48 38 14 88 post@dingruppen.no

Derfor er informasjonsdeling viktig i samfunnet

Informasjon er den viktigste hjørnesteinen i vårt samfunn. Uten dette kommer vi oss ikke videre. Ved hjelp av dette kan vi bygge stein på stein for å sikre fremtiden. Helt siden tidenes morgen har menneskeheten samlet informasjon og delt denne.

Noen husker kanskje biblioteket i Alexandria, og det finnes også flere andre gode eksempler fra Antikken. Det å lagre og dele informasjon har alltid vært viktig. I dag fortsetter denne trenden, med alt fra informasjon om hvordan en kan stemme, til hvordan en lager barn.

Er du interessert i sistnevnte, og mer informasjon om sex så se her for mye god informasjon. Det finnes også andre gode offentlige sider som gir deg bra med innsikt. Våre offentlige organisasjoner har i det hele tatt stått i vinden for kunnskapsdelingen.

Myndighetene må ønske å dele informasjon

For at informasjonsdeling skal lykkes, må myndighetene være med på laget. De står alltid i spissen av det hele, med et fokus på å oppmuntre institusjoner til dette. Skolene må være spesielt sterkt knyttet til kunnskapsdelingen.

I ethvert demokratisk samfunn vil det være av interesse å dele informasjon. Dessverre er det slik i de fleste samfunn at den største interessen ligger i å spre feilinformasjon. Falske nyheter er et moderne begrep som godt beskriver dette fenomenet.

Myndighetene i slike samfunn må jobbe enda hardere enn tidligere for å spre sannheten. Det er viktig at myndighetene tar en sterk avstand fra å spre desinformasjon, uavhengig av hvordan dette påvirker deres posisjon.

Næringslivet har også et stort ansvar

Næringslivet jobber best gjennom samarbeid. Mange tenker at en bare skal drive for seg selv og tjene så mye som mulig, men dette går sjeldent bra. Det er fordi nettverk betyr alt innen næringslivet, og da spesielt informasjonsdeling.

På kryss og tvers av bransjer, og også innad i bransjer, er det blitt meget populært å dele så kalte bedriftshemmeligheter. Det en før tviholdt på, blir i dag delt over en lav terskel. Hvorfor? Jo, fordi en får noe tilbake når andre også deler.

Denne informasjonsdelingen er viktig for samfunnet som en helhet. Jo bedre tjenester vi får fra det private, jo bedre vil livskvaliteten vår være.

Deling av informasjon mellom privatpersoner

Privatpersoner kan selvfølgelig også dele informasjon seg imellom. Dette styrker forholdet innad i grupper, og det bidrar til et bedre samfunn. Sosiale medier har vært en god plattform for informasjonsdeling, men her må en være obs.

Det som deles i sosiale medier deles over en lav terskel. Dermed kan det være vanskelig å skille mellom løgn og fakta i denne plattformen. Ikke alt du leser på nettet er riktig.

Uansett står informasjonsdeling sentralt i samfunnet vårt, og det vil det alltid gjøre!