48 38 14 88 post@dingruppen.no
Hvorfor storytelling

Hvorfor storytelling?

Hvorfor er storytelling så populært? Historiefortelling er et nyttig virkemiddel både innen markedsføring og i litteratur, og gjør det enklere å nå ut med et budskap til mottakerne. 

Vi mennesker har gjennom alle tider latt oss fascinere av historiefortelling. En historie har evnen til å fange interessen og vekke følelser hos mottakeren.

Lurer du på hvorfor storytelling ofte brukes innen markedsføring? Med historiefortelling kan du sørge for at budskapet huskes av mottakeren, og at målgruppen din påvirkes følelsesmessig.

Storytelling har med andre ord patos-appell, og er dermed et viktig strategisk verktøy for bedrifter som skal markedsføre produkter og tjenester.

Motta gratis 500 ord!

Storytelling på norsk fenger

Norske bedrifter har ofte en norskspråklig målgruppe. For å nå ut til disse mottakerne mest mulig effektivt, er det smart å benytte seg av storytelling på norsk.

Storytelling på norsk kan være effektivt både i TV-reklamer og i skriftlige markedsføringskampanjer. Ved å fortelle en historie og bake produktene eller tjenestene dine inn i budskapet, kan du nå ut til målgruppen på en mer fengende måte.

En god historie bør ha en dramaturgisk oppbygning. Dette gjør det enklere å fange mottakerens oppmerksomhet og holde på den. En historie med dramaturgi kjennetegnes av følgende oppbygning:

  • Begynnelse som fanger oppmerksomheten
  • Utdypning
  • Midtdel med konfliktoppbygging
  • Klimaks
  • Løsning eller vendepunkt
  • Avslutning
Storytelling i media

Storytelling i media

I mediene benyttes storytelling titt og ofte. Lurer du på hvorfor storytelling har blitt så populært? Det er mye mer sannsynlig at mottakerne husker produktet eller tjenesten din dersom det er del av en fengende historie.

Se for eksempel på organisasjoner som ønsker å samle inn penger til veldedige formål. Disse organisasjonene bruker ofte historier som en del av markedsføringen, noe du ofte vil se i reklamesnuttene på TV.

Du blir kanskje presentert for et vanskeligstilt menneske og hans eller hennes historie. Konfliktoppbyggingen går ut på å vise hvor vanskelig personen har det, og utfordringene vedkommende møter på.  

«Klimakset» er kanskje at vedkommende ikke har noen fremtid uten økonomisk hjelp. Løsningen på problemet er eventuelle pengedonasjoner. En slik historie vil kunne påvirke seernes følelser i stor grad, og har tydelig patos-appell.

Få hjelp til din storytelling

Hvorfor benytte storytelling? En god historie kan ikke bare engasjere, fenge og røre ved følelser. Den kan også være et nyttig verktøy innen markedsføring av bedriftens tjenester eller produkter.

Det å lage en god historie som passer til bedriftens visjoner, målsetninger og målgruppe kan være utfordrende.

Din Tekstforfatter hjelper bedrifter med strategisk storytelling, og sørger for at markedsføringsbudskapet når frem mest mulig effektivt.

Kontakt oss i dag og motta 500 ord gratis!

Motta gratis 500 ord!