48 38 14 88 post@dingruppen.no

Kjøpsforhold

Kjøpsforhold hos Din Tekstforfatter

Kjøpsforholdene dikterer hvordan transaksjoner mellom Din Tekstforfatter og deres kunder vil foregå. Herunder faller fakturaprosessen, betalingsmetode, valuta, levering av innhold, og angrerett.

 

Når faktureres det?

Din Tekstforfatter fakturerer første virkedag i måneden etter at innhold er levert. Alle fakturaer, med mindre annet er avtalt, vil ha en frist på 7 dager.

 

Det kan forekomme at Din Tekstforfatter sender ut en faktura første virkedag av måneden dersom majoriteten av et prosjekt er fullført. Dersom over 80% av et prosjekt er fullført og godkjent av kunde, så vil resterende 20% også faktureres, samt loves fullført innen 7 virkedager.

 

Betalingsmetode og valuta

Din Tekstforfatter godtar kun bankoverføringer. I utgangspunktet skal fakturaer utsendes i NOK og innbetales i samme valuta. For utenlandske klienter vil forholdene vedrørende brukt valuta behandles individuelt.

 

Levering av innhold

Innhold på opptil 10,000 ord i ett enkelt prosjekt skal leveres innen 7 virkedager. For større prosjekter vil forholdene avtales individuelt. Din Tekstforfatter tilbyr gratis redigering (så sant det er grammatiske, informative, format, eller andre feil relatert til arbeidet. Redigering kan ta opptil 3 virkedager. Det vil ikke faktureres før redigering er fullført og godkjent av kunde.

 

Angrerett

Det er mulig å angre innholdet Din Tekstforfatter produserer for kunden. Dersom en bestilling ønskes angret, så vil alt arbeid utført opptil punktet for angeren faktureres. I tillegg vil et administrasjonsgebyr på 500 kr bli lagt til på fakturaen. Det er ikke mulig å angre dersom alt innholdet er produsert.

 

Dersom gratis redigering ikke fører til tilfredsstillende resultat, så forbeholder Din Tekstforfatter seg retten til å fortsatt fakturere for prosjektet.