48 38 14 88 post@dingruppen.no
Konnotasjon

Konnotasjon

Konnotasjon refererer til sekundære betydninger av et ord. Der «rød» primært er en farge, konnoterer dette ordet i politikken en av sidene – i Norge er det naturligvis venstresiden.

Et ord kan ha flere betydninger. Kreativ, blått, og skremmende er ord alle kjenner den primære betydningen av.

Men hva om vi skrev «kreativ bokføring», «blått blod», eller «skremmende god».

Plutselig har den primære betydningen av disse ordene måtte vike for den sekundære betydningen.

I tilfellene over setter vi ordenes denotasjon til side og ordenes konnotasjon kommer til live.

Motta gratis 500 ord!

Konnotasjon definisjon

Ethvert ord har en denotasjon. Ordet «blått» gir oss en umiddelbar assosiasjon til fargen blå. I ordboka vil det også stå at dette ordet beskriver noe som har fargen blå i seg.

Når vi derimot sier «blått blod» får ordet en ny betydning. Vi vet at blod ikke er blått, og dette hinter heller til det kongelige. Altså konnoterer «blått» i dette tilfellet at blodet er av kongelige arv.

Konnotasjon og denotasjon

Vi skiller altså på konnotasjon og denotasjon. Det denotative innholdet i ordet er den primære betydningen. Dette skillet kan være vanskelig i enkelttilfeller, men i det store og det hele er vi enige.

Denotasjon – delen av ordet som viser til det konkrete innholdet.

Konnotasjon – sekundære betydninger og assosiasjoner vi får fra ordet.

Assosiasjoner

Assosiasjoner som kaprer leserne

Konnotasjoner er populære i tekster, da disse på mange måter en skjult måte å kapre leserne på. Den poetiske effekten av en konnotasjon bør ikke undervurderes på noen måte.

Dersom en skriver «blått blod» fremfor «kongelige blod», er dette med på å sette litt mer liv i teksten. De to betyr akkurat det samme, men førstnevnte får leseren til å tenke litt ekstra på ordene.

Bruk konnotasjoner i markedsføringen

Dersom du ønsker å bedre markedsføringen din, finnes det en rekke språklige virkemidler du kan inkludere i tekstene dine. Blant disse finner vi selvfølgelig også konnotasjoner.

Det kan til tider være vanskelig å komme opp med kreative konnotasjoner, men ikke gi opp med det første. Når du blir vant til å tenke på disse, kommer de etter hvert på løpende bånd.

Din Tekstforfatter tilbyr livreddende markedsføring for bedrifter i form av bedre tekster. Ser du konnotasjonen vi brukte i forrige setning? Riktig – livreddende brukes her som konnotasjon.

Motta hjelp i dag

Konnotasjoner vil ikke alene sørge for at du kaprer enhver kunde. Dette er bare en av mange verktøy i kassen. Din Tekstforfatter kjenner enhver krik og krok av det norske språket.

Vi kan hjelpe deg med å puste liv i ellers så ganske kjedelige tekster. Gi oss muligheten til å skrive 500 ord gratis for din bedrift, slik at du kan se forskjellen i tekstene dine.

Ta kontakt med oss i dag for å motta hjelp!

Motta gratis 500 ord!