Informativ tekst gir oss noe å lene oss på for kunnskap.

Informativ tekst

Informativ tekst er nyttig i mange tilfeller, og benyttes når du ønsker å formidle informasjon til mottakeren.

En informativ tekst skal fremfor alt være objektiv og saklig, og presenteres ofte i form av en artikkel.

Informative tekster kan være svært effektive og nyttige om de skrives på riktig måte. Det er imidlertid visse fallgruver du bør være obs på.

Vi skal nå se nærmere på hva du må huske på når en informativ tekst skal skrives, og forklare hvordan teksten bør bygges opp.

I tillegg skal vi nevne noen vanlige tabber, slik at du lettere kan unngå disse!

Motta gratis 500 ord!

Hva bør en informativ tekst inneholde?

Teksten bør inneholde harde fakta, og du kan med fordel benytte deg av sikre kilder som leksikon eller annet fagstoff.

Presenter argumenter, og sørg for at teksten faktisk er informerende.

Husk at leseren faktisk skal lære noe av teksten du skriver!

Virkemidlene i teksten bør tilpasses salgstrakten.

Hvordan bygge opp en artikkel?

En informativ tekst bør innledningsvis introdusere emnet for leseren. I innledningen kan du også inkludere en eventuell problemstilling.

Skriver du en informativ tekst bør den også ha en form for redegjøring, og gjerne en konklusjon. Derfor er artikkelen en utmerket sjanger å gå for dersom du skal skrive en informativ tekst!

En artikkel består hovedsakelig av en innledning, hoveddel og en avslutning. Sjangeren er skreddersydd for deg som vil skrive en informativ tekst, og benyttes hyppig både av bedrifter og studenter.

Artikkelen er faktisk en av de mest brukte sakprosasjangrene i verden, og det finnes mange varianter av den! Eksempler på dette er nyhetsartikler og leksikonartikler.

I artikkelens hoveddel kan du gjerne ha avsnitt som starter med temasetninger. Dette er avsnittets innledende setning, og hinter om hva resten av avsnittet skal handle om.

Dette vil gi artikkelen din et ryddig oppsett, og gjøre den lettere å lese. I hoveddelen kan du også drøfte ulike påstander og presentere diverse argumenter.

Avslutningen til en informativ tekst er gjerne et sammendrag, og kan ofte inneholde en konklusjon.

En avslutning runder av teksten på en effektiv måte, og sørger for at leseren får svar på det han eller hun lurer på!

Blanke ark og en blyant er et godt utgangspunkt.

Unngå disse tabbene

Når du skriver en informativ tekst er det flere potensielle fallgruver. Du skal for eksempel ikke gi dine personlige synspunkter i teksten, og det er viktig å skrive fra et objektivt ståsted.

En informativ tekst bør heller ikke baseres på usikre kilder, da dette kan medføre at leseren mottar ukorrekt informasjon.

Pass også på at du ikke avslører konklusjonen i innledningen dersom du skriver en artikkel. Poenget med en innledning er tross alt å pirre leserens nysgjerrighet, og oppfordre vedkommende til å lese videre.

I avslutningen bør du heller ikke komme med ny informasjon som ikke er presentert i artikkelens hoveddel. Du skal samtidig unngå å bli for repetitiv.

Sammensatt innhold, med tekst, bilder, og video, er best for nettsidens synlighet.

Vi skriver informativ tekst for deg!

Skal du skrive en informativ tekst, men er usikker på hvordan du skal sette i gang?

Din Tekstforfatter har lang erfaring med å skrive informativ tekst, for eksempel i form av fagartikler.

Vi skriver din tekst for deg, slik at du kan bruke tiden din på andre ting.

Kontakt oss i dag for mer informasjon om hvordan en informativ tekst skrives!

Fyller du ut skjemaet nedenfor, mottar du de første 500 ordene helt gratis hos oss!

Motta gratis 500 ord!