48 38 14 88 post@dingruppen.no
Innholdsfortegnelse

Innholdsfortegnelse

En innholdsfortegnelse kan være svært nyttig å ha dersom du ønsker å gjøre teksten din mer oversiktlig for leseren. Med sidetall og kapitler finner leseren enkelt frem til ønsket informasjon.

De fleste bøker og lengre dokumenter har en innholdsfortegnelse. Denne inneholder som regel sidetall som viser til ulike kapitler eller overskrifter i teksten.

Innholdsfortegnelsen gjør at leseren ikke trenger å lete gjennom hele dokumentet for å finne spesifikk informasjon. Dette er kanskje ikke nødvendig i et kort dokument, men i lengre dokumenter er det nærmest obligatorisk.

Motta gratis 500 ord!

Hva er innholdsfortegnelse?

En innholdsfortegnelse kan defineres som en liste over innhold i en gitt tekst. Som regel finner man innholdsfortegnelsen helt i starten av verket. Dette sikrer at leseren allerede fra starten av vet hva slags innhold som blir presentert videre i teksten.

Innholdsfortegnelsen gir leseren oversikt over tekstens seksjonstitler eller kapitler, samt deres respektive sidetall.

Innholdsfortegnelser har blitt anvendt av forfattere som eksisterte allerede før vår moderne tidsregning. Det sies at Quintus Soranus som døde 82 år f.Kr. er blant de første forfatterne som anvendte innholdsfortegnelser i et lengre verk.

Hvordan lage innholdsfortegnelse?

En innholdsfortegnelse kan lages enten manuelt, eller ved hjelp av spesialtilpassede verktøy. Lager du for eksempel et dokument i Word, kan du legge inn innholdsfortegnelse nokså enkelt.

Det er også mulig å ta i bruk en innholdsfortegnelse mal, der du fyller inn sidenummer og kapittelnavn i et ferdig oppsett.

Når du lager en innholdsfortegnelse, er det normalt at de første kapitlene representeres øverst, mens de siste kapitlene representeres nederst. Husk å kontrollere at alle sidetall stemmer overens med kapitlene i oversikten du lager.

Innholdsfortegnelse mal

Med en mal slipper du å lage strukturen for innholdsfortegnelsen på egen hånd. En slik mal kan være et nyttig verktøy når du skal lage en omfattende innholdsfortegnelse for et lengre verk.

Dersom du trenger en mal, kan du motta dette ved å kontakte oss på e-post. Da mottar du en ferdig formatert mal som kan limes direkte inn i dokumentet ditt.

innholdsfortegnelse i word

Innholdsfortegnelse i Word

Mange velger å lage dokumenter i Word, og denne populære programvaren kan brukes på både MacOS og Windows. Men hvordan lage innholdsfortegnelse i Word?

Fremgangsmåten er mer eller mindre identisk, enten du bruker Word for Mac eller PC.  

1.     Hold musepilen din der du ønsker å ha innholdsfortegnelsen (dette vil typisk sett være i starten av dokumentet et sted) og klikk

2.     Velg «Referanser»

3.     Klikk på «Innholdsfortegnelse»

4.     Velg ønsket stil fra listen under «Automatisk innholdsfortegnelse»

5.     Innholdsfortegnelsen din er klar!

Gi leseren oversikt i teksten din

En innholdsfortegnelse er et nyttig hjelpemiddel som gjør at leserne dine lettere kan finne frem til ønsket informasjon i teksten din. Innholdsfortegnelsen vil som regel finnes i begynnelsen av verket, og viser leseren på hvilke sidetall spesifikt innhold kan finnes.

Du kan velge å lage en innholdsfortegnelse manuelt, men det er også mulig å bruke en egen mal. Husk også at programmer som Word har egne verktøy for deg som ønsker å lage en oversikt over innholdet i dokumentet.

Din Tekstforfatter kan hjelpe deg med språkvask, tekstinnhold eller en ferdigformatert innholdsfortegnelse. Vi kan tekst, og hjelper deg enten du trenger markedsføringstekster eller språkvask av bacheloroppgaven. Kontakt oss for mer informasjon!

Motta gratis 500 ord!