48 38 14 88 post@dingruppen.no
Kommunikasjonsmodellen belager seg på at to parter kommuniserer med hverandre ved gitte vilkår.

Kommunikasjonsmodellen

Kommunikasjonsmodellen forklarer og skisserer hvordan kommunikasjon mellom to parter foregår.

Modellen er også et nyttig verktøy dersom du ønsker å analysere en hvilken som helst form for kommunikasjon, for eksempel i forbindelse med markedsføring.

Dersom du driver egen bedrift og ønsker å markedsføre produkter eller tjenester, kan kunnskap om kommunikasjonsmodellen som anvendes hjelpe deg langt på vei.

Vi skal nå se nærmere på de mest vanlige kommunikasjonsmodellene, og forklare grunnprinsippene bak modellene.

Kommunikasjon kommer i dag i mange nye former.

Hva er en kommunikasjonsmodellen?

En kommunikasjonsmodell viser deg enkelt forklart hvordan budskapet når fram til mottakeren.

Kommunikasjonsmodellen du bruker vil være et nyttig verktøy når du skal vurdere hvordan budskapet ditt best mulig kan nå mottakeren.

Ved å tolke kommunikasjonsmodellen du benytter deg av, kan du kartlegge hvorvidt det er nødvendig å foreta endringer i måten du kommuniserer på.

I enhver situasjon der det kommuniseres, er det et budskap som blir overført fra en sender til en mottaker.

Det er imidlertid viktig å merke seg at kommunikasjon kun er vellykket dersom senderen og mottakeren har kjennskap til koden, altså språket, budskapet fremstilles gjennom.

Det er også avgjørende at partene har kjennskap til mediet (f.eks. bokstaver/skrift), kontekst og situasjon.

Det begynner å bli en stund siden denne telefonen var vår vanligste kommunikasjonskanal.

Hvilken kommunikasjonsmodell skal brukes?

Hvis du betrakter en reklametekst, er det nokså åpenbart at senderen har en spesifikk hensikt med innholdet.

Vedkommende ønsker å oppmuntre deg til å kjøpe en vare eller tjeneste, eller å overbevise deg om at et visst standpunkt er korrekt.

Hvis du som mottaker kjøper produktet eller lar deg overbevise, har senderen oppnådd målet sitt.

Leser du derimot en spenningsroman eller poesi, vil du stort sett ikke tenke over senderens hensikt (senderen blir her forfatteren).

Du lar deg gjerne fascinere eller rive med av en spennende fortelling, og danner egne bilder og forestillinger om karakterene og hendelsene som formidles.

Skal du analysere kommunikasjonen som foregår mellom sender og mottaker, må du derfor basere valg av kommunikasjonsmodell på hva slags tekstinnhold det er snakk om.

Først når du vet formålet ved teksten, er det mulig å velge kommunikasjonsmodellen som passer deg.

Kommunikasjon handler ofte om veivalg.

Ulike kommunikasjonsmodeller

Det finnes flere ulike kommunikasjonsmodeller, og det er mulig å tilnærme seg emnet på ulike måter ved hjelp av disse modellene.

De ulike modellene baseres stort sett på samme grunnprinsipp, men har gjerne forskjellige fokusområder.

Generelt sett kan en si at de mest generiske variantene er prosessorienterte, der sender, budskap og mottaker er i fokus.

Kommunikasjonsmodellen belyser ofte hvordan kommunikasjonen mellom ulike parter foregår, og forklarer hva slags effekt budskapet har på mottakeren. Det finnes også modeller som vektlegger dannelsen av et meningsfellesskap.  

 

Tekstmodellen

Tekstmodellen beskriver samspillet mellom mottaker og tekst, og analyserer hvordan mottakeren tolker budskapet.

Denne kommunikasjonsmodellen tar også hensyn til hvordan den sammensatte teksten kommuniserer til mottakeren ved hjelp av tekst, lyd, bilder og video.

Én og samme bok kan tolkes nokså ulikt av ulike mottakere. Dette skyldes at mottakeren danner indre bilder av bokens karakterer og handlingens omgivelser.

Leser du og en bekjent den samme boken, ser du kanskje for deg at hovedkarakteren er blond med blå øyne, mens vennen din ser for seg en person med brunt hår og brune øyne.

Dette forteller oss at skriftlig tekst er svært åpent for tolkninger. Teksten når mottakeren, og mottakerens forståelse ender deretter i et oppfattet budskap.

Vi kan skissere tekstmodellen på følgende måte:

 

Tekst -> Mottaker -> Mottakers forståelse -> Oppfattet budskap

 

Prosessmodellen

Den mest kjente kommunikasjonsmodellen kalles for prosessmodellen, og denne belyser selve prosessen som foregår under kommunikasjon.

Denne kommunikasjonsmodellen fokuserer hovedsakelig på hvordan et spesifikt budskap overføres fra sender til mottaker. Det bestemte budskapet blir formidlet gjennom et valgt kommunikasjonsmedium.

Her har senderen en klar hensikt med kommunikasjonsprosessen. Hvor god effekt kommunikasjonen har, avhenger av hvorvidt budskapets mottaker oppfatter innholdet korrekt.

Eventuelle faktorer som forhindrer innholdet i å nå mottakeren, betegnes som støy. Dersom bedriften din planlegger å lage en reklamekampanje, kan prosessmodellen være et godt utgangspunkt.

Finn ut hvem som er målgruppen din, hva slags medium som skal benyttes, hva som skal oppnås og hvordan effekten skal måles.

Denne kommunikasjonsmodellen kan gjerne beskrives slik: Senderens budskap når mottakeren gjennom et medium og må formidles på et forståelig språk for at mottakeren skal dra nytte av budskapet.

Mottakeren tolker budskapet, og kan i tillegg gi senderen tilbakemeldinger på innholdet.

Treff blink med din kommunikasjon.

Utfordringer på veien

Dersom du er usikker på hvordan du best kan kommunisere med målgruppen din, er du langt fra alene. I dagens samfunn er det mange reklamekampanjer i sosiale medier, på e-post og på TV.

Vi drukner nærmest i informasjon. For at ditt budskap skal nå fram til mottakeren mest mulig effektivt, er det derfor avgjørende med kvalitetsinnhold.

For at du skal klare å skille deg ut i mengden, gjelder det først og fremst å ha tekstinnhold som formidler budskapet best mulig.

Dette gjør at mottakeren lettere kan dekode budskapet og utføre ønsket handling (for eksempel å kjøpe produktene dine). Valg av kommunikasjonskanal bør også tas hensyn til.

Det er også positivt om du tilrettelegger for at mottakeren kan gi deg tilbakemeldinger, slik kommunikasjonsmodellen basert på prosess viser til.

Gjør du det lettere for mottakeren å kommunisere, vil det også bli lettere å justere budskapet sitt basert på tilbakemeldinger.

Legg en slagkraftig plan før du kommuniserer til markedet.

Vi hjelper deg å kommunisere!

Din Tekstforfatter kan hjelpe deg med å skrive alt fra reklametekster til nyhetsbrev, og vi vet hva som skal til for at budskapet ditt når fram til mottakeren.

Ved å kjenne målgruppen sin, blir det mye lettere å treffe dem med budskapet som skal formidles.

Det er avgjørende å ha engasjerende og interessant tekstinnhold for å kunne påvirke mottakerens følelser og valg.

Med fengende tekst som gjør kommunikasjonsprosessen effektiv, vil du se at kommunikasjonsmodellen faktisk har noe for seg.

Våre tekstforfattere har lang erfaring med markedsføringstekster, og leverer alltid tekst av høy kvalitet. Vi sørger for tekstinnhold med god flyt, engasjerende innhold og smarte formuleringer.

La profesjonelle ta seg av markedsføringsinnholdet ditt, slik at du kan fokusere på andre viktige ting. 

Nå kan du dessuten motta 500 ord gratis, slik at du får mulighet til å teste tjenestene våre før du eventuelt bestiller mer innhold.

Kontakt oss i dag for mer informasjon om kommunikasjonsmodellen og tekstinnhold!

Motta gratis 500 ord!