48 38 14 88 post@dingruppen.no
Kansellistil

Kansellistil

Når du skriver i kansellistil, så bruker du gamle ord. De gamle ordene danner ofte lange setninger som er tunge å lese. Denne stilen er inspirert av mønstre hentet fra tysk og latin, og disse mønstrene kjennetegnes av at de ofte er svært innfløkte.

Generelt sett så er kansellistil ganske likt formelt språk. Men det er likevel en viktig forskjell når det gjelder disse to skrivemåtene. Når du bruker formelt språk, er det nemlig ikke umulig å være hyggelig samtidig. Det er imidlertid ikke noe som vektlegges i kansellistil.

De fleste av oss har nok mottatt et eller annet brev fra det offentlige i løpet av livet, og disse brevene er kjent for å bruke kansellistil. Det er grunnen til at disse brevene ofte er tunge å lese. Det betyr at du ofte trenger litt lenger tid på faktisk å forstå hva som faktisk står i det aktuelle brevet.

Motta gratis 500 ord!

Kansellistil definisjon

Kansellistil er språkbruk der ordene er gammeldagse og setningene lange og tunge. Det er en skrivemåte som har flere likheter med formelt språk, men det er ikke helt det samme likevel.

Dette er nemlig en skrivemåte som ofte kan oppfattes veldig nedlatende. Selv om du formulerer deg formelt, så er det likevel slik at du skal være så hyggelig som overhodet mulig i den gitte situasjonen. Men slik er det ikke med kansellistil.

Kansellistil er en skrivemåte som ofte blir brukt i brev fra det offentlige (f.eks sykehus, banken, osv). Avsenderen av dette brevet tar ikke med i betraktningen hvilken effekt det eksakte budskapet kan ha på mottakeren eller mottakeren sitt liv. Avsenderen er bare en budbringer.

Kansellispråk kan passe for noen bedrifter

Selv om kansellispråk generelt blir ansett som vanskelig, så er det jo slik at det er en passende skrivemåte i gitte situasjoner. Et eksempel på dette, er når du mottar et brev fra sykehuset. I denne gitte situasjonen vil kansellistilen understreke avsenderen sin seriøsitet.

Hvis du har vært på sykehuset for å ta noen prøver, og de viser at du har fått blodkreft, så vil naturligvis ikke sykehuset formulere det på en skjødesløs måte. Det vil ikke omtales som ‘’en eller annen kreftsykdom i den røde væsken’’. I stedet vil de bruke begrepet ‘’kronisk lymfatisk leukemi’’.

Klarspråk

Derfor er klarspråk bedre i markedsføring

Klarspråk er det motsatte av kansellistil. Det er en skrivemåte som består av korrekt språk som er enkelt å lese. Det vil heller ikke være noen tvil i hva det er den aktuelle teksten skal formidle.

Når det gjelder markedsføring, så er klarspråk utvilsomt den beste skrivemåten.

For at kommunikasjonen innen markedsføring skal kunne ansees for å være vellykket, så er det veldig viktig at mottakeren forstår det som avsenderen prøver å formidle. Klarspråk som skrivemåte vil kunne bidra til at budskapet ditt når ut til mange flere enn det ville gjort med kansellistil.

Velg din skrivestil med omhu

Det å velge skrivestil, må være en bevisst handling. Det er ikke bare å slenge sammen noen ord, og tro at det kommer til å ha den effekten du ønsker uansett. Du må velge din skrivestil med omhu.

Den skrivestilen du velger kan faktisk være avgjørende for om budskapet ditt når frem til mottakeren eller ikke. Du bør velge en skrivestil som får mottakeren til å huske deg og bedriften din.

Dagens samfunn er veldig moderne, og det er ikke uvanlig at bedrifter benytter seg av en veldig personlig skrivestil. Det finnes også tydelig bevis for at det er denne skrivestilen som fungerer best nå til dags. Det siste mottakerne bryr seg om, er hvor mye kunnskap du sitter med.

I stedet for å formulere deg på en måte som skriver at du føler deg så mye bedre enn mottakeren, så bør du formulere deg slik at de ser på deg som en kompis eller venninne. Det å henvende deg til mottakeren ved fornavn, for eksempel, er en veldig fin start.

Motta gratis 500 ord!