48 38 14 88 post@dingruppen.no

Jobb som tekstforfatter: Slik får du drømmejobben bak tastaturet!

Ønsker du deg jobb som tekstforfatter? Det finnes mange gode muligheter i det norske markedet for å få drømmejobben bak tastaturet!

En tekstforfatter jobber hovedsakelig med utforming av både informativ og kreativ tekst til både reklame, nettsider, og TV-programmer. Dersom du jobber som tekstforfatter vil du få glede av en arbeidsdag som i stor grad varierer i forhold til hvilke tekster og klienter som du jobber med.  

En tekst kan skrives på mange måter, og en tekstforfatter har som hovedoppgave å tilpasse teksten til ønsket målgruppe, både i forhold til tid og kontekst. Dersom du vurderer å jobbe som tekstforfatter finnes det utallige jobbmuligheter om du har riktig innstilling og utdannelse.

For å forberede deg på jobben som tekstforfatter er det derfor viktig å ta en utdannelse som vil gi deg det riktige grunnlaget for den videre karrieren.  

Jobb som tekstforfatter er på ingen måte en nyhet i moderne tid. Mange skrev profesjonelt med blekk for flere hundre år siden.
Det begynner å bli en stund siden vi mennesker skrev med blekk!

Tekstforfatter og personlige egenskaper

Dersom du vurderer jobb som tekstforfatter er det først og fremst viktig at du vurderer om du passer til denne jobben i forhold til personlige egenskaper og kvalifikasjoner. Du bør i dette yrket være både kreativ, nøyaktig, og oppdatert i forhold til innleveringsfrister som er avtalt med oppdragsgiver.

Som tekstforfatter bør du kunne tilpasse deg oppdragsgiver uavhengig av hvilke former for tekst du arbeider med. Tekstene som du arbeider med vil i stor grad variere hver dag. Du vil derfor raskt erfare at arbeidsdagen aldri blir ensformig. Et yrke som tekstforfatter gir en kreativ hverdag der du stadig vil få nye impulser og inspirasjon til å finne din egen skrivestil.  

En jobb som tekstforfatter passer best for de som virkelig kan si at de har de personlige egenskapene som trengs.
Er du en tekstforfatter? Mye handler om dine personlige egenskaper.

Velg riktig utdannelse

Det finnes en rekke former for utdannelse som passer for deg dersom du ønsker en jobb som tekstforfatter. Her er det mange muligheter å velge mellom som alle og enhver vil gi deg tilgang til en kreativ hverdag der tekst er i fokus. Tekstforfattere har gjerne utdannelse i enten markedsføring eller journalistikk.

Mange tekstforfattere har også annen utdanning eller jobberfaring som kan kompensere for utdannelse innen media eller journalistikk. Dette er generelt sett personer som i utgangspunktet brenner for å produsere tekst som i stor grad tilfredsstiller både arbeidsgivere og oppdragsgivere i forhold til tekstproduksjon.

En jobb som tekstforfatter krever ofte at du velger riktig utdannelse.
Riktig utdannelse er viktig dersom du ønsker deg jobb som tekstforfatter.

Markedsføring

Markedsføringsutdannelse inkluderer gjerne studier innen digital markedsføring, PR, og ledelse. Dersom du innehar denne utdannelsen vil du effektivt kunne bistå bedrifter og aktører med blant annet reklametekst og produktutvikling. En tekstforfatter vil i denne kontekst bidra med god tekst og kommunikasjon med oppdragsgivere og kunder i forhold til ønsket tekstproduksjon.

Journalistikk

En utdannelse innenfor journalistikk gir en god innsikt i media og samfunn i forhold til kommunikasjon og tekstforfatting. Dersom du ønsker å utdanne deg som journalist vil du med stor fordel kunne studere både i Norge og i utlandet. Som journalist vil du også få tilbud om jobb som kommunikasjonsrådgiver, oversetter, og tekstforfatter.

Tilstrekkelig jobberfaring

Du kommer langt med relevant utdannelse om du skal søke jobb som tekstforfatter. I tillegg til utdannelse vektlegges også jobberfaring og kompetanse innen områder som språk, kommunikasjon, og ofte journalistikk. Det er også viktig at du klarer å forholde deg til frister og deadlines. Andre egenskaper som i stor grad vektlegges er en god formuleringsevne og en god språkforståelse.

Hvis du ønsker å tilegne deg erfaring som tekstforfatter kan du undersøke om noen av de norske tekstbyråene trenger frilansere. Med en jobb som frilans tekstforfatter kan du utmerket opparbeide deg erfaring mens du studerer eller vurderer å skifte yrke i forhold til den jobben du allerede har.

Til mange jobber er det dine referanser som avgjør om du blir ansatt eller ei.
Konkurransen kan ofte være hard, og du bør ha gode referanser som tekstforfatter.

Jobb som tekstforfatter hos tekstbyråer i Norge

Det er i dag utallige tekstbyråer i Norge som alle som en bidrar til både informativ og kreativ tekst som blir benyttet både i reklamesammenhenger og på nettsider. Innholdsmarkedsføring blir stadig mer aktuelt for både små og mellomstore bedrifter. Stadig flere bedrifter velger derfor å benytte seg av profesjonelle skribenter når de skal utvikle tekst på sine nettsider.

Utvalget av tekstbyråer i Norge er derfor stort, og du vil dermed garantert finne et egnet tekstbyrå som kan tilby deg en god jobb etter endte studier. Dersom du ønsker å jobbe som tekstforfatter kan du også sende en åpen søknad til de tekstbyråene som er aktuelle. Noen av tekstbyråene kan også tilby deg lukrative stillinger som frilanser.

Du er nødt til å beherske godt språk i jobb som tekstforfatter

For å jobbe som tekstforfatter er det nødvendig at du først og fremst kan bistå med et godt språk. Et godt utgangspunkt for denne egenskapen er kommunikasjon. Personer med gode kommunikasjonsegenskaper egner seg derfor ofte bra som tekstforfatter. En tekstforfatter bør også være idérik, kreativ, og inneha en god formuleringsevne.

Gjennom en god presentasjon klarer dyktige tekstforfattere å fremstille tekst på en utmerket måte. En god fremstillingsevne vil bistå deg positivt når du skal tilpasse teksten til ønsket mottakergruppe. Mange tekstforfattere lever av å være frilansere og må derfor klare å skaffe seg gode oppdrag på egen hånd. En god kommunikasjonsevne kan derfor være avgjørende for å lykkes i dette yrket.

I jobb som tekstforfatter er beherskelse av godt språk helt nødvendig.
Å beherske godt språk er viktig for en tekstforfatter. Behersker du flere er det enda bedre!

Tekstforfattere tjener godt

En god tekstforfatter tjener godt i forhold til andre yrker og kan derfor leve av dette på en tilfredsstillende måte. Hvor mye lønn du tjener kommer an på hvor du jobber og om du jobber som frilanser eller er fast ansatt i en bedrift. Lønnen varierer fra noen tusenlapper på enkeltoppdrag til lønninger langt over 600 000 kroner i året. Dette er som nevnt alt ettersom hvilken stilling du har og hvor du er ansatt.

De fleste stillingene som generelt er representert i tilgjengelige lønnsoversikter er stillinger som markedsføringsrådgiver, forfatter, og forlagsmedarbeider. Du vil derimot også finne tekstforfattere i andre stillinger i dagens norske arbeidsmarked.

Dersom du er på jakt etter nøyaktige lønnstall anbefales det derfor at du kontakter et tekstbyrå, slik at du kan få oppgitt riktig lønn i forhold til hva en tekstforfatter tjener både på frilansbasis og som fast ansatt.

Tekstforfattere tjener ofte godt, og det er gjerne knyttet til deres mange gode ideer.
Det er mye penger å tjene på de ideene vi mennesker sitter på.

Bør du være fast ansatt eller frilanser?

Dersom du vurderer å inntre i en stilling som tekstforfatter vil du oppdage at det finnes mange veier inn i yrket. Mange ulike tekstbyråer kan i dag tilby deg en jobb som tekstforfatter. Fordelene med en fast stilling er faste arbeidstider og en fast utbetalt månedslønn. Som fast ansatt behøver du ikke å forholde deg til administrative oppgaver på lik linje som en frilanser.

Sammenlignet med en tekstforfatter som er fast ansatt, så vil en frilans tekstforfatter i større grad ha muligheten til å bestemme sin egen arbeidstid, lønn, og oppdrag. En frilanser står derfor friere i forhold til krav om arbeidskontrakt og andre reguleringer i forhold til oppdragsgiver.

Det anbefales derimot at du generelt jobber for et firma som tilbyr en fast arbeidskontrakt, slik at du unngår uventede problemer i forhold til kontrakter og lønn.

Det er viktig å fastsette hvorvidt kontrakten skal være på frilansbasis eller som ansatt.
Fast ansatt eller frilanser? Begge bærer med seg fordeler og ulemper!

En utfordrende og givende hverdag i jobb som tekstforfatter

Hvis du velger å satse på en karriere som tekstforfatter, så vil du raskt oppleve at karrieremulighetene er mange. I forhold til en hektisk arbeidshverdag som tekstforfatter vil du få glede av mange givende oppgaver og prosjekter. Du vil også ta del i et spennende samarbeid med mange andre kolleger som hver og en innehar ulike egenskaper og kvalifikasjoner.

Hverdagen som tekstforfatter innebærer gjerne prosjekter som må ferdigstilles innen korte tidsfrister. Det kreves derfor at du klarer å arbeide godt i samarbeid med andre mennesker. Du må også være i stand til å takle stress i forhold til deadlines og publisering av tekster som skal tilfredsstille den standarden som er nødvendig, i forhold til publisering i markedsføringskanaler og diverse digitale medier.

I en jobb som tekstforfatter vil du bli utfordret på samme nivå som et massivt puslespill!
Det å sette sammen en hel tekst kan være som å løse et stort puslespill!

Tekst til TV-programmer og reklame

Noen tekstforfattere er så heldige at de får arbeide med tekst til både TV-programmer og reklame. I dette tilfellet kreves det at du kan jobbe med tekstproduksjon i flere nivåer som idéutvikling, tekstproduksjon, og publisering.

Du vil i denne kontekst gjerne arbeide i team, slik at du til enhver tid må forholde deg til andre kolleger og andre ideer. Slik vil du sammen med andre produsere morsomme og funksjonelle tekster som tar sikte på å tilfredsstille både oppdragsgiver og mottakergruppe.

Dette er gjerne en form for spesialisering innen tekstforfatteryrket som krever at du generelt har utdannelse eller erfaring innen markedsføring og kreativ tekst. Som tekstforfatter i reklamebransjen vil du samarbeide tett med både grafisk designer, fotograf, og andre kommunikasjonsarbeidere.

Tekstene dine kan ende opp på TV, i form av programmer eller reklame.
Som tekstforfatter kan det hende at dine tekster dukker opp på TV!

Produsere tekst for nettsider

Dersom du ønsker å produsere tekst for nettsider, så vil du kunne samarbeide tett med mange ulike tekstbyråer som både fast ansatt og som frilanser. Tekst for nettsider blir stadig mer populært i forhold til markedsføring av bedrifter. Stadig flere bedrifter velger også å benytte seg av blogg og sosiale medier for å nå ut til sine kunder og oppdragsgivere.

Små og mellomstore bedrifter er en stor kundegruppe for tekstforfattere, da bruk av profesjonelle tekstforfattere sparer bedriften for både utgifter og tid. Bedriftseiere kan slik benytte tiden sin på andre oppgaver som de gjerne anser som viktigere, og som de ikke minst er bedre på.

Bruk av digitale medier og blogg

Bedrifter benytter seg i stadig større grad av tekst som er tilpasset digitale medier og blogg. Mange norske bedrifter velger derfor av tekst som er skrevet av profesjonelle tekstforfattere. En god tekstforfatter skriver tilpassede tekster med utgangspunkt i bedriftens verdier og målsettinger, slik at  bedriften enkelt når ut til sin målgruppe.

Det å skrive tekst som er tilpasset digitale medier som nettsider og blogg er en teknikk som du raskt kan lære deg. Det er i dette tilfellet viktig at du baserer deg på forståelsen av hvordan mottakeren leser teksten, slik at du enkelt kan tilpasse den på riktig måte.

Nettsider, sosiale medier, og blogger trenger alle tekster. Så løp, og by på deg selv!
Det finnes så ufattelig mange muligheter for publisering av tekst på nett i dag.

Gode bilder fremhever teksten

I forbindelse med tekstproduksjon for digitale medier er det også ofte viktig med kunnskap om foto og bilderedigering. Gode bilder gjør at leseren gjerne ønsker å lese hele teksten. Ved bruk av gode bilder i forhold til tekst vil du som tekstforfatter kunne publisere innhold på nettsider for bedrifter. Bedriften vil slik oppnå en større kundegruppe ved bruk av digitale medier.

Hvis du velger å jobbe som tekstforfatter vil du også i mange tilfeller få tilbud om å delta i oppbygging av både tekst og bilder på en nettside. Et godt innhold for en bedrifts nettside tilsier at nettsiden bygges opp med både bilder og tekst, slik at leseren blir tilfredsstilt og slik benytter seg av bedriftens tjenester.

Ønsker du jobb som tekstforfatter, så kan dine ferdigheter som fotograf også være en fordel faktisk!
Fotografi går ofte hånd i hånd med tekstforfatting.

Korrekturlesing og kvalitetssikring

Som tekstforfatter er det viktig at du er nøyaktig og effektiv, slik at du raskt kan produsere tekst som er skrevet i henhold til riktig grammatikk og setningsoppbygging. I mange tekstbyråer jobber en tekstforfatter tett sammen med kolleger, som effektivt jobber med redigering og kvalitetssikring av teksten som skal leveres til oppdragsgiver.

En tekst som skal publiseres på en nettside kreves at den er både lettlest og uten skrivefeil, slik at leseren enkelt og effektivt forstår innholdet. Det er derfor viktig å benytte seg av riktige skriveteknikker når en tekst skal skrives og ferdigstilles før publisering. En god og erfaren tekstforfatter skal vite hvordan disse kvalitetene ivaretas gjennom både studier og erfaring over tid.

I jobb som tekstforfatter kan nærliggende oppgaver som korrektur og kvalitetssikring dukke opp.
Korrektur og kvalitetssikring sørger for et godt resultat for tekstbyrået.

Jobb som tekstforfatter kan involvere kundemøter og presentasjoner

Dersom du som tekstforfatter skal lykkes i forhold til oppdragsgiver er det viktig at du klarer å forholde deg til kunder og oppdragsgivere på en profesjonell måte. Ofte benyttes det i denne sammenhengen direkte markedsføringsteknikker, som bruk av kundemøter, for å selge tekst til potensielle oppdragsgivere.

God kommunikasjon er derfor viktig om du skal lykkes som en tekstforfatter. Dette er en egenskap som er viktig uavhengig av om du arbeider selvstendig eller som fast ansatt i et tekstbyrå.

I tillegg til tilegne seg oppdragsgivere, så er det også viktig at du klarer å presentere teksten på en tilfredsstillende måte når den er ferdigstilt. Dersom oppdragsgiveren ikke er fornøyd med tekstens første utkast, så kan du på denne måten effektivt endre og ferdigstille teksten, slik at oppdragsgiveren blir fornøyd.

Kundemøter og presentasjoner er en sentral del av en tekstforfatter sin hverdag.
Både kundemøter og presentasjoner internt i tekstbyrået/selskapet kan være aktuelt.

Videreformidle et godt budskap

Det er allerede ved første samtale med en potensiell oppdragsgiver viktig å benytte seg av en kommunikasjonsform som forstås av begge parter på en tilstrekkelig måte. Du vil da raskt forstå hvilke krav og forventinger kunden har i forhold til tekst og tekstens fremstilling. Dersom du jobber som tekstforfatter er dette ofte en viktig del av arbeidsdagen.

Målet med en god tekst er først og fremst at mottakeren skal forstå budskapet. Tekstens budskap skal fortelles på en annerledes og fengende måte, slik at leseren blir engasjert. På samme tid skal tekstens budskap videreformidleres på en lett forståelig og presis måte, slik at budskapet ikke blir misforstått.

En jobb som tekstforfatter handler om å videreformidle et budskap til kunder.
Som tekstforfatter sitter du midt i mellom to parter for å hjelpe kommunikasjonen.

Jobb som tekstforfatter med riktig skriveteknikk

En god tekst skal kunne formidle hvilket som helst budskap på en tilfredsstillende og forståelig måte. Det er derfor viktig å benytte seg av riktig skriveteknikk når du skal skrive de ulike tekstene som du har fått tildelt av oppdragsgiver eller arbeidsgiver. Gjennom erfaring lærer du raskt hvilke typer tekster som passer for deg og spesialiserer deg derfor gjerne innenfor et felt.

En tekst bør skrives på ulike måter, avhengig av hvor den skal publiseres og gjerne også ut i fra hvilket budskap den skal gi. En tekstforfatter benytter seg derfor av ulike teknikker, alt etter om teksten skal skrives for bruk i annonser, reklame, eller nettsider for bedrifter. I denne kontekst kan en tekstforfatter benytte seg av flere ulike former for tekst.

Informativ tekst

Mange oppdragsgivere ønsker at du som tekstforfatter skal publisere en god og informativ tekst. Denne teksten bør bære preg av å inneholde den informasjonen som skal formidles på en lettleselig måte. For skrive en informativ tekst bør en tekstforfatter benytte seg av ulike teknikker og virkemidler.

Budskapet bør formidles på en saklig måte, slik at det ikke er tvil om at budskapet til oppdragsgiver nås ut til kunder og klienter.

Kreativ tekst

Kreativ tekst benyttes ofte i relasjon med reklame og annonsering for at teksten skal tiltrekke seg målgruppen på riktig måte. Det er i denne sammenhengen viktig at du som tekstforfatter setter deg inn  i kreativ skriving som sjanger.

Tekstens mål og målgruppe må i denne kontekst klargjøres, slik at tekstens rammer kan fastsettes på en funksjonell måte. Dette er en viktig teknikk som tekstforfattere må forholde seg til i løpet av en vanlig arbeidsdag.

SEO tekst og søkeoptimalisering

En tekst som skal publiseres på en nettside er ofte tilpasset nettsidens tema og budskap på en gjennomtenkt måte. Dette for at potensielle kunder og andre som er i interesserte skal klikke seg inn på den aktuelle nettsiden der teksten er plassert. Ved bruk av riktig SEO tekst og nøkkelord vil oppdragsgiveren effektivt oppnå flere besøkende, slik at nettsiden blir markedsført på riktig måte.

En god tekstforfatter og SEO skribent vil derfor raskt tilpasse seg en effektiv bruk av søkeoptimalisering, slik at oppdragsgiveren blir fornøyd og får synlige resultater. SEO tekster skrives med utgangspunkt i ulike teknikker som er nødvendig å lære seg for at resultatet skal bli optimalt. Mange tekstforfattere spesialiserer seg derfor på skriving av SEO tekster og kan slik bistå store og små bedrifter med god og markedsrettet tekst på nett.

SEO vil være en sentral del av din jobb som tekstforfatter!
Som tekstforfatter i 2020 er det bare å lære seg SEO med en gang!

Produser tekster som selger

Det er viktig at du som tekstforfatter skriver tekster som selger uavhengig av hvilket budskap teksten er ment å formidle. Ved bruk av gode kommunikasjonsteknikker vil du som tekstforfatter formidle tekst på en måte som gjør at mottakerne forstår budskapet med en gang. En god og selgende tekst skal kunne informere på en lettforståelig måte som potensielle kunder forstår med en gang.

En god nettside skal selge bedriftens visjoner og produkter på en riktig måte. Dersom nettsidens tekst er fengende nok vil leseren ikke forlate nettsiden med en gang og gjerne fatte interesse for flere artikler eller produkter som er tilgjengelig på nettsiden. Oppdragsgiveren vil på denne måten oppnå flere kunder på grunnlag av den teksten som du har skrevet.

Finn gleden ved å skrive i jobb som tekstforfatter

Dersom du finner glede i å skrive passer gjerne yrket tekstforfatter nettopp for deg. Mange tekstforfattere finner også glede i å oppnå gode resultater for oppdragsgivere i form av statistikker som viser eksempelvis antall besøkende til nettsiden og salgsresultater. På denne måten vil en tekstforfatter kunne beskrives som både en kreativ og teknisk skribent.

Mange tekstforfattere finner også tilfredsstillelsen i å skrive for å nå tidsfrister i forhold til publiserings og leveringsfrister. Ved å benytte en kreativ og informativ tekst om hverandre vil du raskt finne frem til ulike teknikker som passer nettopp for deg. Du vil derfor raskt tilpasse deg markedets behov, slik at du kan skrive tilpassede og profesjonelle tekster til dine oppdragsgivere.

Trivsel på jobben og et smil om munnen er det viktigste i ditt arbeid.
Det viktigste i jobben er å ha et smil om munnen og trives med det en gjør.

Jobb som tekstforfatter gir en kreativ arbeidsdag

Det å arbeide som tekstforfatter tilsier at arbeidsdagen din både er kreativ og krevende. Dette er derfor en stilling som gjerne passer for mennesker som liker å kommunisere i form av ord med både oppdragsgivere og medarbeidere. En arbeidsdag som tekstforfatter vil bære preg av å være både varierende og kreativ, innenfor gitte rammer og frister.

Hvis du er en av dem som liker å forholde deg til nettsider og andre publiseringsverktøy er gjerne tekstforfatter et yrke som passer for deg. I dette yrket får du muligheten å skape markedsrettede tekster som skal publiseres på både blogger, nettsider, og i markedsføringskampanjer.

I tillegg kan du spesialisere deg på rådgivning i forhold til kunder og oppdragsgivere, slik at du raskt skaper gode resultater for både kunder og arbeidsgiver.

Stort behov for profesjonelle tekstforfattere i Norge!

Det er i dag et stadig større behov for profesjonelle tekstforfattere som kan bistå både små og store bedrifter med tekst som kan publiseres på nett. Dette kan hovedsakelig begrunnes i at stadig flere bedrifter velger å benytte seg av internett som en markedsføringskanal.

Det finnes derfor utallige tekstbyråer i det norske markedet som daglig arbeider for å produsere god og salgbar tekst for sine mange oppdragsgivere.

Tar du en jobb som tekstforfatter, så har du en plikt til å bære det norske språket videre.
Norge trenger flere tekstforfattere som bærer vårt språk fremover hver dag!

Det finnes utallige veier inn i bransjen dersom du ønsker deg jobb som tekstforfatter. For å kunne tilfredsstille de ulike kravene som kreves er det viktig at du med en gang tenker gjennom hvilken type tekstforfatting som passer nettopp for deg. Ved å ta en riktig vurdering vil du raskt kunne bestemme deg for hvilken utdannelse som passer for deg i forhold til hvilke områder som du ønsker å jobbe innenfor.

Du stiller med en gang sterkt dersom du tar en utdannelse innenfor områdene journalistikk og markedsføring. Etter endt utdannelse gjelder det å finne frem til et tekstbyrå som ønsker å ansette deg, slik at du kan forsøke deg på tekstforfatting i praksis.

Du vil raskt finne ut at det finnes mange ulike måter å jobbe med tekst på i forbindelse med publisering av tekst i forhold til kommunikasjon og markedsføring.