5 tips til å skrive bedre webtekster

5 tips til å skrive bedre webtekster Webtekster skal formidle et klart budskap så raskt og effektivt som mulig, være korrekte, selgende, relevante, fengende og alt mulig annet. Selv om tekstforfatting er et vanskelig håndverk, kan du bli en bedre tekstforfatter med få...

Mål og mottakeranalyse

Mål- og mottakeranalyse En mål- og mottakeranalyse forteller oss hvilke avgjørelser avsenderen tok i hensyn til produktets mål og mottaker. Det er en metode som gir deg en systematisk oversikt over hvordan det aktuelle produktet ble utformet. I en slik analyse...

Motstand mot endring

Motstand mot endring Motstand mot endring er når en av menneskene som endringene kommer til å påvirke ikke er positivt innstilt til at det skal gjøres endringer.  Endringsmotstand er et sammensatt ord som består av ordene endring og motstand. Endring skal vi se...

Endringsledelse

Endringsledelse Endringsledelse er et begrep som brukes i henhold til at noen tror det er mulig å få endringer til å skje. I en endringsprosess er det ofte er en person som går i bresjen for de aktuelle endringene. Det er altså et begrep som handler om at en person...

Ulike former for kommunikasjon

Ulike former for kommunikasjon Når det gjelder kommunikasjon, så finnes det ulike former for det. Det finnes ikke bare én måte kommunisere på i dagens samfunn. I realiteten finnes det faktisk mange flere. Valg av kommunikasjonsmetode vil imidlertid variere med...

Tekst til nettside

Tekst til nettside Tekst er et av de viktigste elementene på nettsiden din. Gjennom tekst kan du vekke tillit, forme hvilket inntrykk leseren får av deg og styrke både omdømme og digital tilstedeværelse. Kommunikasjon mellom bedrift og kunde skjer via tekst. Du skal...