48 38 14 88 post@dingruppen.no
En kampanje tar utgangspunkt i nøye planlegging.

Kampanje

Kampanje som markedsføringsteknikk blir mye brukt av bedrifter og organisasjoner verden rundt.

Dersom du ønsker å engasjere mottakerne dine på et dypere nivå en hva en enkelt reklame kan gjøre, er kanskje en kampanje det bedriften trenger.

Er du usikker på hva en kampanje egentlig er, eller hvordan denne markedsføringsmetoden fungerer? Les videre!

Du kan spre ditt budskap i flere forskjellige kanaler i dag.

Hva er en kampanje?

Ordet «kampanje» stammer fra latinske «campus», og betyr noe sånt som «felttog». Dette begrepet benyttes på flere ulike områder, men er kanskje noe en spesielt forbinder med markedsføring.

En markedsføringskampanje er konstruert av en rekke ulike aktiviteter som gjennomføres med mål om å synliggjøre en tjeneste eller et produkt.

En kampanje innen markedsføring vil i mange tilfeller presenteres via mange ulike plattformer og medier, som TV, radio, aviser, blogger og sosiale medier.

Det som skiller generell markedsføring fra en markedsføringskampanje, er at førstnevnte stort sett er en prosess som pågår kontinuerlig for å høste oppmerksomhet rundt en merkevare, en tjeneste eller et produkt.

En kampanje begrenses vanligvis av en spesifikk tidsramme eller et budsjett, og har et mer tilspisset mål.

Kampanjer på nett gjør det bra, så lenge forbrukerne ser dem!

Eksempler

En kampanje vil typisk sett fokusere på ett bestemt aspekt ved bedriftens produkter eller tjenester, eller har som mål å engasjere en spesifikk del av befolkningen.

Mange bedrifter har kampanjer når de lanserer nye produkter eller tjenester, slik at flest mulig får øynene opp for nyheten.

Også organisasjoner har kampanjer, og da er det gjerne snakk om å markedsføre et spesifikt aspekt ved arbeidet som utføres.

Organisasjoner som samler inn penger til den fattige befolkningen i u-land, kan for eksempel ha en kampanje der fokuset er dårlige oppvekstsvilkår i Malawi.

Du kan også nå kunder på mobilen, der de tilbringer aller mest tid.

Hva er målet med markedsføringskampanjen?

Enhver kampanje innen markedsføring bør ha tydelige og avgrensede mål, der det er mulig å måle resultatene.

Dette gjør det enklere å foreta eventuelle justeringer underveis, noe som igjen vil gjøre at markedsføringskampanjen blir mer effektiv.

Målet for en kampanje kan for eksempel være å nå ut til et spesifikt antall mennesker med bedriftens budskap, eller å skape bevissthet rundt et produkt.

De fleste bedrifter vil også ha et annet viktig mål – nemlig at kampanjen skal medføre økt salg.

Bruk tid på å kartlegge hvilke mål du har for bedriftens kampanje, da dette også vil gjøre det enklere å ha et klart fokus når du skal planlegge kampanjens innhold.

Hvilken målgruppe ønsker du for eksempel å nå ut til, og hvordan kan du fange oppmerksomheten deres?

En tekstforfatters innhold kan spres i mange forskjellige kanaler.

Slik bygges en kampanje opp

En kampanje vil som regel bestå av tre hovedelementer – nemlig direkte markedsføring (direkte kommunikasjon), reklame og PR. 

Direkte markedsføring handler om å kommunisere budskapet direkte til mottakerne, blant annet gjennom e-post, telefon, brosjyrer, SMS eller lignende.

Reklame er også en viktig del av de fleste kampanjer. Bedriften vil da betale operatørene av ulike plattformer for å spre budskapet – enten det er på TV, radio eller i aviser.

Sørg for at reklamen tilhørende bedriftens kampanje er laget for å fenge din spesifikke målgruppe. Få gjerne hjelp av et tekstbyrå dersom du er usikker på hvordan du skal skrive reklametekster.

Kampanjens tredje aspekt er PR. PR – eller public relations – handler om hvordan bedriften kommuniserer med omgivelsene.

Bedriftens omdømme avhenger i stor grad av PR, og det er derfor viktig å ta kloke valg når du vil synliggjøre kampanjen i medier og presse.

God PR kan for eksempel oppnås ved at TV eller aviser nevner produktet ditt i sitt redaksjonelle innhold.

PR og publisitet i avis kan være godt for en kampanje.

Innhold til din kampanje

Når du planlegger bedriftens kampanje, er det helt avgjørende at du vier tid og oppmerksomhet til selve innholdet.

Enten du skal sende ut e-poster, lage annonser eller innlegg til sosiale medier, er det viktig at innholdet har høy kvalitet.

Har du en kampanje som inneholder skrivefeil, grammatiske feil eller uprofesjonelle bilder, kan den fort ende opp som en fiasko du helst ville vært foruten.

Dersom du er usikker på hvordan du bør lage innhold til en kampanje, anbefales det å overlate jobben til noen med kompetanse på området. Kontakt for eksempel et tekstbyrå som kan skrive tekstene for deg!

 

Finn ut hvem målgruppen er!

Noe av det viktigste å tenke på når du skal lage en kampanje – foruten godt språk og kvalitetsinnhold – er at den appellerer til målgruppen din.

Kartlegg hvem målgruppen din egentlig er, enten det er ungdom, eldre, unge voksne eller middelaldrende.

Fokuser også på målgruppens interesser. Skal du for eksempel lage en kampanje der bedriftens siste treningsutstyr markedsføres, bør du finne ut hvem som har interesse av dette utstyret.

Deretter handler det om å vite hvilke plattformer du kan nå målgruppen din gjennom. Sosiale medier kan for eksempel være et godt valg dersom målgruppen er ung!

YouTube og video er meget effektive innenfor markedsføringen i dag.

Det økonomiske aspektet

Hvem betaler egentlig for at en kampanje skal bli synlig? Som regel er markedsføringskampanjer betalt av virksomheten selv, og mange bedrifter har et eget budsjett satt av til nettopp markedsføring.

Dette er en gunstig investering, da en kampanje kan bidra til at mange nye mottakere får øynene opp for produktene bedriften selger.

Det å få bedriftens kampanje på riksdekkende TV i beste sendetid er kanskje urealistisk for de fleste norske bedrifter med lavt eller middels høyt budsjett.

Heldigvis finnes det mange gode (og langt billigere) alternativer! Du kan for eksempel komme langt med kampanjer i sosiale medier, eller kanskje en annonse i lokalavisen.

En kampanje krever mange omskrivninger.

Vi hjelper deg!

Mange bedrifter får hjelp av mediekonsulenter, PR-byrå eller tekstbyrå når en kampanje skal utarbeides.

Din Tekstforfatter har lang erfaring med tekstinnhold til markedsføringskampanjer, og hjelper din bedrift å lage en kampanje som fenger og interesserer mottakerne.

Vårt fokus er alltid å lage tekst av høy kvalitet, og vi sørger alltid for å skrive tekst som appellerer til klientenes målgrupper.

I tillegg tar vi hensyn til SEO, slik at teksten du benytter i din kampanje blir mest mulig synlig. En kampanje skal også være unik og interessant.

Derfor sørger vi for å skrive alt innhold fra bunnen av, slik at bedriften din skiller seg ut i mengden.

Kontakt oss i dag dersom du ønsker mer informasjon om hvordan en kampanje kan utarbeides. Vi gjør skrivejobben for deg!

Fyller du ut skjemaet nedenfor, mottar du de første 500 ordene helt gratis!

Motta gratis 500 ord!