at du får frem at du har kompetansen som trengs.

Motta en anbud mal

Hvordan skrive tilbud på anbud raskt og effektivt? Jo, ved hjelp av en mal. I denne malen kan du enkelt fylle ut relevant informasjon, og du slipper å tenke på oppsett.

Malen gjør tilbudet ditt oversiktlig og profesjonelt, noe som alene kan øke sjansen for at du vinner anbudsrunden.

Kontakt oss gjerne dersom du ønsker å få tilsendt en anbud mal på e-post!

Vi skriver anbudet for deg!

Det kan være vanskelig å skrive tilbud på anbud, siden konkurransen om å vinne anbudsrunden ofte er stor. Det er mange ting som skal klaffe for at akkurat du eller din bedrift får jobben av oppdragsgiver.

Din Tekstforfatter kan hjelpe deg med å skrive tilbud på anbud. Vi lager et tilbud som er tilpasset det aktuelle anbudet, slik at sjansen øker for at du får jobben. Vi passer på å fremheve bedriftens unike fordeler, slik at tilbudet ditt skiller seg ut.

Kontakt oss i dag dersom du vil ha hjelp til å skrive tilbud på anbud!