48 38 14 88 post@dingruppen.no
Tiltaksplan

Hvordan skrive tiltaksplan?

Hvordan skrive tiltaksplan? En tiltaksplan er en oversiktlig plan for ulike tiltak som skal utføres innen en viss tidsperiode. Finn ut hvordan du lager en plan på 1-2-3!

En tiltaksplan kan være nyttig i en rekke ulike sammenhenger. Det er blant annet vanlig med både pedagogiske og administrative tiltaksplaner innen sykepleie og barnevern.

Vi skal her se nærmere på hva en tiltaksplan er, hvorfor du trenger den og hvordan den lages.

Tiltaksplan

Hva er en tiltaksplan?

En tiltaksplan er en skriftlig plan som gir oversikt over planlagte tiltak. Innen helsevesenet benyttes ofte tiltaksplaner når det skal utarbeides tilbud til ulike pasienter.

Innen barnevern er det også vanlig med tiltaksplaner. Her vil som regel barnevernstjenesten utarbeide egne omsorgsplaner og tiltaksplaner for hvert individuelle barn.

Også Helsedirektoratet og FHI opererer med tiltaksplaner. Førstnevnte har for eksempel laget en plan for hvordan man kan begrense inntaket av salt i befolkningen.

Det er også vanlig med tiltaksplaner i andre bransjer og på andre fagområder. Et selskap kan for eksempel ha en tiltaksplan for ulike tiltak de planlegger å gjennomføre den kommende perioden.

Slik lager du en tiltaksplan

Hvordan skrive en tiltaksplan? Dette er veldig individuelt, og avhenger naturligvis av planens formål. Offentlige etater har gjerne egne standardiserte skjemaer som fylles ut, mens andre ofte har mer frie tøyler.

Når du skal skrive en tiltaksplan er det først og fremst viktig å tenke på at planen skal være oversiktlig. Du bør for eksempel inkludere informasjon om følgende: 

  • Tiltakets bakgrunn
  • Tilgang på ressurser
  • Målet med tiltaket
  • Beskrivelse av tiltakene
Tiltaksplan mål

Tiltaksplan mål

En tiltaksplan bør inneholde en beskrivelse av målet med tiltakene. Hvorfor skal tiltaket utføres, og hva vil det optimalt sett lede til?

I en aktivitetsplan for en sykehjemspasient, kan for eksempel målet være at pasienten skal kunne utføre dagligdagse aktiviteter på egen hånd. Tiltakene for å nå dette målet er kanskje fysioterapi, styrketrening eller lignende.

Med et klart og definert mål er det lettere å skrive en tiltaksplan som er tydelig og lett å følge. Sett derfor av tid til å lage gode tiltaksplanmål!

Vi hjelper deg med å skrive din tiltaksplan

En tiltaksplan er et nyttig verktøy som gir oversikt over ulike tiltak som er planlagt i tiden fremover. Planen inneholder som regel informasjon om bakgrunnen for tiltaket, ulike ressurser, målsetninger og en nøyaktig beskrivelse av tiltaket.

Dersom du er usikker på hvordan du kan skrive en god og oversiktlig tiltaksplan, kan du få hjelp til dette. Vi skriver planen for deg basert på dine ønsker og kriterier.

Kontakt oss i dag dersom du ønsker mer informasjon!