48 38 14 88 post@dingruppen.no
Innhold på engelsk er viktig for å ekspandere internasjonalt.

Innhold engelsk

Innhold engelsk er spesielt nyttig for bedrifter som ønsker å nå ut til et større marked.

Ved å ha engelsk tekstinnhold på nettsiden din, enten det er en blogg eller nettbutikk, kan du potensielt nå ut til mange millioner mennesker.

Det er imidlertid viktig at innholdet er av god kvalitet – også den rent språklige biten.

I motsatt fall kan innholdet skremme bort potensielle kunder.

Les videre for grunnleggende tips om hvordan du kan oppnå velskrevne engelskspråklige tekster!

Trenger du hjelp til innhold på engelsk? Fyll ut skjemaet nedenfor, og motta de første 500 ordene helt gratis!

Motta gratis 500 ord!

Unngå «norsk-engelsk»

De fleste nordmenn anser egne engelskkunnskaper som forholdsvis gode.

Men selv om du føler at engelsken din er tilstrekkelig bra nok til å bestille drinker på barer i Syden, er det ikke sikkert den fungerer like bra på bedriftens nettside.

Mange nordmenn sliter med engelsk grammatikk, uten engang å være klar over det selv.

Når du skal lage innhold engelsk, er det helt andre språk- og grammatikkregler å forholde seg til enn når du skriver norsk innhold.

Mange opplever for eksempel utfordringer når det kommer til engelsk grammatikk. Når skal for eksempel «has» benyttes fremfor «have»?

I tillegg er det mange som sliter med korrekt engelsk setningsoppbygging.

Det er fort gjort å skrive «norsk-engelsk» tekstinnhold om en ikke har mye erfaring med å skrive på engelsk.

Dette kan for eksempel bety at ordene er engelske, men at setningsoppbyggingen og grammatikken er «norsk».

Gjør deg klar for verdensmarkedet og store inntekter.

Viktigheten av korrekt grammatikk

For at innhold engelsk skal appellere til mottakerne dine, er det helt avgjørende at teksten er uten skrivefeil eller grammatiske feil.

En nettside med mange grammatikkfeil kan fort gi mottakerne et dårlig førsteinntrykk, og du risikerer at de forlater nettsiden like fort som de kom.

 

Språkvask og korrektur av engelsk

For at nettsiden din skal utstråle profesjonalitet og kunnskap, er det derfor viktig å kontrollere at det engelskspråklige innholdet ditt er korrekt.

Her kan du for eksempel dra nytte av korrekturlesing gjennom et tekstbyrå, eventuelt en real språkvask.

Da vil noen med nødvendig kompetanse i engelsk gå gjennom innholdet ditt og rette på eventuelle feil.

Språkvask er mer omfattende enn korrektur. Innhold engelsk som gjennomgår språkvask vil omformuleres om nødvendig, slik at setningsoppbygging og lignende blir korrekt.

I tillegg vil eventuelle skrivefeil og grammatiske feil korrigeres, slik at teksten fremstår som om den ble skrevet av noen som har engelsk som morsmål.

Global ekspansjon er en av flere aspekter en god fremdriftsplan kan hjelpe deg med.

Innhold på engelsk – få skrivehjelp!

Har du behov for engelskspråklig innhold til nettsiden din, eller skal du kanskje levere en masteroppgave på engelsk?

Dersom du ikke føler deg 100 % stødig i språket, anbefaler vi at du får hjelp av noen med nødvendig kompetanse i engelsk.

Din Tekstforfatter kan hjelpe deg med innhold engelsk – enten du har behov for tekst skrevet fra bunnen av, eller oversettelser av allerede eksisterende tekster.

Vi kan dessuten hjelpe deg med språkvask eller korrekturlesing av innhold engelsk du allerede har skrevet.

Våre tekstforfattere har gode engelskkunnskaper, og kan levere innhold engelsk av høy kvalitet.

Slik vet du at innholdet vil appellere til din målgruppe, også utenfor landets grenser.

Utstrål profesjonalitet, og nå et internasjonalt publikum med velskrevne engelskspråklige tekster.

Kontakt oss i dag for mer informasjon om språkvask, korrektur og innhold på engelsk!

Fyller du ut skjemaet nedenfor, vil du motta de første 500 ordene helt gratis!

Motta gratis 500 ord!