48 38 14 88 post@dingruppen.no
Det å spørre om referanse kan virke fryktinngytende.

Hvordan spørre om referanse?

Når du skal spørre noen om å være referanse, er det visse ting du bør tenke nøye gjennom først. Dette er en person som kan være avgjørende for om du får drømmejobben eller ikke.

Derfor bør du være sikker på at personen har et godt inntrykk av deg og vet hvordan du fungerer som arbeidstaker.

Du kan spørre om noen er villig til å være din referanse når du søker på nye jobber, eller så kan du sende en e-post eller ringe en tidligere arbeidsgiver eller kollega.

Som regel vil de fleste være positive og villig til å stille som referanse. Men det er viktig å alltid ha dette avklart før du oppgir personen som referanse.

Sørg også for at personen vet hvilken type jobb du søker på, og når de eventuelt kan bli kontaktet av en rekrutterer eller arbeidsgiver.

Kollegaer er ofte gode referanser å ha.

Referanseperson

En referanseperson er en person du tidligere har jobbet med eller hatt et arbeidsforhold til. Dette kan for eksempel være en sjef, en kollega, en kunde eller en samarbeidspartner.

Oppgaven til en referanseperson er å gi en ny potensiell arbeidsgiver mer informasjon om hvordan du er som arbeidstaker og ansatt.

Spørsmålene en potensiell arbeidsgiver spør en referanseperson om, vil variere alt ettersom hvem referansepersonen er og hva de vil vite mer om.

Har du for eksempel en tidligere sjef som referanse, vil han gjerne få spørsmål om hvordan du som ansatt og hvordan du takler ulike arbeidsoppgaver, stress og situasjoner.

I tillegg kan de spørre om motivasjonen og arbeidsviljen din.

En god referanseperson gir deg gode skussmål over telefonsamtalen med din nye arbeidsgiver.

Referanse jobb regler

I utgangspunktet har vi ingen regler for hvem som kan være referanse og ikke. Likevel bør du tenke nøye gjennom hvem du velger å spørre.

Det er noen arbeidsforhold og referanser en potensiell arbeidsgiver setter mer pris på enn andre.

Det vil for eksempel ikke være lurt å ha en venn eller et familiemedlem som referanse, da dette kan virke lite troverdig og inhabilt.

Som hovedregel pleier en referanse å være en person som har hatt en form for lederansvar overfor deg.

Dette kan være en tidligere sjef eller en team leader du har svart til i din forrige stilling. Det er også mulig å ha kollegaer eller andre du har arbeidet tett sammen med som referanse.

Din kollega kan skrive referanse fra hvor som helst!

Kollega som referanse

Velger du å ha en kollega som referanse, bør dette være noen du har jobbet tett sammen med over lengre tid.

Det bør være en person du har samarbeidet med på et prosjekt eller team, og personen bør ha god innsikt i hvordan du er som arbeidstaker.

Det kan være positivt å ha en kollega som referanse, da dette gir en potensiell arbeidsgiver muligheten til å finne ut hvordan du arbeider i team og sammen med andre.

I tillegg vil de få et inntrykk av hvordan du er som kollega og om du har en personlighet som passer inn på den nye arbeidsplassen.

En god referanse kan lande drømmejobben, og potensielt store penger!

Søke jobb uten referanser?

Hvis du skal søke din første jobb, kan du for eksempel benytte deg av en tidligere lærer eller trener som referanse.

Om du ikke har noen referanser, bør du være klar til å begrunne hvorfor dette er tilfellet. Hvis du har referanser du ikke vil bruke grunnet et dårlig arbeidsforhold, er det helt i orden å gi beskjed om dette på et intervju.

Her er det viktig å være ærlig, slik at du slipper ubehageligheter senere i prosessen!

Det er mye som inngår av papirarbeid i en ansettelsessituasjon.

Referansetips og CV-hjelp!

Referansene er unektelig viktige i flere typer jobber i dag. Allikevel vil vi argumentere for at CV og søknad er mye viktigere!

Der vi er stolte av å gi deg gode referansetips, er vi enda mer stolte over vår CV- og søknadshjelp. 

Du kan nemlig hos oss få profesjonelle tekstforfattere til å spisse de dokumentene du leverer i søken på drømmejobben.

Se våre CV-pakker nedenfor, og fyll ut skjemaet med dine ønsker!

Fyll ut for CV-hjelp i dag!