48 38 14 88 post@dingruppen.no
Influencere i Norge kan hjelpe deg i flere kanaler.

Influencer Norge

Influencer Norge er nyttig for norske og utenlandske bedrifter som ønsker å synliggjøre merkevaren, tjenestene eller produktene sine for norske forbrukere.

En influencer har som regel innflytelse på spesifikke grupperinger i et samfunn.

Dette kan bedriften din utnytte til sin fordel, ved å markedsføre varer og tjenester via en influencer!

Det å spre budskapet til bedriften er den største fordelen med en influencer i Norge.

Hva er en influencer?

Uttrykket «influencer» stammer fra det engelskspråklige ordet «influence», som betyr «påvirke» på godt norsk.

En influencer har påvirkningskraft og kan derfor markedsføre varer og tjenester på en effektiv måte – for eksempel via en blogg eller sosiale medier.

Influencere trenger ikke nødvendigvis være rosabloggere. Mange norske bedrifter får hjelp av en B2B-influencer dersom de trenger å nå ut til målgruppen sin.

En influencer Norge har typisk et godt nettverk av følgere i sosiale medier, noe som gjør at dine produkter og tjenester kan markedsføres på en effektiv måte.

Plattformer som YouTube er fine for påvirkere.

Hvorfor benytte en influencer Norge?

Det er mange gode grunner til å markedsføre merkevaren sin via en influencer Norge ser opp til.

Når bedrifter eller influencere forbrukerne allerede har tillitt til fronter produktene og tjenestene dine, vil dette ofte fremstå som mer troverdig enn ren reklame via annonser.

Det at noen andre «går god» for dine produkter setter utvilsomt bedriften din i et godt lys. En influencer i Norge setter tross alt ryktet sitt på spill hvis produktene eller tjenestene som markedsføres ikke lever opp til forventningene.

Ved å finne en troverdig og populær influencer, vil med andre ord merkevaren din få solid markedsføring.

Godt teknisk innhold er noe av det viktigste ved influencer innhold.

Innhold av høy kvalitet er viktig

Før du finner en influencer Norge, er det viktig at du gjør litt research. Velg en influencer som kan nå ut til din målgruppe på en effektiv måte, enten det er via sosiale medier eller en blogg.

Tenk over viktigheten av at innholdet din influencer presenterer bør være av høy kvalitet. Dette bidrar til at dine varer og tjenester settes i et godt lys.

Norges beste influencere poster som regel kvalitetsinnhold, og unngår å markedsføre varene og tjenestene dine i en tekst full av skrivefeil eller lignende.

I tillegg er det lurt at influenceren har kunnskap om markedsføring, slik at nyttige virkemidler kan tas i bruk. Det er dessuten viktig at alle regler for norsk markedsføring følges.

Det finnes mange eksempler der en influencer Norge ikke følger lover og regler rundt markedsføring, noe som fører til negativ oppmerksomhet i mediene. Finn en influencer du kan stole på.

Dersom du investerer, tjener du godt med penger!

Vi er din influencer i Norge!

Din Tekstforfatter har et solid nettverk i sosiale medier som LinkedIn og Facebook, og tar gjerne på seg jobben som din influencer.

Vi er først og fremst en B2B-influencer, og hjelper bedrifter som ønsker å synliggjøre produkter og tjenester for omverdenen.

Vi har lang erfaring med tekstinnhold til markedsføring, og vet nøyaktig hvilke virkemidler som bør tas i bruk for å fange oppmerksomheten til akkurat din målgruppe.

Med vår hjelp kan ditt budskap enklere nå fram til målgruppen, slik at bedriften din enklere kan nå sine mål.

Kontakt oss i dag om du er på jakt etter en influencer i Norge – vi hjelper deg!

Fyller du ut skjemaet nedenfor, mottar du dessuten de første 500 ordene gratis hos oss! Innholdet kan spisses mot influencerstrategien din.

Motta gratis 500 ord!