48 38 14 88 post@dingruppen.no
En intern analyse ser blant annet på forholdet mellom de ansatte.

Intern analyse

Intern analyse er nyttig for bedrifter som ønsker å kartlegge og analysere egne svakheter og styrker.

Det finnes en rekke verktøy for intern analyse, og disse hjelper deg å finne ut hvordan bedriften enklere kan nå sine mål.

Ved å gjennomføre en intern analyse kan du oppdage og avdekke hindringer, og dermed få mulighet til å innføre nødvendige tiltak.

Det er mulig å analysere en rekke faktorer i tillegg til styrker og svakheter. Det finnes interne analyseverktøy for både dyktighet, sårbarhet, ressurser og lignende.

Vi skal nå se nærmere på ulike analyseverktøy for intern analyse – blant annet!

Hvordan ser tallene for din bedrift ut?

Hva er intern analyse?

Intern analyse innebærer kartlegging av organisasjonen eller bedriftens kompetanse, kostnader og plassering på markedet.

Uten intern analyse er det fort gjort å miste oversikten over disse viktige faktorene.

Driver du egen bedrift, kan du med fordel utføre en intern analyse med jevne mellomrom. Vi hjelper deg gjerne!

Gode samtaler er et fint utgangspunkt for en intern analyse.

Verktøy for intern analyse

Det finnes en rekke ulike verktøy som kan benyttes når du skal utføre en intern analyse.

Hvilken modell som passer best for akkurat din bedrift, kommer i stor grad an på hvilke faktorer du ønsker å analysere.

Den kanskje vanligste analysemodellen er SWOT-analysen, også kjent som SWOP- eller SOFT-analyse. Det finnes imidlertid mange modeller:

 

  • SWOT-analyse (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)
  • VRIO/SWIMA-analyse (Ressursanalyse)
  • GAP-analyse (Finn avstand mellom nåværende og ideell situasjon)
  • ROS-analyse (Risiko- og sårbarhetsanalyse)
  • Tiltaksmatrise (Kartlegg nødvendige tiltak)
  • SERVQUAL-modellen (Service/Quality-modell)

 

Å benytte seg av disse modellene kan være utfordrende for en nybegynner. Du er kanskje usikker på hvilket analyseverktøy du skal benytte, eller hvordan verktøyet skal benyttes?

Intern analyse er ikke så avansert som det kanskje fremstår som, og med litt drahjelp vil du være i stand til å gjennomføre intern analyse for bedriften på egen hånd.

SWOT-analyse er en av mange verktøy som ser på det interne i bedriften.

Litt om SWOT-analyse

Vi skal nå se litt nærmere på SWOT-analysen, som er blant de mest populære formene for intern analyse.

SWOT-analysen lar deg analysere og oppdage bedriften eller organisasjonens svakheter, styrker, trusler og muligheter.

Du kan enkelt finne en mal for SWOT-analyse på nett, og det er relativt enkelt å fylle ut denne malen.

SWOT-analysen består som regel av fire forskjellige seksjoner, der du fyller ut bedriftens muligheter, trusler, styrker og svakheter i hver sin seksjon.

På høyre side får du til slutt oversikt over de negative elementene, altså trusler og svakheter.

På venstre side ser du de positive elementene – muligheter og styrker.

Få oversikten bedriften trenger!

Et veivalg er ofte resultatet etter en virkelig god analyse.

Få hjelp til analyse av bedriften!

Er du fortsatt ikke helt sikker på hvordan intern analyse egentlig bør gjennomføres? Ikke fortvil – det finnes hjelp å få!

Din Tekstforfatter har erfaringen som trengs, og vi kan skrive en intern analyse for deg.

Vi hjelper deg å finne et passende analyseverktøy, slik at bedriften din kan analysere ønskede parametere – enten det er sårbarhet eller svakheter.

Akkurat nå kan du motta 500 ord gratis! Be oss gjerne lage et utdrag til en SWOT-analyse eller lignende, slik at du kan se hvordan dette fungerer.

Våre tekstforfattere har fokus på godt innhold og høy kvalitet, slik at en eventuell intern analyse for din bedrift blir best mulig.

Kontakt oss i dag for mer informasjon om hvordan en intern analyse bør utføres! Fyller du ut skjemaet nedenfor, mottar du de første 500 ordene gratis!

Motta gratis 500 ord!